Artikkelikuva
Altruismi on epäitsekästä toimintaa, jossa toisen hyvä asetetaan oman edun edelle. EA Finlandin koordinaattori Karla Still kertoo, mitä efektiivisellä altruismilla tarkoitetaan.

”Tehokkaamman hyväntekemisen eteen pitää nähdä vaivaa”

Miten hyvää tehdään mahdollisimman tehokkaasti? Sitä pyrkii selvittämään filosofinen liike efektiivinen altruismi, EA. Koordinaattori Karla Still vastaa liikkeeseen liittyviin väitteisiin ja kertoo, mistä siinä on kyse.

Efektiivinen altruismi on globaalin yhteiskunnan versio perinteisestä altruismista.

Tavallaan. Efektiivisessä altruismissa ajatellaan laajasti. Siinä ei keskitytä perinteisen altruismin tavoin paikalliseen yhteisöön tai tässä hetkessä eläviin, vaan huomioidaan myös tulevaisuuden ihmiset ja eläimet. Mietimme tulevaisuuden eksistentiaalisia uhkia, kuten miten globaaleja pandemioita voidaan ehkäistä, miten estää ydinsota syttymästä ja miten lähestyä teknologian kehitystä.

Hyväntekeväisyys on tehokas tapa muuttaa maailmaa.

Ei itsessään. Uskon, että hyväntekeminen on luonnollista ihmisille, mutta sen tehokkuus ei ole itsestään selvää. Tehokkaamman hyvän tekemisen eteen pitää nähdä vaivaa.

Hyvää voidaan tehdä tehokkaammin esimerkiksi lahjoitusten kautta. Suosittelen tutustumaan vaikuttavuutta arvioiviin järjestöihin. On hyvä miettiä myös odotusarvoa, eli vertailla eri hankkeiden onnistumistodennäköisyyttä ja sitä, miten paljon hyvää ne tekisivät. Vertailla voidaan myös esimerkiksi ongelmien skaalaa, ratkaistavuutta, ja sitä, paljonko resursseja tiettyyn hankkeeseen on jo laitettu.

Efektiivisen altruismin ideat eivät itsessään määrittele, miten talouden pitäisi toimia eli pitäisikö tehdä suuria muutoksia.

Hyväntekeminen voi perustua tieteeseen ja tutkimukseen.

Ilman muuta. Tutkimus ja tiede ovat tärkeä osa hyväntekemistä. EA:n parissa on perustettu tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tunnistaa maailmaa eniten uhkaavat ongelmat ja parhaat keinot, joilla lähestyä niitä.

Esimerkiksi, on olemassa järjestöjä, jotka vertailevat keinoja parantaa eläinten hyvinvointia tehotuotannossa. Ne voivat tarkastella vaikkapa sitä, millä kriteereillä valitaan eläimet, joihin keskitytään? Yritetäänkö vaikuttaa eläinten oloihin olemalla yhteydessä ruuantuottajiin, keskitytäänkö lainsäädäntöön vai pyritäänkö lisäämään kasvissyöntiä? Jos vaikuttavuus ei ole toivotunlaista, pitää muuttaa suuntaa.

Urasuunnittelu on EA:ssa keskeistä. Esimerkiksi hakeutumalla korkeapalkkaiseen työhön voi tehdä enemmän hyvää.

Urasuunnittelu on hyvin tärkeää. Korkeapalkkainen työ on vain yksi monesta vaihtoehdosta. Motivaatio korkeapalkkaiseen työhön voi olla se, että haluaa lahjoittaa mahdollisimman paljon hyväntekeväisyyteen. Toinen vaihtoehto voisi olla ura yhteisön rakentajana, niin kuin itse olen valinnut.

EA Finlandissa keskitytään arvokeskeiseen uraneuvontaan. Keskiössä ovat ohjattavan omat arvot ja tausta, jotka yhdistetään maailman ongelmiin.

Efektiivinen altruismi ei tähtää talousjärjestelmän muutokseen.

Efektiivisen altruismin ideat eivät itsessään määrittele, miten talouden pitäisi toimia eli pitäisikö tehdä suuria muutoksia. Toki talousjärjestelmästä kannattaa keskustella. Olemme laaja yhteisö, jonka sisältä löytyy erilaisia mielipiteitä.

Kuka?

Karla Still

Ammatti: Toinen EA Finlandin koordinaattoreista

Tausta: Opiskelee ympäristö- ja luonnonvarataloustiedettä Helsingin yliopistossa.

Harrastukset: Uinti, huilun soittaminen ja listojen tekeminen

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!