Artikkelikuva

Tuontituotekin kasvattaa energiajalanjälkeä

Tuontituotekin kasvattaa energiajalanjälkeä, kun jälki lasketaan kulutusperustaisen, kauppatasoitetun, energiankulutuksen mukaan. Suomen kulutusperustainen energiajalanjälki henkeä kohden on maailman kärkeä.

Kulutusperustaista ja kauppatasoitettua energiankulutusta mitataan siten, että vähennetään kokonaisenergiankulutuksesta vientituotteiden tuotantoon käytetty osuus, ja lisätään omaan kulutukseen tuontituotteiden tuotantoon valmistusmaassa käytetty energia.

Ei ole yllätys, että erot rikkaiden ja köyhien valtioiden välillä ovat suuria. Keskimääräinen amerikkalainen kuluttaa lähes kymmenkertaisesti keskivertoon intialaiseen verrattuna.

Myös rikkaiden maiden keskinäiset erot ovat huomattavia. Yhdysvaltojen ja Britannian asukkaiden elintaso on samaa luokkaa, mutta henkilöä kohden amerikkalaiset kuluttavat energiaa kaksinkertaisen määrän britteihin verrattuna.

Kiinan ajatellaan kuluttavan paljon energiaa ja tuottavan paljon hiilidioksidipäästöjä, koska se tuottaa niin paljon hyödykkeitä vientiin. Oletus pitikin paikkansa vielä kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2007 Kiinan nettovientienergian määrä oli 20 prosenttia maan kotimaisesta kulutuksesta. Vuonna 2020 vastaava luku oli enää viisi prosenttia ja keskimääräisen kiinalaisen energiajalanjälki on nykyisin samaa luokkaa kuin espanjalaisen tai portugalilaisen.

Monessa muussakin teollistuneessa maassa elintaso on nousussa. Samaan
tahtiin kohoavan elintason kanssa kasvavat kansalaisten energiajalanjäljet.

Kulutukseen perustuva (kauppatasoitettu) energian käyttö henkeä kohden, 2020

Kauppatavaroihin sisällytetyn energian osuus kotimaisesta energiasta

Lähde: Our World in Data