Andeilta Amazoniaan

Matti Salo ja Ilari E. Sääksjärvi: Andeilta Amazoniaan.

Nuoret biologit Salo ja Sääksjärvi kokosivat kirjaksi Perun halki suuntautuneen matkansa varrella tekemiään havaintoja ympäristön ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Perinteisiä matkakuvauksia karttavan kannattaa hylätä ennakkoluulonsa, sillä kirja on paremminkin opas Andien vuoristoalueiden ja Amazonian alankosademetsien monimuotoisuuteen. Arkiset yksityiskohdat ja hauskat sattumukset keventävät muuten asiapainotteista tekstiä.

Matkalla rannikolta Andien rinteille piirtyy vuoriston tilasta ankea kuva. Ihmisen läsnäolo on muokannut vuoristoa jo tuhansia vuosia, mutta kaivostoiminta ja rahakasvien viljely ovat kiihdyttäneet tahtia entisestään. Luonnonmetsät ovat vähentyneet monokulttuuristen istutusmetsien tieltä. Suuryhtiöiden maailmassa ihmiset näyttävät muurahaisilta. Rahakasveista tuomituin lienee kokaiini, jonka viljely on tärkeä elinkeino Huallaga-joen laaksossa. Kokaiinin taloudellista merkitystä ja yhteyttä poliittiseen lähihistoriaan ruoditaan laajalti, samoin viljelyn mittavia vaikutuksia ympäristöön.

Ympäristöä ja yhteiskuntaa vaivaavia ongelmia kuvataan perusteellisesti, mutta vaipumatta epätoivoon. Kulttuurinen rikkaus ja eliölajien kirjo tunkeutuvat tekstiin ongelmienkin keskellä.

Luonnon monimuotoisuuden kuvaus on parhaimmillaan laskeuduttaessa Amazonian alankosademetsiin. Luonnonolosuhteet ja ihmistoiminta ovat muokanneet alueesta erilaisten metsätyyppien mosaiikin, jossa eliölajiston monimuotoisuus on valtava. Alue muuttuu koko ajan, kun jokien uomat vaihtavat paikkaa raivaten tieltään laajoja metsäalueita samalla, kun suojaisille rannoille alkaa kasvaa uutta metsää. Metsätyyppien ominaispiirteitä ja niiden syntymekanismeja kuvaillaan tarkoin. Monimuotoisuus ei jää vain käsitteeksi, sillä sitä havainnollistavat yksittäisistä lajeista ja niiden elintavoista kertovat esimerkit.

Eliölajiston ja kulttuurien monimuotoisuus on vaarassa, kun kehitys levittäytyy syrjäisillekin seuduille. Uusien teiden rakentaminen mahdollistaa metsien hakkuut entistä laajemmalla alueella. Eliölajeja uhkaa lisäksi niiden kerääminen myyntiin ja salakuljetus maasta. Suojelukeinoista keskeisimmäksi nostetaan suojelualueverkoston kehittäminen. Vaan miten käy alkuperäiskansojen, joiden ääni ajoittain hukkuu taloudellista hyötyä tavoittelevien ja luonnon suojelua edistävien tahojen melskeeseen?

Teos tietolaatikkoineen toimii eräänlaisena oppikirjana luonnon monimuotoisuudesta ja sen suojelusta. Yhteiskunnallisten kysymysten pohdinta ja ihmisen ja luonnon vuosituhantisen suhteen kuvaus auttavat tarkastelemaan asioita laajassa mittakaavassa.

 

Julkaistu Kumppani-lehdessä 6-7/2005

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!