Artikkelikuva

Maahanmuuttajien suuret tulot

Maahanmuuttajuus ei sinänsä tuo ihmisen taskuun senttiäkään.

Suurin osa Suomeen muuttavista ihmisistä tulee maahan omin avuin ja elää omalla tai perheenjäsenensä työstä ansaituilla tuloilla.

Erityisryhmän muodostavat Suomeen tulevat pakolaiset ja turvapaikanhakijat. Vuosina 2006–2009 Suomeen sai vuosittain oleskeluluvan 2000–3000 turvapaikanhakijaa, kiintiöpakolaista ja heidän perheenjäsentään. Tämä on noin seitsemäsosa kaikesta maahanmuutosta.

Turvapaikanhakijoista suuri osa asuu vastaanottokeskuksissa, mutta halutessaan he voivat asua myös yksityismajoituksessa esimerkiksi sukulaisten tai ystävien luona. Yksityismajoituksessa asuva turvapaikanhakija ei saa erillistä tukea asumiseensa.

Turvapaikanhakijoiden saama vastaanottoraha on noin 290 euroa kuukaudessa. Rahalla on katettava ruoka- ja vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, paikallisliikenteen ja puhelimen käytöstä aiheutuvat menot ja muut jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Jos vastaanottokeskus järjestää ateriat, yksin asuvan turvapaikanhakijan vastaanottoraha on noin 85 euroa kuukaudessa.

Pakolaisstatuksella tulevat siirtyvät suoraan kunnan asukkaiksi ja saavat lain mukaan kuntalaisille kuuluvaa perusturvaa. Oleskeluluvan saatuaan myös turvapaikanhakija siirtyy kuntalaiseksi ja jokaiselle kuntalaiselle kuuluvan perusturvan piiriin. Tuolloin hän saa tilanteensa mukaan palkkaa, työmarkkinatukea, toimeentulotukea, sairaspäivärahaa tai eläkeläisen tukea ja mahdollista asumistukea samoin edellytyksin kuin muutkin kunnan asukkaat.

Työmarkkinatuen saannin edellytyksenä on tehty kotoutumissuunnitelma ja sen noudattaminen. Työikäisten ja -kykyisten edellytetään pääsääntöisesti hakevan töitä tai osallistuvan koulutukseen.

Myös kotiäideille ja ikääntyneille tehdään kotoutumissuunnitelma, joka pitää yleensä sisällään ainakin kieliopintoja.

Mikäli henkilö kieltäytyy sovituista kotoutumistoimista ja esimerkiksi keskeyttää kurssinsa, työttömyysturva katkeaa. Jäljelle jää toimeentulotuki, jota voidaan kieltäytymisen vuoksi leikata ensin 20 ja sitten 40 prosenttia.

Perheenyhdistämistapauksissa perheen kokoaja kustantaa Suomeen tulevien perheenjäsentensä matkat.

Ainoat sosiaalitoimen myöntämät, toimeentulotuen päälle tulevat tuet ovat muuttoavustus ja talvivaateavustus. Jälkimmäinen myönnetään keskellä talvea lämpimiltä alueilta tuleville.

  • Turvapaikanhakijan vastaanottoraha: 85–290 €/kk
  • Toimeentulotuki: 461,05 €/kk
  • Työmarkkinatuki: 674 €/kk
  • Sairauspäiväraha: 574 €/kk
  • Muuttoavustus yksin muuttavalle: 2 x toimeentulotuki, plus korotus 200 €/perheenjäsen. Muuttoavustus voidaan antaa rahana tai tavarana.
  • Talvivaateavustus kattaa välttämättömimpien vaatteiden ja kenkien kustannukset.

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!