Näkymätön lesbous

Latinalaisessa Amerikassa lesboudesta on vaikea löytää tietoa. Macho-kulttuurin näkökulmasta kahden naisen välinen suhde on loukkaus.

Lesboudesta Latinalaisessa Amerikassa on vaikea löytää tietoa. Julkisia lesbojärjestöjä on vähän, ja tutkimukset homoseksuaalisuudesta keskittyvät miehiin. Lesbot kuuluvat selvästi homoja kapeampaan marginaaliin. Mutta miksi?

Heteroseksuaalisen macho-kulttuurin näkökulmasta kahden naisen suhde on loukkaus, jopa uhka. Tämä johtuu siitä, että machismossa on kyse heteromiehen seksuaalisuudesta ja vallasta, joka kohdistuu naiseen.

Sukupuolen rakentumista Latinalaisessa Amerikassa tutkinut tutkija Elina Vuola Helsingin yliopistosta sanoo, että heteromiehen seksuaalisuus voi kohdistua myös toiseen mieheen. Erään Meksikossa tehdyn tutkimuksen mukaan macho-kulttuuri sallii hetkittäisen homoseksuaalisen toiminnan ilman, että heteromies määritellään homoksi.

”Miehissä käyminen voi olla yksi helmi lisää heteromachon kruunussa. Naiset ovat kokonaan tämän kuvion ulkopuolella”, Vuola sanoo. ”Myös käsitykset hyvästä naiseudesta saattavat vaikuttaa siihen, että lesbous on näkymättömämpää.”

Vuolan mukaan monet Latinalaisen Amerikan feministisistä liikkeistä ovat vaienneet lesbojen asemasta. Viime vuosina lesboryhmät ovat kuitenkin alkaneet omilla ehdoillaan osallistua mantereenlaajuisiin feministisiin tapahtumiin.

Lesbouden voi myös nähdä mahdollisuutena patriarkaalisesta kulttuurista irtautumiseen.

“Lesbous voi vapauttaa naisen vaimon roolista ja mahdollistaa elämän perinteisen perhekäsityksen ulkopuolella. Lesbo pääsee pakoon tiettyjä paineita, joita naimisissa olevaan heteronaiseen kohdistuu”, Vuola miettii.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 03/2007