Artikkelikuva
Kirjassa ääneen pääsee myös uusi sukupolvi

Saamelaisista saamelaisten äänellä

On hämmästyttävää, miten vähän tiedämme EU:n alueen ainoasta alkuperäiskansasta, saamelaisista. Kouluopetuksessa saamamme tieto Suomessa asuvista saamelaisista ja heidän tuhansia vuosia vanhasta historiastaan on edelleen olematonta. Siksi Kukka Rannan ja Jaana Kannisen Vastatuuleen – Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta on niin merkittävät teos.  Lokakuussa ilmestynyt teos on ensimmäinen tietokirja, joka on tehty tiiviissä vuorovaikutuksessa saamelaisten kanssa, alkuperäiskansatutkimuksen eettisiä ohjeita silmällä pitäen. 

Teos avaa saamelaisten kokemuksia ja mielenmaisemaa. Pakkosuomalaistamisen ohella teos perehtyy saamelaisten maailmankuvaan, yhteiskuntajärjestelmään ja kielikysymykseen. Ääneen pääsee myös uusi saamelaissukupolvi, joka osaa ja uskaltaa olla ylpeä taustastaan. 

Tässä lehdessä toisaalla Suomen Saamelaisnuorten puheenjohtaja Petra Laiti suosittelee suuren mediahuomion saanutta kirjaa lämpimästi. Kun joku jatkossa haluaa tietää saamelaisuudesta, on Laitilla vihdoin joku teos, jonka pariin ohjata kyselijä.

”Ei olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut, että kaikki suuret mediat puhuvat siitä, miten saamelaisia on sorrettu”, hän viittaa kirjan vastaanottoon. 

 

Kukka Ranta ja Jaana Kanninen: Vastatuuleen. Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta. S&S, 2019