Artikkelikuva

Arkkitehtuuria paikallisiin tarpeisiin

Ukumbi suunnittelee rakennuksia yhteisöjen kanssa.

Ukumbi ry:tä koskeviin kysymyksiin vastaa yksi kolmesta järjestön perustajajäsenestä, arkkitehti Saija Hollmén.

Keitä te oikein olette ja mitä te teette?

Ukumbi on vuonna 2007 perustettu kansalaisjärjestö, joka tarjoaa arkkitehti­palveluita yhteisöille, joilla ei muuten ole varaa palkata arkkitehtia. Järjestön perustivat kanssani Helena Sandman ja Jenni Reuter. Opiskelimme yhdessä arkkitehtuuria 1990-luvulla, ja opiskeluprojektina rakensimme Senegaliin naistenkeskuksen. Talo valmistui vuonna 2001, ja sen tarina lähti elämään omaa elämäänsä. Aloimme saada luentokutsuja ja projekti­ehdotuksia

Huomasimme, että toimiaksemme voittoa tavoittelemattoman arkkitehtuurin saralla, meillä täytyy olla järjestö. Tällöin saisimme haettua helpommin rahoitusta.

Perustimme Ukumbin myös siksi, että halusimme tämänlaista suunnittelu­ideologiaa enemmän yhteiskunnalliseen keskusteluun mukaan.

Millaista toimintanne on?

Suunnittelemme rakennuksen, hankimme rahoituksen ja olemme mukana rakentamassa alusta loppuun. Teemme kaiken yhteistyössä paikallisten kanssa. Projekteissa ainoa ulkopuolinen panos on meidän suunnitteluosuus.

Tutustumme tarkasti paikalliseen rakennuskulttuuriin: selvitämme miten ihmiset käyttävät tilaa. Universaalia arkkitehtuuria ei ole: se on aina sidoksissa paikkaan, kulttuuriin ja ilmastoon. Haluam­me luoda tiloja, joihin ihmiset voivat kokea kuuluvansa.

Meidän kolmen lisäksi mukana on myös nuorempia jäseniä, jotka rakentavat samalla periaatteella tällä hetkellä nuorisotaloa Kambodzassa. Toinen työryhmä suunnitteli Kambodzassa aikaisemmin pienen ammattikoulun.

Olemme iloisia, että he ovat kehittäneet Ukumbia, ja olemme voineet työskennellä samojen periaatteiden edistämiseksi isommalla joukolla.

Mikä on paras saavutuksenne?

Ukumbi sai Taiteen valtionpalkinnon vuonna 2009. Itse palkinto ei ole tärkein asia, vaan yhteiskunnallinen tunnustus tälle toiminnalle. Tällä työllä nähdään arvoa. Tunnustus on antanut meille myös lisää toimintamahdollisuuksia.

Vähintään yhtä tärkeä saavutus on se, että olemme onnistuneet tuomaan kohteissamme ihmisille toivoa ja kohentamaan heidän elämänlaatuaan.

Mitkä ovat suurimpia esteitänne?

Rahoitus ja aika. Nämä ovat hitaita hankkeita. Hoidamme varainkeruun itse, mikä hidastaa projekteja. Toisaalta hitaus on hyväkin asia, sillä ajan myötä suunnitelmat ehtivät kirkastua ja jalostua.

Miksi minun pitäisi tukea teidän toimintaanne?

Meitä kannattaa tukea, jos haluat laadukasta arkkitehtuuria sellaisiin yhteisöihin, joissa ihmisillä ei ole siihen varaa. Muita vastaavia järjestöjä ei Suomessa ole, ja maailmallakin vain muutama.

Arkkitehtuurin keinoin voi rakentaa maailmasta pikkuisen paremman paikan!

Jos järjestönne olisi eläin, mikä se olisi?

Arkkitehtuurista on usein puhuttu elefanttina – se on hidas liikkeissään ja käänteissään. Se on kuitenkin vankka ja etenee vakaasti. Me olemme hidas ja harkitseva järjestö, jolla elefantin lailla on pitkä aikakäsitys.

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!