Mainosta Maailman Kuvalehdessä!

Lähes 40-vuotias Maailman Kuvalehti on ajattelevien maailmankansalaisten oma lehti. Se kertoo tarinoita ympäri maailman, taustoittaa ja syventää uutisvirtaa.

Ilmoittamalla Maailman Kuvalehdessä tavoitat tiedostavat ja avarakatseiset ihmiset. He haluavat tehdä eettisesti ja ekologisesti oikeita valintoja. He ovat omien verkostojensa mielipidevaikuttajia ja aktiivisia kansalaisia, jotka ovat kiinnostuneita ympäristöstä, arvostavat kulttuurielämyksiä, yhteiskunnallisia keskusteluita ja haluavat vaikuttaa maailmaan myös kulutusvalinnoillaan.

Maailman Kuvalehti on palkittu aikakauslehti. Se ilmestyy vuonna 2024 neljä kertaa, ja sen printtiversiolla on yli 5 000 lukijaa.

Maailman Kuvalehden mediakortti

Lukijat

Maailman Kuvalehdellä on tyytyväinen ja uskollinen lukijakunta: lähes 60 prosenttia tilaajista on lukenut lehteä vähintään 4 vuotta. Yli 10 vuotta lehteä on tilannut joka neljäs. Lehden tyypillinen lukija on koulutettu, kaupunkilainen edelläkävijä. Hän on kiinnostunut vastuullisesta kuluttamisesta ja haluaa omalta osaltaan vaikuttaa maailman tilaan. Hän haluaa ymmärtää laaja-alaisesti maailman tapahtumia ja janoaa tietoa, uusia näkökulmia sekä taustoja myös valtamedian ulkopuolelta.

Lähes kaikki lukijat (95,5 prosenttia) haluavat lukea Maailman Kuvalehden mieluiten painettuna, mutta yhä useampi tahtoo lukea lehteä myös verkossa.

Lehden lukemistapa noudattelee erittäin sitoutuneen lukijakunnan lukemistapaa. Lehteä luetaan entistä tarkemmin ja sen parissa vietetään aikaa keskimäärin puolesta tunnista kahteen tuntiin. Se on selvästi pidempi aika kuin järjestö- tai harrastelehdillä, joiden keskiarvo on yleensä 39 minuuttia. Hyvin moni keskustelee lehdestä myös muiden ihmisten kanssa (82.4 prosenttia).

Lähde: Maailman Kuvalehden lukijatutkimus 2021 / Suomen Kyselytutkimus Oy