Nälän poiston resepti

Köyhyys on avainsana Sambian ruokaongelman ymmärtämisessä. Sambia on luonnonvaroiltaan rikas, ja sillä on erinomaiset edellytykset ruokkia kansansa. Sambian johdon, rahoittajien ja kansalaisyhteiskunnan pitäisi panostaa yhdessä köyhyyden vähentämiseen.

Rakennesopeutusohjelma ei tuonut Sambian köyhille elintason nousua, vaan vaikutus oli pitkälti päinvastainen. Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmasta puuttuivat Sambian oma panos ja näkemys. Nyt Maailmanpankki on käynnistänyt Sambiassa uuden PRSP-ohjelman (Poverty Reduction Strategy Paper) suunnittelun. Sen toivotaan pureutuvan kokonaisvaltaisesti maan tilanteeseen ja ottamaan myös köyhimpien ja kansalaisyhteiskunnan äänet huomioon päätöksenteossa. Strategian ansiosta Sambia on tänä vuonna kasvattanut maatalousbudjettiaan. Tämä on hyvä alku, mutta maatalous tarvitsee pitkäaikaisia lisäinvestointeja tuotannon lisäämiseksi.

Erityisesti köyhät pienviljelijät tarvitsevat tukea. Heidän ongelmiaan ovat muun muassa markkinoiden ja palvelujen etäisyys sekä työvälineiden ja -juhtien puuttuminen. Pienviljelijöiden tukemiseksi on myös tärkeää kehittää maaseudun kouluja ja terveydenhuoltoa.

Sambian tuotantoa pitäisi monipuolistaa viljelemällä muutakin kuin säänmuutoksille herkkää maissia. Myös viljelytekniikoissa on kehittämistä, esimerkiksi peltometsäviljelyn avulla satoja voidaan kasvattaa maaperää köyhdyttämättä. Maan suurten jokien vesi voitaisiin hyödyntää viljelyssä paljon nykyistä paremmin.
 

Lähteenä käytetty mm. Tiina-Maria Levamon raporttia Markkinoita ja maissipuuroa – Nälän syyt ja seuraukset Sambiassa (Kepa 2002)

 

 

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!