Artikkelikuva
EU:n komissio on ehdottanut pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämistä EU:n markkinoilla.

Orjuus on lisääntynyt – EU pohtii kitkemisen keinoja

Viime vuonna 50 miljoonaa ihmistä eli nykyaikaisessa orjuudessa.

PAKKOTYÖ ja pakkoavioliitot ovat lisääntyneet viimeisen viiden vuoden aikana, arvioivat YK:n alainen Kansainvälinen työjärjestö, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö ja ihmisoikeusjärjestö Walk Free.

Vuonna 2021 50 miljoonaa ihmistä eli nykyaikaisessa orjuudessa. Heistä 28 miljoonaa oli pakkotyössä ja 22 miljoonaa pakkoavioliitossa. Se on 10 miljoonaa enemmän kuin viime arviokerralla vuonna 2016.

Nykyorjuutta esiintyy lähes kaikissa maailman maissa. Yli puolet pakkotyöstä tapahtuu keski- tai korkean tulotason maissa.

Etenkin lapset ja naiset ovat vaarassa joutua nykyajan orjuuteen. Lisäksi haavoittuvassa asemassa ovat siirtotyöläiset. He joutuvat kolme kertaa todennäköisemmin pakkotyöhön kuin muut aikuiset.

Siirtolaiset ovat erityisen alttiita pakkotyölle laittoman tai huonosti hallitun muuttoliikkeen sekä epäeettisten rekrytointikäytäntöjen vuoksi.

”On järkyttävää, että nykyaikaisen orjuuden tilanne ei parane. Tiedämme, mitä on tehtävä, ja tiedämme, että se voidaan tehdä. Tehokas kansallinen politiikka ja sääntely ovat keskeisiä”, sanoo Kansainvälisen työjärjestön pääjohtaja Guy Ryder syyskuussa julkaistussa tiedotteessa.

Euroopan Unioni on suunnitellut lainsäädännöllisiä muutoksia pakkotyön kitkemiseksi. EU:n komissio on ehdottanut pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämistä EU:n markkinoilla.

Kielto koskisi kaikkia unionin sisällä ja ulkopuolella valmistettuja tuotteita.

Ehdotus tulee voimaan, mikäli Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto hyväksyvät sen. Jos ehdotus hyväksytään, sitä aletaan soveltaa kahden vuoden kuluttua voimaantulosta.