Fingo ry / Maailman Kuvalehti pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee maailmankuvalehti.fi -verkkosivustoa joka on julkaistu 15.2.2021

Seloste on laadittu 10.2.2021 ja sitä on tarkistettu 15.2.2021.

Verkkosivuston suunnittelussa, toteutuksessa ja sisällössä on huomioitu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten AA-tason vaatimuslista. Saavutettavuus huomioidaan myös jatkossa sivustoa kehitettäessä ja sisältöä päivitettäessä. 

Saavutettavuuden tilan on arvioinut verkkopalvelun toteuttaja Avidly Oyj Siteimprove-palvelua apuna käyttäen. 

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sivuston ei-saavutettava sisältö

  • Sisältökuvista puuttuu vaihtoehtoisia tekstejä (alt-tekstit)

Yllä olevat todetut saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan 15.6.2021 mennessä.

Ei-saavutettava sisältö, joka ei ole saavutettavaa kohtuuttoman rasitteen perusteella

  • Artikkeleiden jotka on julkaistu välillä 24.9.2018 – 23.9.2019 sisältökuvista puuttuu vaihtoehtoisia tekstejä (alt-tekstit), koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Ei-saavutettava sisältö jota sovellettava lainsäädäntö ei kata 

  • Ennen 23.9.2018 julkaistujen artikkeleiden kuvien vaihtoehtoiset tekstit puuttuvat. Sovellettava lainsäädäntö ei kata niitä.

Lisätietoja ei saavutettavasta sisällöstä saat Fingo ry / Maailman Kuvalehti, päätoimittaja Anni Valtonen, puhelimitse +358 50 317 6717 tai sähköpostilla anni.valtonen@fingo.fi

Saavutettavuuspalaute 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Otamme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuuden parantamiseksi. 

Palautteen voit antaa Fingo ry / Maailman Kuvalehti, päätoimittaja Anni Valtonen, puhelimitse +358 50 317 6717 tai sähköpostilla anni.valtonen@fingo.fi. Epäkohdat ja puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Jätä palaute verkkolomakkeella

Valvontaviranomainen

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000