Lyhyet palat

Swazimaan kuningas kurittaa oppositiota. Etelä-Afrikan vesissä kiertää hiv-lääkkeitä. Suomen ympäristöllä menee entistä paremmin. Jne. jne.

Uudet metsät imevät hiilidioksidia

Maailma. Nopeasti kasvavat uudet metsät voivat osittain korvata tuhottujen sademetsien roolia hiilidioksidin varastoijina, tutkijat sanovat. Ne voisivat näin osaltaan hidastaa ilmastonmuutosta.

Uusia metsiä kasvaa yhä enemmän trooppisilla alueilla Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Kun ihmiset muuttavat kaupunkeihin, metsät valtaavat vanhat viljelysmaat.

”Biologit eivät aikaisemmin ottaneet näitä valtavia väestötrendejä huomioon, ja toimivat ihan kuin ainoastaan alkuperäisellä metsällä olisi suojeluarvoa”, Smithsonian Tropical Research Instituten tutkija Joe Wright sanoi New York Timesille tammikuussa. Wrightin mielestä uudet metsät voivat korvata suuren osan sademetsien menetyksistä.

”Kyllä, metsää kasvaa takaisin, mutta kaikki metsät eivät ole samanarvoisia”, Bill Laurance Smithsonianista huomauttaa.

Laurance varoittaa, että uudet metsät saattavat imeä hiilidioksidipäästöjä, mutta ne eivät takaa uhanalaisten eläinlajien pelastumista.

YK:n maatalousjärjestön FAO:n vuonna 2005 julkaistun metsäraportin mukaan tropiikissa kasvaa noin 850 miljoonaa hehtaaria uutta metsää. Tämä sisältää metsät, jotka kasvavat hylätyllä viljelysmaalla ja esimerkiksi luonnonkatastrofien jälkeen uudelleen kasvavat metsät. JR.

Äitien ohjaus pelastaa vauvoja

Maailma. Joka vuosi lähes neljä miljoonaa vastasyntynyttä kuolee, heistä suuri osa ensimmäisen elinpäivänsä aikana. Kuitenkin pienet keinot, esimerkiksi yksinomainen rintaruokinta ja lapsen pitäminen lämpimänä, voisivat pelastaa jopa puolet varhain kuolevista vauvoista. Näin kertoo Unicefin viimeisin vuosiraportti.

Lapsivuode- ja lapsikuolleisuuden vähentämiseen kehitysmaissa ei järjestön mukaan siis tarvita suuria taloudellisia panostuksia tai lääketieteellistä erityisosaamista. Sen sijaan voimavarojen suuntaaminen synnytyksen jälkeiseen huolenpitoon – kuten terveydenhoitajan käynteihin vastasyntyneiden kodeissa – on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi. Esimerkiksi Bangladeshissa, jossa vastasyntyneiden kodeissa käytiin viimeistään kaksi päivää synnytyksen jälkeen, vastasyntyneiden kuolleisuus laski kahdella kolmasosalla. Kotikäynneillä tarkastetaan vauvan hyvinvoinnin ohella äidin kunto mahdollisten verenvuotojen ja tulehdusten huomaamiseksi ja hoidon käynnistämiseksi.

Raskauden tai synnytyksen seurauksiin kuolee vuosittain puoli miljoonaa naista, heistä 99 prosenttia kehitysmaissa. Äidin kuolema on riski myös vastasyntyneelle. Vauvat, jotka menettävät äitinsä pian syntymänsä jälkeen, selviävät harvoin hengissä. Afganistanissa tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 75 prosenttia synnytykseen tai pian sen jälkeen kuolleiden äitien vauvoista menehtyi. MT.

Lapset nälkälakkoon

Yhdysvallat. Nicaragualaisen siirtolaisperheen lasten nälkälakko herättää tunteita Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Lapset ryhtyivät nälkälakkoon, kun maahanmuuttoviranomaiset pidättivät heidän nicaragualaisen äitinsä Maricela Sozan Miamissa. Sozan lapsilla on Yhdysvaltojen kansalaisuus. Lasten nälkälakko kesti kolme päivää.

Nyt äiti on kotikylässään Nicaraguassa ja lapset ovat latinojen oikeuksia puolustavan järjestön huomassa. Soza ei ole luopunut toivosta palata lastensa luo. ”Ehkä presidentti hyväksyy jonkin lain”, äiti totesi Univision tv-kanavan haastattelussa.

Barack Obamaan kohdistuu valtavia odotuksia. Univisionin mukaan presidentti olisi sanonut, ettei halua nähdä lapsistaan erotettuja sydämensä särkeneitä äitejä.

Sozan lapsista huolehtiva järjestö on nostanut kanteen korkeimpaan oikeuteen 600 lapsen puolesta, joiden vanhemmat on karkotettu maasta. Kanteen tavoitteena on estää karkotukset tapauksissa, joissa siirtolaisperheen lapset ovat syntyneet Yhdysvalloissa.

Toni Sandell

Oppositio ahtaalla Swazimaassa

Swazimaa. Swazimaassa syyskuusta 2008 asti voimassa ollut hätätila on antanut pienen maan itsevaltaiselle kuninkaalle Mswati III:lle mahdollisuuden kurittaa oppositiota. Kuningas sanoi YK:n yleis­kokouksessa lokakuussa 2008, että hän käy välttämätöntä sotaa terrorismia vastaan.

Kaikki poliittiset järjestöt on kielletty, myös suurin oppositiopuolue People’s United Democratic Movement (Pudemo) ja sen opiskelija- ja ammattiyhdistysjärjestöt.

Neljä Pudemon johtajaa on ollut pidätettynä marraskuusta lähtien. Monet opposition kannattajat ovat paenneet naapurimaahan Etelä-Afrikkaan. Pudemon jäsenet ovat joutuneet työskentelemään salassa Etelä-Afrikassakin, sillä salamurhaajiksi epäillyt ovat hyökänneet heidän kimppuunsa useaan otteeseen.

Pudemo vaatii Swazimaan asettamista kansainväliseen boikottiin ja maan painostamista demokraattisten vaalien järjestämiseksi.

Mark Waller

Mieluummin ero kuin toinen vaimo

Indonesia. Aiempaa useampi indonesialainen nainen hakee nykyisin avioeron sen sijaan, että hyväksyisi miehensä avioliiton toisen naisen kanssa. Maan islamilainen perheoikeus raportoi, että vuonna 2006 lähes 1000 paria erosi siksi, ettei vaimo hyväksynyt miehensä päätöstä ottaa toinen vaimo.

Asaruddin Umar Indonesian uskonnollisten asioiden ministeriöstä arvioi, että moniavioisuudesta noussut vilkas keskustelu on lisännyt erojen määrää. Erojen runsautta selittänee myös naisten parantunut koulutustaso: tietoisuus oikeuksista on kasvanut ja taloudellinen itsenäisyys lisääntynyt. Myös kansalaisjärjestöjen organisoimat kampanjat moniavioisuutta vastaan kantavat hedelmää.

Vastakkaisiakin pyrkimyksiä on ilmassa. Viime vuonna Indonesiassa menestyselokuvaksi nousi naisten asemaa polygamiassa kuvaava Ayat-ayat Cinta, Säkeitä rakkaudesta. Kansalaisjärjestöt ovat moittineet viranomaisten kehumaa elokuvaa moniavioisuuden markkinoinnista.

Naisten kasvaneista itsenäistymispyrkimyksistä huolimatta yhä useampi indonesialainen mies haluaisi useamman kuin yhden vaimon. Uuden vaimon naiminen vaatii kuitenkin aiempien suostumuksen. MT.

Miesten ympärileikkaus OK

Uganda. Suurin osa ugandalaisista on valmis hyväksymään miesten ympärileikkaukset hi-viruksen leviämisen estämiseksi. Ugandalaisen Makeren yliopiston ja Family Health International -järjestön tutkimuksen mukaan 62 prosenttia ympärileikkaamattomista miehistä voisi harkita toimenpidettä.

Jo ympärileikatuista miehistä lähes jokainen aikoi ympärileikkauttaa poikansa. Tällä hetkellä maan miespuolisesta väestöstä neljäsosa on ympärileikattu. Asenteita tutkittiin, koska haluttiin tietää, millaiseen maaperään mahdollisesti käynnistettävät miesten ympärileikkauskampanjat lankeavat.

Etelä-Afrikassa, Keniassa ja Ugandassa vuosina 2005 ja 2006 tehdyt tutkimukset osoittivat, että ympärileikattujen miesten riski saada hiv-tartunta oli 60 prosenttia pienempi kuin ympärileikkaamattomien.

Tulokset on myöhemmin myös kyseenalaistettu ja muistutettu että ympärileikkaus on vain yksi keino muiden joukossa. Kondomin käyttö on yhä paras suojautumiskeino hiviä vastaan. MT.

Juomavesi myrkyttää

Bangladesh. Bangladeshin hallitus lupaa maan kansalaisten pääsevän nauttimaan arseenittomasta juomavedestä vuoteen 2013 mennessä. Arseenin saastuttamaa vettä juo tällä hetkellä jopa 70 prosenttia maan 150 miljoonaisesta väestöstä.

Maailman terveysjärjestö WHO on kutsunut Bangladeshin kansaa historian suurimman massamyrkytyksen uhriksi.

Bangladeshin kansallisissa säädöksissä juomaveden suurin sallittu arseenipitoisuus on 0,05 mikrogrammaa litrassa vettä, viisi kertaa WHO:n suositusta suurempi. Vuoden 2000 jälkeen Bangladeshissa on tutkittu viisi miljoonaa kaivoa, joista parikymmentä prosenttia on arseenipitoisempia kuin maan omatkaan säädökset sallivat. Kaivoihin myrkky päätyy maaperästä ja viljelysten myrkyttämiseen käytetyistä kemikaaleista.

Arseeni, aiemmalta nimeltään arsenikki, estää aerobisen soluhengityksen. Sen aiheuttama happikato saa veren ja ihon sinertämään. Arseenilla saastunut juomavesi aiheut­taa muun muassa syöpiä. MT.

Lääkettä vedessä

Etelä-afrikka. Etelä-Afrikan ylikuormitetussa vesijohtoverkostossa kiertää muun muassa hiv-lääkkeitä. Tämä selviää Council for Scientific and Industrial Researchin tutkijan Anthony Turtonin viime vuoden lopulla julkaisemasta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa kuvaillaan vesikriisiä, joka uhkaa sen vuoksi, että maan ylimääräiset vesivarastot ovat melkein loppuneet. Noin 98 prosenttia vedestä on jo käytössä. Saasteet kiertävät vesijärjestelmässä, mutta eivät poistu siitä.

Koska hiv-lääkitys on niin yleinen, vedessä voidaan havaita myös sen jäämiä.

”Nämä monimutkaiset kemialliset yhdisteet pääsevät väestöön ajan myötä joko juomaveden tai saastuneella vedellä kasteltujen elintarvikkeiden välityksellä”, Turton sanoo.

Turtonin mukaan vanhojen kultakaivosalueiden lähellä olevien jokien vesistä löytyy myös raskasmetalleja.

Suurin osa kaupunkien koti­talouksista saa puhdistettua vettä, mutta hökkelikylissä asuvat ihmiset joutuvat usein hankkimaan vetensä joista ja padoista. He altistuvat suoraan veden epäpuhtauksille.

Ympäristöjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta ovat vahvasti tukeneet Turtonin tutkimusta, ja vaativat Etelä-Afrikan hallitusta arvioimaan vesiturvallisuuden nopeasti uudelleen.

Mark Waller

F-kaasukin lämmittää, ilmastoa

Maailma. Kylmälaitteissa käytettävistä HFC-yhdisteistä yleisin kaasu on melkein neljä kertaa tehokkaampi ilmaston lämmittäjä kuin hiilidioksidi. Näin kirjoittavat Greenpeacen tutkijat uusimmassa World Watch -instituutin Maailman tila -raportissa. HFC-yhdisteet ovat niin sanottuja f-kaasuja, jotka ovat erityisen pahoja saastuttajia.

F-kaasut kehitettiin aiemmin käytettyjen CFC-yhdisteiden vaihtoehdoksi, sillä CFC-kaasut hajottavat maan ilmakehän otsonikerrosta. HFC-yhdisteet eivät vahingoita otsonikerrosta, mutta ne sitovat tehokkaasti lämpöä ja siten pahentavat ilmastonmuutosta. Sekä CFC että HFC -yhdisteitä käytetään muun muassa kylmä- ja ilmastointilaitteissa.

Greenpeacen tutkijat laskevat Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tietojen pohjalta, että f-kaasujen osuus ilmaston lämpenemisestä oli 17 prosenttia vuonna 2005.

Monet yritykset ovat kehittäneet jäähdytysjärjestelmiä, jotka eivät käytä HFC-yhdisteitä. Esimerkiksi kaikki Coca-Colan juoma-automaatit Pekingin olympiakisoissa toimivat ilman HFC-kaasuja.

World Watch -instituutin Maail­man tila -raportti esittelee uusinta tutkimustietoa ilmastonmuutoksesta. Raportti julkaistiin nyt 26. kerran. JR.

Ympäristöllä menee hyvin

Suomi. Kerrankin hyviä uutisia: Suomen ympäristöllä menee paremmin kuin parikymmentä vuotta sitten. Päästöt niin ilmaan kuin veteenkin ovat vähentyneet. Ilma on helpompaa hengittää, ja epäpuhtauksista kertova rikkilaskeuma on vähentynyt 70 prosentilla. Teollisuuden fosforipäästöt ovat nekin vähentyneet huimasti.

Pelkkää auvoa ei Suomen ympäristökeskuksen Ympäristön tila 2008 -raportti tarjoile. Vaikka asiat ovat monella saralla parantuneet, ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät yhä selvemmin. Arktiset lajit ovat harvenemassa samalla kun eteläiset hivuttautuvat entistä pohjoisempaan.

Luontotyypeistä niityt ja kedot ovat vähentyneet, mutta soiden katoaminen on hidastunut. Suot peittivät muinoin 10 miljoonaa hehtaaria, kolmanneksen Suomen maaperästä. Nyt suomaata löytyy 4 miljoonaa hehtaaria, josta suurin osa on Pohjois-Suomessa. PL.

Lääkärit väkivaltaa vastaan

Uruguay. Uruguaylaiset lääkärit protestoivat hoitohenkilökuntaan kohdistuvaa väkivaltaa vastaan vuorokauden lakolla. Helmikuun alussa järjestetyn lakon aikana hoidettiin vain hätätapaukset ja sairaalat toimivat minimimiehityksellä.

Lakkoa edeltävällä viikolla Salton kaupungissa tapettiin tunnettu neurologi. Murhaaja syytti uhriaan vaimonsa kuolemasta. Montevideossa pahoinpideltiin hiljattain lääkäri, joka oli pysähtynyt kadulle auttamaan liikenneonnettomuudessa loukkaantunutta.

Ultimas Noticias -sanomalehden tekemässä selvityksessä 70 prosenttia Uruguayn terveydenhuoltohenkilöstöstä kertoi joutuneensa potilaiden tai näiden omaisten aggressiivisten hyökkäysten kohteeksi. Seitsemällä prosentilla oli kokemuksia suorasta fyysisestä väkivallasta. Suurin osa aggressionpurkausten kohteista oli lääkäreitä.

Ongelma on tuttu myös Suomessa. 19 prosenttia suomalaisista lääkäreistä oli Stakesin mukaan kohdannut työssään vuonna 2005 väkivaltaa tai sen uhkaa. Varsinaisten väkivallantekojen uhriksi oli joutunut yksi sadasta lääkäristä. Stakes arvioi, että Suomessa muu hoitohenkilökunta kohtaa ammattia harjoittaessaan aggressioita useammin kuin lääkärit. MT.

Lehti listasi pahimmat yhtiöt

Yhdysvallat. Yhdysvaltalainen vakuutusjätti AIG (American International Group) on päättänyt palkita miljardin dollarin bonuksilla samoja johtajiaan, jotka ovat vastuussa asuntoluotoilla keinotelleen yhtiön päätymisestä konkurssin partaalle viime syksynä. Liittovaltion apupaketti yhtiön pelastamiseksi on noussut jo 150 miljardiin dollariin.

AIG onkin päässyt Multinational Monitor -lehden vuoden 2008 kymmenen pahimman yhtiön listalle osasyyllisenä talouskriisin puhkeamiseen.

Monitorin ”tunnustuksen” saivat myös elintarvikeyhtiö Cargill miljardivoittojen käärimisestä ruokakriisin varjolla, öljyjätti Chevron ympäristötuhojen, ihmisoikeusloukkausten ja lahjonnan vuoksi, Constellation Energy ydinvoimakeplottelusta, ja Kiinan öljy-yhtiö CNPC Sudanin diktatuurihallinon tukemisesta.

Multinational Monitor nosti sokerijalostaja Imperial Sugarin listalleen 14 ihmisen kuolemaan johtaneista turvallisuussäädösten laiminlyönneistä. Philip Morris Internationalia puolestaan syytetään tupakoinnin edistämisestä kehitysmaissa ja sveitsiläistä lääkeyhtiötä Rochea köyhien maiden rahastamisesta aids-lääkkeillä.

Multinational Monitor on listannut pahimmat yhtiöt jo kahdenkymmenen vuoden ajan.

Silja Ylitalo

Kaivo kaivo…

Suomi. Näin se menee: kukaan ei voi puhua mitään kieltä hyvin ennen kuin on puhunut sitä pitkän aikaa huonosti. Tämä todetaan tankerosuomea hyväntuulisesti esittelevän Kaksi huonetta ja heittiö -kirjan esipuheessa. Hulppeiden esimerkkien avulla kirjanen selvittää, mitkä ovat suomen kompastuskivet sitä vieraana kielenä opiskelevalle.

Hauskat eksemplaarit on kerätty etupäässä suomen kielen kursseilta ja arkisista tilanteista. Vedet silmissä saa nauraa niitä lukiessa – kieli on lysti asia. Vai mitä sanotte vaikkapa tästä: ”Jos voittaisin paljon rahaa, tulisin taloudelliseksi riippumatoksi.”

Eräs suomenoppija taas aloitti toistuvasti puheenvuoronsa sanakirjasta englannin well-sanan käännöksen opiskeltuaan: ”Kaivo, kaivo…”

Suomessakin ollaan tultu vaiheeseen, jossa kantaväestön on alettava suvaita äidinkieltämme huonommin taitavien puhetta vaihtamatta kieltä heti englanniksi. Vieraan kielen kanssa sattuu ja tapahtuu aina, myös kiusallisia väärinymmärryksiä. Tärkeintä on muistaa nauraa yhdessä. AV.

Kirjasto suojaa Malin muinaisia tekstejä

Mali. Malin ikivanhassa Timbuktun kaupungissa avattiin tammikuun lopussa uusi, moderni kirjasto. Etelä-Afrikan rahoittaman kirjaston tarkoituksena on auttaa Malia säilyttämään kymmeniätuhansia vanhoja käsikirjoituksia. Vanhimmat kirjoitukset ovat 1200-luvulta, ja ne käsittelevät muun muassa tiedettä ja taidetta.

Uudessa kirjastossa käsikirjoituksia säilytetään olosuhteissa, joissa tuholaiset eivät pääse niiden kimppuun. Monet kirjoituksista ovat kärsineet vääränlaisesta säilytyksestä – niitä on muun muassa pidetty hiekkaan upotetuissa kirstuissa, piilossa siirtomaaisänniltä. Etelä-Afrikka on myös kouluttanut malilaisia konservaattoreita suojaamaan ikivanhoja kirjoituksia.

Timbuktu oli keskiajalla merkittävä oppineisuuden keskus. Kaupungissa toimineessa Sankoren yliopistossa oli parhaimmillaan 25 000 opiskelijaa. JR.

Hei hei, reilu ja Karhu!

Suomi. Karhu-tossut tehdään Suomessa ja huoltikselta saa reilua kahvia? Ei enää.

Jos haluaa kuluttaa eettisesti, ei kannata tuudittautua siihen, että vuosi sitten hyvä valinta olisi sitä yhä.

Pitkä kädenvääntö Karhu-tavaramerkin käytöstä ratkesi oikeudessa tammikuussa. Suomalaiseksi Karhuista jäävät enää sukset ja muut hiihtovälineet. Suurin osa Karhu-tuotteista on jo nyt ulkomaisessa omistuksessa, ja loputkin Karhun jalkineista jättävät suomalaisomistuksen vuoden lopulla. Myös valmistus siirtyy pois Suomesta.

Karhu-tossujen suosiota vauhditti viime vuosina paitsi trendikkyys ja nostalgia, myös tieto siitä, että tossut valmistettiin hikipajojen sijaan kotimaisin voimin. Karhuja on valmistettu vuodesta 1916.

ABC-huoltamoketju puolestaan on päättänyt luopua reilun kaupan kahvista. Jatkossa tien päällä pysytään hereillä Kulta Katriinan voimin.

ABC ehti tarjoilla reilua kahvia muutaman vuoden. Huoltamokahvin reiluus sai mediassa paljon huomiota ja ABC-ketju sai eettisen kuluttamisen edistämisestä myönnettävän reilun kaupan palkinnon vuonna 2006. PL.

Tyhmä kysymys: Miksi kansat ovat eripituisia?

Palstalla kysytään kysymyksiä, jotka mietityttävät, mutta joita ei muualla kehtaisi esittää.

Pygmit ovat tunnetusti afrikkalaisista kansoista lyhyimpiä. Samalla mantereella löytyy kuitenkin myös huimia hongankolistajia. Pohjoismaalaisena sitä tuntee itsensä välillä Etelä-Euroopassa jättiläiseksi. Miksi me ihmiset olemme niin erikokoisia?

Erikoistutkija Markus Perola Kansanterveyslaitokselta vastaa:

”Suurin syy pituuseroihin löytyy geeneistä. Pituus on yksi periytyvimmistä ominaisuuksista ja siitä noin 80 prosenttia selittyy geeneillä. Pituuteen vaikuttavia geenejä on satoja tai tuhansia, eikä vielä tiedetä, mitkä yksittäiset geenit vaikuttavat milläkin tavalla eri pituisilla. Tämä pitää erityisesti paikkansa alueilla, joissa ravitsemus on niin hyvää, että ihmiset pystyvät saavuttamaan geneettisen maksiminsa.

Geenien lisäksi ravitsemuksella on paljon merkitystä pituuskasvussa. Ravitsemuksen vaikutus voidaan nähdä esimerkiksi pohjois- ja eteläkorealaisia varusmiehiä tutkittaessa. Vaikka heillä geenit ovat samat, pituuseroa on noin 20 senttimetriä.

Sitä voi spekuloida vapaasti, miksi tietyt ryhmät ovat suosineet pidempiä yksilöitä. Euroopan pisimpiä kansoja ovat islantilaiset ja hollantilaiset. Islannissahan on vaikuttanut viikinkikulttuuri, niin olisiko siellä sitten suosittu kovia miehiä.

Tieto afrikkalaisista kääpiökansoista ja toisaalta pitkistä heimoista on vanhentunutta. Vanhat mittausmetodit eivät olleet tarkkoja. Toisaalta Afrikka on meidän kaikkien kantakoti, joten siellä geenivariaatio on kaikkein suurinta. Ja koska pituuskasvu heijastaa perimää tarkasti, myös pituuserot ovat Afrikassa suurimmat.” HM.

Undp viestii – jotain

Vaikuttamistyö on järjestömaailman uusi hitti. Minkä kaiken puolesta maailmalla kampanjoidaan?

Yk:n kehitysjärjestö Undp on mainostanut toimintaansa Time-lehden alkuvuoden numeroissa. Tammikuussa lukijan katsetta kosiskeltiin kuvalla kuivuuttaan halkeilleesta aavikosta. Helmikuinen pullovedellä kuvitettu mainos puolestaan kysyi: missä vesilitra maksaa enemmän kuin Lontoon keskustassa? Vastaus kuului: kehitysmaan slummissa. Lisätietoja mainos kertoo löytyvän Undp:n kotisivulta.

Undp:n kotisivulla ei kuitenkaan näy vedestä jälkeäkään. Sanaa ”vesi” ei löydy etusivulta, eikä kampanjan logoakaan näy. Eikä yksikään sivun linkeistä vie vetisiin aiheisiin.

Kampanjan viesti selviää vasta kun älyää naputella Undp:n sivuston hakukoneeseen sanaparin water alert, joka näkyy lehtimainoksen logossa. Vesiviestistä kiinnostunut lukija löytää vihdoin kampanjan, josta on tuoreessa lehdessä kerrottu koko sivun mainoksella. Ja mitä kampanjasivustolla kerrotaan? Että vesikampanja avataan marraskuun 10. päivä. Vuonna 2006.

Timen mediakortin mukaan sivun kokoinen nelivärimainos lehden Euroopan painoksessa maksaa 74 200 euroa. PL.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 3/2009
 

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!