Lounaan hinta on omantunnon kysymys

Yhdysvallat. Pienessä viihtyisässä lounaskahvilassa on jonoa. Noutopöydässä odottaa mainion näköisiä ruokalajeja, ja valinnanvaraa riittää. Kassalla odottaa yllätys – jokainen maksaa ruoasta maksukykynsä ja omantuntonsa mukaan.

Denise Cerreta perusti One World Everybody Eats -kahvilan vuonna 2003 Salt Lake Cityssä Yhdysvalloissa.

Luonnonmukaista ruokaa tarjoavassa kahvilassa filosofiana on, että kaikilla on varaa syödä. Kenenkään ei tarvitse nähdä nälkää – ei maailmassa, eikä omassa yhteisössä.

Ravintolassa on pieni kassalipas maksuja varten. Joillakin ei ole varaa maksaa, mutta toiset maksavat vähän ylihintaa ja kokonaisuus tasaantuu.

Jos rahaa ei ole, ruokailun voi maksaa myös vapaaehtoistyöllä: tiskaamalla tai puutarhatöillä. Dalia, linssikastiketta, ja riisiä on myös ravintolan piikkiin aina ruokalistalla.

Jo ensimmäisen toimintavuoden jälkeen voittoa tavoittelematon ruokala osoitti kannattavuutensa ja oli plussan puolella.

jätteille nollatoleranssi

Kahvilan verkkosivulla on linkkejä ruokapaikasta julkaistuihin juttuihin. Kerta toisensa jälkeen toimittajat ihmettelevät, miten rehellisyyteen perustuva idea voi olla kestävä ja voisiko vastaava toimia muualla kuin pienenä pidetyssä Salt Lake Cityssä.

”En usko skeptisyyteen ensinkään”, sanoo Cerreta. ”Satuin asumaan Salt Lake Cityssä, mutta sama yhteisöllisyys löytyy aivan varmasti mistä tahansa.” Denverissä toimii jo erään pariskunnan aloittama kopio kahvilasta ja myös muualla on suunnitelmia vastaavien ruokapaikkojen avaamisesta.

Denise Cerreta kertoo, että noutopöytä on tärkeä, jottei kenenkään tarvitse kyllästyä. Asiakkaat ja kokki saavat päivittäin kokeilla uutta.

Kahvilalla on myös nollatoleranssi jätteiden suhteen. Koska ihmiset valitsevat annoksensa itse, he ottavat sen, minkä jaksavat syödä ja jos päivän päättyessä ruokaa on jäljellä, se lahjoitetaan pois.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 3/2008

Kahlittu Mekong

 

TIMO KURONEN
mekong.jpgMekong-joen valuma-alueella elää yhteensä noin 55 miljoonaa ihmistä. Heistä suurin osa on maanviljelijöitä.

 

Thaimaan uunituore pääministeri Samak Sundaravej ilmoitti helmikuun alussa, että hän aikoo toteuttaa suunnitelman veden pumppaamiseksi Mekong-joesta Koillis-Thaimaan keinokastelua varten. Useita miljardeja euroja maksava hanke vaatisi maanalaisia tunneleita, valtavia pumppuja ja tekojärviä, joista vesi ohjattaisiin lähes puolen Suomen kokoiselle alueelle.

“Jos en olisi pääministeri, minulla ei olisi mahdollisuutta ajaa tätä hanketta eteenpäin”, Samak sanoi. “Valtion viranomaisten on autettava sen toteuttamisessa. Kansalaisjärjestöjen vastustuksesta en välitä.”

Aiemminkin monet Thaimaan poliitikot ovat lupailleet vastaavia suurhankkeita. Niillä he ovat saaneet kalastettua viljelijöiden äänet alueella, jonka maataloustuotantoa rajoittaa puolet vuodesta kuivuus. Maan keinokasteluviraston mukaan megahanke ei tosin kannata taloudellisesti, vaan kasteluvettä saataisiin halvemmalla sadekauden vettä varastoivien tekolampien verkostosta.

Samakin suunnitelma kuvastaa Mekongin valtioiden johtajien näkemystä, että joki on saatava tehokkaaseen käyttöön, jottei sen vesi valuu hukkaan. Mekongin rikkaan kalaston sekä suistoalueiden maatalouden kannalta on kuitenkin tärkeää, että joen luonnolliseen virtaamaan puututaan mahdollisimman vähän.

Aiemmin toteutetut patohankkeet ovat vähentäneet kuivan kauden virtaamaa Mekongissa. Tämä on johtanut suolaisen meriveden tunkeutumiseen Etelä-Vietnamin riisivainioille.

Yksityinen raha houkuttaa

Amerikkalaiset insinöörit suunnittelivat patoja Mekongin pääuomaan jo 1960-luvulla, mutta Vietnamin sota ja kylmä sota pysäyttivät alueelliset kehityssuunnitelmat kymmeniksi vuosiksi.

Sitten talousyhteistyö virisi uudelleen, mutta lamaantui Aasian talouskriisin takia vuosikymmen sitten. Kiina tosin aloitti Mekongin vuoristoisen yläjuoksun patoamisen.

Mekongin alajuoksun patorakentamisen portit avasi vajaat kolme vuotta sitten Maailmanpankki, kun se takasi lainat Mekongin sivujoen Nam Theunin NT2 -padolle Laosissa. Yhdessä Aasian kehityspankin (ADB) kanssa Maailmanpankki sai Laosin yksipuoluehallituksen vakuuttuneeksi siitä, että vesivoimalat ovat paras ase sisämaavaltion köyhyyden poistoon.

Laos innostui asiasta ja pyrkii nyt tosissaan Kaakkois-Aasian voimanlähteeksi. Maassa toimii kuusi suurpatoa, neljä on rakenteilla ja kymmenkunta odottaa rakennuspäätöstä. Suunnitteilla on lisäksi noin 50 muuta vesivoimalaa. Suurin osa sähköstä on tarkoitus myydä Thaimaahan ja Vietnamiin.

International Rivers -järjestön Mekong-kampanjoijan Carl Middletonin mukaan Nam Theun -hankkeen hyväksyminen kesti niin pitkään, ettei kehityspankkien raha enää kiinnosta Laosia.

”Maailmanpankin ja ADB:n sosiaali- ja ympäristökriteereiden vuoksi niiden päätöksenteko on raskasta, hidasta ja kallista. Nyt Laosin ja Kambodzhan hallitukset saavat hyvin edullista rahaa Kiinalta. Investoijat hankkivat puolestaan lainoja kotimaidensa yksityisiltä pankeilta, joilla ei ole sosiaali- ja ympäristöperiaatteita eikä niiden päätöksenteko ole avointa.”

Malesialainen Mega First Corporation ehdottaa Don Sahongin patoa Mekongin vesiputouksille Etelä-Laosiin. Kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden mukaan Don Sahongin pato voisi olla kuolinisku Mekongin rikkaalle kalakannalle.

Pääuoman padot vievät elinkeinon

Viime toukokuussa yli 30 kalatutkijaa lähetti varoituksen Mekongin rantavaltioiden viranomaisille. ”Don Sahongin padon sijainti on pahin mahdollinen, sillä se on kalojen vaelluksen maksimaalisessa keskittymässä. Sahong on ainoa paikka, missä Kambodzhasta ylävirtaan kutemaan nousevat kalat pääsevät helposti vesiputousten ohi. Pato voisi viedä pohjan kalastukseen perustuvilta elinkeinoilta kaikissa neljässä Mekongin alajuoksun maassa”, tiedemiehet totesivat.

Hieman alempana Kambodzhan Kratien maakunnassa kiinalainen China Southern Power Grid -yhtiö tutkii Samborin jättipadon toteuttamista. Suurin piirustuslaudalla oleva ehdotus eli 3 300 megawatin pato olisi peräti kymmenen kilometriä pitkä. Pato jakaisi uhanalaisen Irrawaddyn delfiinin asuinalueen kah-teen osaan.

Pääuoman patosuunnitelmat ovat lisänneet yhteistyötä myös alueen kansalaisyhteiskuntien välillä. Etenkin kambodzhalaiset kalastusosuuskunnat ovat heränneet puolustamaan yhtä maan tärkeimmistä elinkeinoista. Mekongin kalansaaliit ovat vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia, peräti viidennes koko maailman makeanveden saaliista.

Viime marraskuussa noin 200 kansalaisjärjestöä 30 maasta vetosi jokivarren neljän maan yhteistyöelimeen Mekong-jokikomissioon, jotta se hillitsisi pääuoman padonrakennusintoa. “Vaikka komission tehtävänä on estää ja minimoida Mekongin vesivaroihin kohdistuvan kehityksen ja käytön haitallisia vaikutuksia, se ei ole vielä informoinut alueen asukkaita jokeen liittyvistä suunnitelmista”, vetoomuksessa sanottiin.

Laosin padot aasialaistuvat

Laosin ensimmäisen suurpadon Nam Ngumin rakensivat 1980-luvulla venäläiset. Sittemmin padonrakennuksessa ovat olleet mukana muun muassa Norjan valtionyhtiö Statkraft ja Ranskan Electricité du France, joka on nyt rakenteilla olevan NT2:n pääinvestoija.

Tuoreimpien patohankkeiden takana ovat eurooppalaisten sijaan aasialaiset yhtiöt. Laosin padoista ovat kiinnostuneet ainakin kiinalaiset ja vietnamilaiset valtionyhtiöt sekä thaimaalaiset yksityisyritykset.

Sivujokien ohella nyt tutkitaan pääuoman patoamista. Thaimaalainen yritys tutkii 1 260 megawatin Sayabouryn padon toteutettavuutta Pohjois-Laosissa. Reilun sadan kilometrin päässä Paklayn 1 320 MW:n padon rakentamista pohtivat kiinalaiset Sinohydro Corporation ja China National Electronics.

Nykyään Laosin ei tarvitse tukeutua patohankkeissa länsimaiseen rakennusapuun. “Länsimaiset konsulttiyhtiöt ovat huolestuneita asemastaan, sillä paikalliset vesivoimayhtiöt ovat entistä kokeneempia ja voivat toteuttaa hankkeet omin voimin”, Carl Middleton International Rivers -järjestöstä sanoo.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 3/2008

Ekologisinta maailmanmatkailua

”Ekologisuus on nykypäivänä trendi”, toteaa Hilla Rudanko. ”Samaan aikaan etenkin nuorilla on semmoinen maailmanmatkaaja-ihanne, että halutaan olla vapaita ja nähdä erilaisia paikkoja.”

Tästä ristiriidasta kolmannen vuoden arkkitehtiylioppilas Rudanko jalosti idean, joka palkittiin viime joulukuussa Teknillisen korkeakoulun ideakilpailun parhaana. Työn nimi on Travelling without moving, matkustaminen ilman liikkumista.

”Tarkoituksena on mahdollistaa matkailu virtuaalisesti niin, että

matkailija saisi matkan hyödyt ja kokemukset liikkumatta mihinkään”, Rudanko selvittää.

Mistään elokuvasta tai tietokonepelistä ei kuitenkaan ole kyse, sillä mukaan pitää saada mahdollisimman monipuolisia aistikokemuksia, kolmiulotteisuutta ja ennen muuta mahdollisuus vuorovaikutukseen.

”Käytännössä tämä voisi toteutua esimerkiksi videokameroin varustettujen isojen screenien avulla, joiden välityksellä voisi kommunikoida toisen screenin luona oleville ihmisille”, Rudanko visioi.

”Tekniikan kehittyessä ideaa voisi vielä viedä eteenpäin niin, että matkustaja ilmentyisi kohteessa esimerkiksi projisoituna hahmona, jolla olisi kädet ja kasvot ja joka pystyisi jopa liikkumaan.”

Käytännön sovellusten suunnittelu vaatii monenlaista osaamista. TKK:lla käynnistyikin viime kuussa monivuotinen opiskelijaprojekti, jossa eri alojen teekkarit yhdessä kehittelevät ideakilpailun parhaita ehdotuksia eteenpäin.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 3/2008

Kehitysyhteistyön pääpalkintona parempi elämä

 

TUULA TUISKU HONKANEN

teema1.jpg

 

Kehitysyhteistyö – jo pelkkä sana jakaa ihmiset hanakasti eri leireihin. Toiset kannattavat varauksetta, toiset koko käsite saa irvistelemään.

 

Kannattajien leiri on paljon sankempi. Kun ulkoasiainministeriö viime kesänä selvitytti suomalaisten suhtautumista ja tietoja kehitysyhteistyöstä, piti vastaajista 89 prosenttia kehitysyhteistyötä joko melko tai erittäin tärkeänä.

Kehitysyhteistyölle on tarjolla monia perusteluja. Se nyt vaan on oikein. Rikkailla on velvollisuus. Silkkaa lähimmäisenrakkautta. Vanhojen vääryyksien korjaamista. Maailmankaupan tasapainottamista.

Perinteisten perustelujen ohelle voisi lainata puolustuspuheenvuoron ihmisten välistä kanssakäymistä koskevasta tutkimuksesta: suurinta osaa ihmisistä epäreiluus näyttää yksinkertaisesti ottavan päähän.

Yhteistyö vaatii enemmän

Ajassa oleva ei enää unissaankaan päästä suustaan sanaa ”kehitysapu”, vaan puhuu kehitysyhteistyömäärärahoista.

Sanahirviön käyttöönotossa ei ole kyse vain hiusten halkomisesta, vaan siihen kiteytyy kokonaisen ajattelutavan muutos: ei uskota, että ulkopuolisen tarjoama ja sanelema apu pystyisi ratkaisemaan köyhien maiden ongelmia. Paikallinen tieto ja tuntemus on saanut vankan jalansijan kehityksestä päätettäessä.

Apu on paljon helpompaa kuin yhteistyö. Yhteystyö vaatii paljon enemmän – myös rahoittajilta.

Harva ammattilainen osaa kertoa muille oman alansa yksityiskohtia ymmärrettävin termein, eivätkä kehityksen ammattilaiset tee poikkeusta. Pohdinta siitä, miten Pariisin deklaraation seuranta ja Accran valmistelu sujuu, voi olla ajankohtaista, muttei aina helppotajuista asiaan vihkiytymättömille.

Samalla kun osa kehitysyhteistyötä tekevän järjestön väestä toimii ammattislangin maailmassa, miettii toinen siipi markkinointia ja sitä, miten voidaan parhaiten myydä asia suurelle yleisölle.

Koko alan tavoite on niin valtava, että huimaa: parannetaan elämänlaatua ja hengissäpysymisen mahdollisuuksia. Sen rinnalla vaikkapa yritys myydä kännykkä jokaiseen taskuun tuntuu aika vaatimattomalta.

Vaikka ammattilaisten kieli ja avun painotukset vaihtelevat, perusongelmat säilyvät: miten saadaan lapset kouluun, terveydenhuolto kaikkien ulottuville ja aikuiselle mahdollisuudet tienata tarpeeksi perheen elättämiseksi.

Suuntaa etsimässä

Kumppanuudesta ja tasa-arvosta on puhuttu jotakuinkin siitä lähtien, kun teknisen avun traktorit alkoivat ruostua pelloille vuosikymmeniä sitten. Kuka oikein määrää, mitä tehdään? Ja kuka parhaiten tietää, millä köyhempien maiden olot saadaan paranemaan?

Kumppanuudella tarkoitetaan sitä, että sekä rahoittaja että rahojen vastaanottaja yhdessä päättävät, mitä niillä tehdään. Periaatteessa siis mitään, mitä kumpikaan osapuoli ei halua tehtäväksi, ei myöskään tehdä.

Kun suomalaisten asenteita kehitysyhteistyöhön selvitettiin, suurimmalla osalla haastatelluista ei ollut kovin selvää kuvaa siitä, mihin kehitysyhteistyöllä tarkalleen ottaen pyritään.

Kansainvälisellä tasolla vuosituhannen vaihteessa sovitut vuosituhattavoitteet olivat ensimmäinen kerta, kun kaikki osapuolet saatiin samaan pöytään sopimaan siitä, mitä kehityksessä oikein tavoitellaan: esimerkiksi äärimmäisen nälän ja köyhyyden poistamista ja peruskoulutusta kaikille.

Se, mitä tavoitellaan, ei vielä kerro, miten tavoitteeseen päästään. Kehitys jos jokin on aihe, jonka suhteen riittää arvoristiriitoja.

Aids-viestejä a:sta ö:hön

Hiv/aids on inhimillinen tragedia, jonka leviämistä ja vaikutuksia pitäisi hillitä. Tästä ollaan yhtä mieltä, ja myös yhdessä kahdeksasta vuosituhattavoitteesta on siihen sitouduttu. Mutta siitä, miten epidemialle pistetään jarrut, ei niin vain päästäkään yksimielisyyteen.

Hiv/aids-työssä näyttäytyy kehitysyhteistyön ja arvojen liitto harvinaisen selkeänä. Mitä lähempää seksuaalisuutta sivutaan, sen vahvemmin eri toimijoiden arvot sanelevat suuntia.

George W. Bushin valtakaudella Yhdysvaltain hiv-rahoituksen reunaehtoihin on kuulunut se, ettei kondomia saa valistuskampanjassa nostaa keskeiselle sijalle, vaan rahoitusta itselleen haluavien ohjelmien täytyy sitoutua neuvomaan myös seksistä pidättäytymiseen ja uskollisuuteen.

Moni muu hiv-valistusta tekevä ja rahoittava taho uskoo ennemmin tutkijoihin, ja painottaa kondomien merkitystä tartuntojen leviämisen estämisessä.

Seurauksena on viestien kakofonia maissa, joissa hiv-valistusta tehdään. Keskenään ristiriistaiset ohjeet myös syövät tehoa toisiltaan.

Jos a + b on c, niin…

Avun ehdollistamisesta on taitettu peistä pitkään. Mitä ehtoja voi kehitysrahoitukselle kohtuuden nimissä laittaa?

Kansainväliset rahoituslaitokset eivät ole tavanneet kainostella ehtojen kanssa. Viime vuosikymmenten rakennesopeutusohjelmat sanelivat tiukasti sen, mitä rahoituslaitosten tukea tarvitsevat valtiot saivat tehdä.

Arvot ja ehdot näkyvät myös rahoituskentän pienempien pelureiden päätöksissä, vaikkakin hienovaraisemmin. Onhan valtioiden välisessä kehitysyhteistyössä kysymys verovaroin kerätyistä rahoista, jonka käytöstä rahoittajamaat joutuvat tekemään äänestäjilleen selkoa.

Valtioiden välisessä kehitysyhteistyössä suuntaus on ollut hankemaailmasta kohti laajempia kokonaisuuksia. Yksittäisten hankkeiden sijaan nyt puhutaan sektoriohjelmista ja suorasta budjettituesta, jotka takaavat rahoitusta saaville maille entistä suuremman vallan päättää, mitä maassa tehdään. Samalla vapautuu varsinaiselle työlle aikaa, joka ennen kului tuhansien projektien raportoinnissa.

Tänään vaadimme tätä

Kehitysyhteistyötä ei tehdä ulkopuolisilta vaikutteilta suojatussa laboratoriossa, vaan nopeasti muutuvassa maailmassa. Kun yhteiskunnalliset ja kansainväliset olot muuttuvat, muuttuvat myös avun tarpeet – ja vaatimukset. Esimerkiksi Suomi vaatii, että sen rahoittamissa ohjelmissa huomiodaan tasa-arvo sekä naisten ja tyttöjen oikeudet.

Kun vuonna 1965 ulkoministeriön yhteyteen perustettiin kehitysaputoimisto, Suomi näytti erilaiselta. Naisen ei ollut sopivaa käydä yksin ravintolassa ja homoseksuaalisuus oli niin rikos kuin sairauskin. Nykysuomessa nainen pääsee ravintolan ohella myös maan päämieheksi, ja samaa sukupuolta olevat voivat rekisteröidä parisuhteensa.

Ei ihme, että kehityksen vastaanottajapuolella olevat valtiot eivät aina pysy suunnanmuutoksissa mukana.

Viime kädessä kysymys on vastuusta. Kenelle varojen käytöstä oikein pitäisi olla vastuussa? Suomalaiselle veronmaksajalle? Vai niille ihmisille, joiden elämää verovaroin yritetään parantaa?

Hätäapu näkyy

Kehityksessä on kolme keskenään erilaista vaihetta, jotka arkipuheessa usein niputetaan ”kehitysavuksi”.

Medianäkyvyyden kautta tutuinta on katastrofitilanteissa annettava humanitaarinen apu. Sen tavoitteena on pelastaa henkiä ja auttaa kriisin välittömien seurausten selvittämisessä. Humanitaarisen avun tarpeet ovat selkeitä: vettä, ruokaa ja suojaa, välttämättömiä terveyspalveluja.

Hätäavun lähdettyä seuraa jälleenrakennuksen aika. Siinä pyritään korjaamaan perusrakenteet sellaiselle tasolle, että kriisin jälkeistä elämää voidaan taas elää jotakuinkin samoin kuin ennenkin.

Kehitysyhteistyöstä puhutaan, kun tarkoitetaan pitkäkestoisempaa työtä. Sillä luodaan pohjaa paremmalle arjelle ja tulevien kriisien ehkäisylle. Mediassa se näkyy paljon hätäapua harvemmin, sillä hidas puurtaminen ei taivu helposti otsikoiksi.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 3/2008

Maailman levyt

The very best of éthiopiques

Manteca

Tuttuuden ja vierauden yhdistelmä kiehtoo korvaa jo heti ensitahdeilla, kun kuuntelee etiopialaista populaarimusiikkia. Välillä se tuo mieleen yökerhojazzin, joskus James Brownin tai jopa sen tyyppisen aasialaisen hempeän popin, joka soi thai-ravintoloissa. Useimmiten kuitenkin viileän, raukeudessaankin jännitteisen jazzin, johon tulee oudon unenomaista tunnelmaa jo äänitysteknisestä puutteellisuudesta – rakenteiden tuttuudesta huolimatta instrumenttien soinnit ja haikean kiihkeät laulusävelmät tuntuvat kantautuvan jostain rinnakkaismaailmasta.

Kun tätä amerikkalaisen sotilastukikohdan radioaseman levyjen antamien vaikutteiden ja paikallisen perinteen cocktailia maistelee kaikessa rauhassa, vaara riippuvuuden syntyyn on suuri. Ensimauksi aivan omiaan on tämä kahden levyn kokoelma, joka kierrättää Éthiopiques-sarjassa aiemmin julkaistua aineistoa.

Etiopialaisen populaarimusiikin historiassa on samaa kangastuksen kaltaisuutta kuin itse musiikissakin. Sen kukoistuskausi 1960-70 -luvuilla osui kahden diktatuurin saumakohtaan, joka oli sattumalta myös kulttuurillinen murroskausi. Etiopia modernisoitui ja sen pääkaupungissa Addis Abebassa vietettiin villiä 60-lukua siinä kuin muuallakin maailmassa. Railakasta yöelämää tahdittivat hotellien yökerhoissa ensin hotellien nimikkoyhtyeet ja myöhemmin myös itsenäiset bändit. Käytännössä melkein kaikki levytkin äänitettiin klubeilla, kahdella mikrofonilla ja vailla mitään mahdollisuuksia jälkikäsittelyyn. Kun keisari Haile Selassien valta vaihtui kenraali Mengistu Haile Mariamin valtaan 1970-luvun puolivälissä, klubit ja yhtyeet kuihtuivat ja koko etiopialainen kulttuuri kärsi iskun, josta se ei ole kunnolla toipunut vieläkään.

Tästä todistaa myös se, että kokoelmalta löytyy 2000-luvun tuotantoa täsmälleen yhden esityksen verran – mikä ei sinänsä tosin ole koko totuus etiopialaisen musiikin nykytilasta. Eniten kappaleita on ihan perustellusti vuosilta 1969-74. Esittäjät ovat kotimaassaan kiistattomia tähtiä, vaikka länsimaissa heistä tunnetaan ehkä vain Mulatu Astatge, ja hänkin lähinnä sen vuoksi, että Jim Jarmusch käytti elokuvassaan Broken Flowers Astatgen musiikkia.

Huong Thanh & Nguyên Lê: Fragile Beauty

ACT

Vietnamilaiset, kirkasäänisen Huong Thanhin laulamat melodiat yhdistyvät kertakaikkisen korviahivelevän kauniisti eurooppalaistyyppisen hienostuneeseen elektroniikalla höystettyyn jazziin, japanilaisen koton näppäilyyn, afrikkalaisiin rytmeihin ja ties mihin. Yhteistyökumppaneista tärkein on kitarat ja tietokoneet hallitseva Nguyên Lê, ja muutkin – mainittakoon vain kotoa soittava Mieko Miyazaki ja trumpetisti Paolo Fresu – ovat huippuluokkaa.

Souad Massi: Acoustic

Wrasse Records

Algerialainen, vuodesta 1999 Pariisissa asunut laulaja, kitaristi ja lauluntekijä Souad Massi liikkuu konserttialbumillaan kulttuurillisesti lähempänä synnyinsijojaan kuin studiolevyillään, mikä antaakin ylimääräistä kiinnostavuutta tähän kokonaisuuteen – joka on samalla laulujen best of -kokoelma. Kokoonpano on akustinen ja pieni, siihen kuuluu kahden kitaran lisäksi arabiluuttu ja rumpu.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 3/2008

Järjestökentän jättiläiset

Globalisoituvassa maailmassa myös monet kansalaisjärjestöt toimivat useammassa kuin yhdessä maassa. Järjestöjättien toiminta on monipuolista, ja siihen mahtuu niin perinteistä kehitysyhteistyötä, humanitaarista apua kuin vaikuttamistyötäkin.

Näkyvimpiin kehityksen parissa toimiviin järjestöihin kuuluu alun perin brittiläinen Oxfam, joka on nykyään 13 eri maasta kotoisin olevan kansalaisjärjestön yhteenliittymä. Toimintaa Oxfamilla on yli sadassa maassa.

Kansalaisjärjestöt voivat olla myös merkittäviä työllistäjiä. Suomalaisittain vähemmän tunnetun Caren palkkalistoilla on järjestön oman ilmoituksen mukaan 14 500 työntekijää, pääosin kehitysmaissa työskenteleviä maiden omia kansalaisia. 12 eri maan kansallisten järjestöjen yhteenliittymä toimii 65 eri maassa.

Muutamilla järjestökentän jättiläisistä on toimintaa myös Suomessa, kuten kummitoiminnallaan tunnetuksi tulleilla World Visionilla ja Planilla. Pelastakaa lapset puolestaan kuuluu kansainväliseen Save the Children -liikkeeseen. Terveysalan näkyvimpiin vaikuttajiin kuuluvan Lääkärit ilman rajoja -järjestön lähin toimipaikka on Ruotsissa.

Järjestökentän suurin on Punaisen ristin ja Punaisen puolikuun liike, joilla on kansallisia komiteoita 186 maassa. Työntekijöitä Punaisella ristillä on maailmanlaajuisesti lähes 300 000 ja jäseniä 106 miljoonaa.

Myös kirkollisilla järjestöillä on omat yhteenliittymänsä. Esimerkiksi Caritas Internationalisiin kuuluu 162 katolista järjestöä eri maista.

Vakiintuneimmat järjestöt voivat saada neuvoa-antavan aseman YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCissa. Viime vuonna tämä asema oli yhteensä

3 052 eri järjestöllä. Kansalaisjärjestöt myös saavat usein toteuttaakseen YK-järjestöjen kuten UNICEFin tai UNFPAn rahoittamia hankkeita.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 3/2008

Ruostunut huvipuisto

”Aiotteko todella viettää täällä koko päivän?” taksikuski kysyy. ”Voin kyllä hakea teidät aikaisemminkin.”

Olemme peltojen keskellä, 25 kilometrin päässä Havannan keskustasta. Tarkoituksemme on viettää päivä ExpoCubassa, Kuuban saavutuksia esittelevässä teemapuistossa. Kuljettajan epäilyistä huolimatta pyydämme häntä hakemaan meidät vasta illalla.

ExpoCuba rakennettiin ylistämään Kuuban saavutuksia eri aloilla – maataloudessa, koulutuksessa, urheilussa ja teknologiassa. Matkaoppaan mukaan luvassa on huvipuisto, järvi soutelua varten, laadukkaita ravintoloita ja näköalatorni, josta avautuu upeat näkymät yli peltojen.

Puisto on ränsistynyt ja autio. Nurmikko on palanut ruskeaksi ja polun betonilaatat halkeilevat. Meidän lisäksemme paikalla ei ole muita.

Vuoristorata on ruostunut ja siitä puuttuu palasia. Vaunutkin puuttuvat. Matalaa tornia ympäröivät hatarat rakennustelineet, joille en uskaltaisi nousta. Soutuveneet ovat lukkojen takana.

Puiston perällä on rivi valtavia näyttelyhalleja: urheilu, terveys, vienti, teollisuus, taide. Hallit ovat tyhjiä. Joissakin on vanhoja telineitä ja julisteita, jotka kertovat maan menestyksestä alalla.

Kalastusta esittelevässä paviljongissa on kala-allas. Siellä ei ole kasveja tai edes hiekkaa. Kalat tekevät kuolemaa. Vitriinissä on esillä säilykepurkkeja. Sardiinia, tonnikalaa.

Hallin ulkopuolella on tyhjä allas, jonka pohjalla makaa iso valkoinen ponttoni. ”Näyttelyesine: ponttoni” lukee kyltissä.

Ruokakojujen luukut on suljettu. Vain yksi hampurilaiskioski on auki, ja osa seurueestamme ostaa sieltä sämpylöitä. Niiden välissä on ketsuppia ja pihvi. He eivät ole varmoja, onko pihvi lihaa; se maistuu leivältä.

Päivän aikana puistoon virtaa koululaisryhmiä. Lapset juoksentelevat iloisena ympäriinsä. Yksi laite toimii: rata, jossa poljettavilla vaunuilla voi tehdä nitkahtelevan kierroksen yläilmoissa. Koululaiset muodostavat pitkän jonon radan eteen. Kierroksen jälkeen he juoksevat kilpaa takaisin jonon perälle. Joku yrittää etuilla.

Päivän aikana rata menee rikki.

Turismia esittelevään halliin saapuu juontaja, joka soittaa rytmikästä musiikkia ja ohjaa leikkejä. Lapset ovat riemuissaan. Kaiuttimista raikuvat laulut ovat irvokkaalla tavalla ristiriidassa puiston aavemaisen tunnelman kanssa.

Puisto lienee epäonnistunut tavoitteessaan esitellä maan saavutuksia. Minun reissuni on silti onnistunut. ExpoCuba tiivistää vaikutelmani Kuubasta: mahtipontiset ylistyssanat kohtaavat todellisuuden, jossa loistokkaiden rakennusten värit ovat karisseet ja seinät halkeilleet.

Disney-puistot ovat tähän verrattuna laimeita ja tavanomaisia.

Tekemistä ei kuitenkaan koko päiväksi riitä. Istumme tienpenkalla ja pohdimme, miten viettäisimme loppupäivän. Yhtäkkiä taksi pysähtyy viereemme.

”Arvasin, että olisitte jo valmiita lähtemään”, aamuinen kuljettajamme virnistää.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 3/2008

Virtuaaliyhteisö palvelee maailman irakilaisia

Monille ghurbasta eli koti-ikävästä kärsiville irakilaisille internet on paitsi tiedon myös vertaistuen valtatie.

Eräänä iltana turkulaisessa lähiössä asuva Thamer asetti kuulokkeet korvilleen ja istahti tietokoneensa ääreen. Hän meni Paltalk -keskusteluryhmään, jossa eriskummallinen arabiankielinen ilmoitus kiinnitti hänen huomionsa:

”Tervetuloa kihlajaisjuhlaan! Tilaa tarjolla 250:lle ensimmäiselle!”

Onnellinen tapahtuma oli määrä viettää Ruotsissa asuvan nuoren irakilaismiehen Wisamin ja Irakissa asuvan naisen, Su’adin välillä.

Thamer klikkasi itsensä uteliaisuuttaan juhlapöytään, laskurin mukaan 210:nä vieraana. Ruutu täyttyi ruusuista, ja kaiuttimista alkoi tulvia samettinen irakilainen rakkauslaulu. Illan isäntä, herra Admani, pyysi läsnäolijoita kohottamaan hiirellä ohjattavaa virtuaalikättään onnentoivotukseksi.

Jotakuinkin tällaiselta näyttää teknologian vallankumous maailmanlaajuisessa irakilaisyhteisössä.

Illan kiivaimpina tunteina kello yhdentoista jälkeen irakilaiset ylläpitävät yhteensä 36 keskusteluhuonetta, mutta palvelimesta löytyvät myös libanonilaiset, palestiinalaiset ja egyptiläiset omine huoneineen.

Joka nurkkakunnalle oma nurkka

Jokaiselle irakilaiselle on tarjolla jotakin: vasemmistolaisille, islamisteille, perinneruokien ystäville, jalkapallofaneille, mutta myös aviopuolisoa metsästäville.

Politiikkaa ruotivissa huoneissa keskustelu käy pikkuhiljaa kiivaammaksi ja loppuyöstä lähentelee jo huutamista. Toisaalla taas riemuitaan, kun eri puolille maailmaa kadonneet tutut törmäävät toisiinsa.

Suosituimmat Paltalkin huoneet ilmoittavat jo päiviä aikaisemmin viikko-ohjelmastaan. Erityisen kiivas kamppailu käydään huoneiden ylläpitäjien välillä laulajien ja urheilijoiden houkuttelemiseksi yleisön eteen.

Irakin poliittiset ryhmät alkoivat ilmaantua Paltalkiin maan parlamenttivaalien alla vuonna 2005. Nyt palvelin heijastelee irakilaisyhteisön poliittista tilannetta. Monet mielipide- ja harrasteryhminä aloittaneet huoneet ovat muuttuneet pikkuhiljaa poliittisten, uskontokuntakohtaisten ja etnisten ryhmien takapihoiksi.

Aivan hiljattain Paltalkiin saapui uusi ilmiö: keskusteluhuoneita on alettu merkitä kaupunkien, jopa tiettyjen shia- tai sunnienemmistöisten korttelien mukaan. Najafilla, Karbalalla ja Bagdadissa sijaitsevalla Sadrin kaupunginosalla on oma huoneensa, jossa samanhenkiset voivat kohdata, asuivatpa he Turun Varissuolla tai Australian Sydneyssä.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 3/2008

Halpa kaupunkiloma

Tehtävä: Sulje kännykkä, vaihda kunnolliset kävelykengät jalkaan ja eksy lähiympäristöösi.

Aina ei tarvitse lähteä ulkomaille kokeakseen uusia elämyksiä.

Jos asut kaupungissa, suuntaa kohti tuntematonta lähiötä, jossa et ole ennen käynyt. Tai jos lähiseudut ovat kaikki tuttuja, pyydä ystävääsi viemään sinut jonnekin silmät sidottuna. Voit myös päättää etukäteen, että käännyt ensimmäisestä kulmasta oikealle, sitten kolmannesta kadusta vasemmalle ja niin edelleen.

Lisähaasteita kaipaaville hyviä vinkkejä tuo Meiju Niskalan Olet tässä (Turku) -teos. Kirjan tehtäviä voi tehdä muuallakin kuin Turussa. Voit esimerkiksi etsiä lähitienoosi rumimmat tai kauneimmat paikat. Jännittävältä kuulostaa myös tehtävä, jossa vieraan pyörän tarakalle jätetään aarrekartta. Kartan löytäjä voi yrittää löytää aarteen, joka voi olla vaikkapa kirje sinulta tai pieni hauska esine.

Turku-kirja saa jatkoa keväällä, kun samanlainen opas ilmestyy myös Helsingistä.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 3/2008

Muut Kumppani-lehden linkit

 

Kuka edustaa etelää?

”Uudet tuulet rahoituksessa voivat saada aikaan kilpailuasetelman pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöille”, totesi tutkija Katie Wright-Revolled Intrac-järjestön koordinoiman tutkijafoorumin tapaamisessa Oxfordissa viime marraskuussa.

Rahoittajat tukevat etelän kansalaisjärjestöjä yhä enemmän joko suoraan tai välittäjäorganisaatioiden kautta.

Pohjoisen järjestöt joutuvat uudessa tilanteessa pohtimaan omaa rooliaan. Niistä on monin paikoin tullut julkisen ja yksityisen sektorin ohjelmien toteuttajia.

”Kilpailuasema heikentäisi etelän järjestöjen toimintakapasiteettia, joten pohjoisen kansalaisjärjestöjen on mietittävä uudelleen omaa lisäarvoaan. Niiden tulisi mahdollisesti erikoistua joihinkin tiettyihin toimintoihin”, Wright-Revolled toteaa.

Englantilaisen Intrac-järjestön johtajan Brian Prattin mukaan pohjoisen kansalaisjärjestöt ovat hämillään.

”Toiminnallinen ja tulosvastuullinen orientaatio on saanut meidät unohtamaan, keitä oikeastaan olemme. Mikä on paikkamme yhteiskunnassa?”

Kehitystutkijat nostivat esille myös kysymyksen, haluavatko kehitysmaiden köyhät tosiaankin, että heitä edustavat kansainvälisillä areenoilla nimenomaan pohjoisen kansalaisjärjestöt. Vai olisiko pohjoisen järjestöjen moraalisempaa kannustaa paikallista kansalaisyhteiskuntaa edustamaan itse itseään?

Pariisin julistus vuodelta 2005 muokkaa tällä hetkellä paljolti rahoittajamaiden ja kansalaisjärjestöjen vuorovaikutusta kehitysyhteistyössä. Se on avunantaja- ja vastaanottajamaiden globaali sopimus sitoutumisesta kehitysavun tehokkuuden lisäämiseen. 147 allekirjoittajan joukossa on myös kansainvälisiä järjestöjä ja kansalaisjärjestöjä.

Pariisin julistuksen seurannan yhteydessä on puhuttu myös kansalaisjärjestöjen avun tehokkuudesta. Järjestöt ovat huolestuneet siitä, pyritäänkö avun harmonisaatio ulottamaan myös kansalaisjärjestöjen toimintaan. Monet järjestöt näkevät tällaisen agendan siirtävän huomiota pois hallitusten toimilta ja sotivan kansalaisyhteiskunnan monimuotoisuutta vastaan.

Oxfordin marraskuisessa tutkijatapaamisessa huomautettiin, että kansalaisjärjestöillä on oma uskottavuusongelmansa. Selkeiden standardien ja prosessien puute sekä epäselvä kommunikaatio ja koordinaatio ovat yleistä järjestöjen omassa työskentelyssä. Niiden olisi syytä dokumentoida paremmin työtään ja etenkin onnistumi-siaan.

Tapaamisessa muistutettiin, että kansalaisjärjestöjen harteille on viimeisten vuosikymmenien aikana ladattu melkoiset odotukset, kun ne on nähty ihmelääkkeenä kehitykseen, demokratiaan ja uusliberalismin nujertamiseen.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 3/2008