Artikkelikuva
Partiotyttöjen Maailmanliitto edustaa 10 miljoonaa tyttöä ja nuorta naista 150:ssä eri maassa. Heidi Jokinen valittiin kesällä järjestön puheenjohtajaksi.

Partiotyttöjen Maailmanliiton puheenjohtaja Heidi Jokinen: “Tyttöjen johtajuus on sisäänrakennettu partio-ohjelmaan"

Partiossa tytöt oppivat käyttämään omaa ääntään ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin, kertoo miljoonia tyttöjä maailmanlaajuisesti edustavan järjestön puheenjohtajaksi kesällä valittu Heidi Jokinen.

1. Partio on levinnyt eri puolille maailmaa. Miksi partiotoiminta kiinnostaa näin laajasti?

Partiossa nuoret saavat vastuuta ja heille annetaan mahdollisuuksia testata omia rajojaan turvallisessa ympäristössä ja ohjatusti. Monessakin kulttuurissa se on ainutlaatuista, että nuoret saavat tällä tavalla äänensä kuuluviin. Näin aina uudet sukupolvet löytävät partiosta äänensä kannattajan. Toisaalta taas nuoret vanhenevat ja tuovat kokemuksen myötä liikkeeseen mukaan toisenlaista näkökulmaa.

2. Partiotytöillä ja -pojilla on omat maailmanjärjestönsä. Miksi tarvitaan edelleen kaksi erillistä maailmanjärjestöä ja miten tämä jako toimii käytännössä?

Partioliikkeen perustaja, englantilainen Robert  Baden-Powell (1857-1941) kielsi tyttöjä 1900-luvun alussa tulemasta mukaan poikien partiotoimintaan. Tämän seurauksena pojat perustivat oman järjestönsä ja tytöt omansa. Jossain vaiheessa poikien järjestö WOSM avattiin myös tytöille, kun järjestöön haluttiin lisää jäseniä. WAGGGSissa ajattelemme, että monet tyttöjen ja naisten asiat ovat niin erityisiä, että yhteiskasvatusjärjestössä muut asiat ajaisivat niiden ohi. Nyt voimme tehdä omannäköistä toimintaa ja kysyä tytöiltä itseltään, mitä he haluavat. Uskon, että Suomenkin kaltaisessa maassa on välillä antoisaa ajatella maailmaa täysin tyttöjen näkökulmasta.

3. Partiotyttöjen Maailmanliitto eli WAGGGS kertoo olevansa suurin tyttöjen vapaaehtoisliike. Mistä kuitenkin johtuu, etteivät monet ihmiset tunne WAGGGSia?

Yksi syy tähän on, että WAGGGS ei toimi missään maassa suoraan tyttöjen kanssa. Meillä on jäsenenä 150 järjestöä, joihin kuuluu 10 miljoonaa jäsentä. Emme lähde kilpailemaan kansallisen  tason järjestöjen, kuten Suomen Partiolaisten kanssa. On hyvä, että kussakin maassa toimii juuri sen maan ja kulttuurin sekä tarpeiden tuntija. Meillä on kuitenkin myös globaalia ohjelmatarjontaa, jota järjestöt voivat mukauttaa omaan kulttuuriinsa.

4. WAGGGS pyrkii edistämään myös tyttöjen johtajuutta. Miksi WAGGGS on ottanut juuri tämän tavoitteen päämääräkseen?

Tyttöjen johtajuus on sisäänrakennettu partio-ohjelmaan ja meillä hyvin keskeinen teema. Tytöt johtavat esimerkiksi kansallisia projektitapaamisia ja ohjelmia toisille tytöille. Meillä on myös säännöllisesti selvityksiä jäsenistömme ja jäsenjärjestöjemme ajattelusta. Joitakin vuosia sitten monet puhuivat, miten tyttöjen oleminen yritetään aina laittaa tiettyyn muottiin ja miten tyttöjen täytyy käyttäytyä tietyllä lailla. Tästä lähti liikkeelle uusi ”Free being me” -ohjelma, joka on ollut globaalisti suosittu.

 

”Esimerkiksi Malesiassa tyttöpartiolaisilla oli viime vuonna näkyvä kampanja lapsiavioliittoja vastaan.”

 

5. Mitkä ovat WAGGGSin keinot edistää päämääriään?

Puhumme non-formaalista eli epämuodollisesta kasvatuksesta, jossa asioita tekemällä – kuten menemällä metsäretkelle tai järjestämällä tapahtumia – oppii erilaisia taitoja. Näin tytöt oppivat käyttämään omaa ääntään ja havaitsemaan keinoja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Esimerkiksi Malesiassa tyttöpartiolaisilla oli viime vuonna näkyvä kampanja lapsiavioliittoja vastaan.

6. Miten pääsit nykyiseen tehtävääsi WAGGGSin puheenjohtajaksi?

Liityin aikanaan sudenpentuihin Turussa ja sain vähitellen kokemusta uusista ja erilaisista tehtävistä. Toimin aiemmin WAGGGSin Euroopan alueella ja Suomen Partiolaisten kansainvälisissä tehtävissä. Ajattelen, että tuon toimintaan mukanani pohjoismaalaista mutkattomuutta ja demokraattista pyrkimystä, joka on puhutellut monia ulkomailla. WAGGGSin hallitukseen minut valittiin kolme vuotta sitten maailmankonferenssissa Delhissä. WAGGGSin 150 jäsenmaata valitsevat hallituksen jäsenet ehdolle asettuneista, ja hallitus puolestaan valitsee keskuudestaan uuden puheenjohtajan. Tänä kesänä piti olla taas maailmankonferenssi, mutta korona siirsi kokouksen ensi vuoteen.

7. Puheenjohtajuutesi kestää vuoden. Mitä uskot saavuttavasi tämän aikana?

Toivon saavuttavani läpinäkyvyyttä ja demokraattista johtajuutta, mikä on meille Pohjoismaissa tärkeää. Koen olevani pohjoismaalaisten edustaja. Toisaalta minulle on sanottu, että johtamistapani on liian demokraattinen. Tämä on ollut mielenkiintoista ja silmiä avaavaa. Olen saanut mahdollisuuden pohtia myös demokratiaan liittyviä haasteita ja millaista on johtaa kansainvälistä organisaatiota.

 

”Haluan ajatella, että jokainen on partiossa, koska haluaa edistää partion hyvää. Kuitenkin ihmiset ovat niin erilaisia, että ajatuksetkin ovat hyvin erilaisia.”

 

8. Miten WAGGGS toimii nyt koronapandemian aikana?

Kokouksemme ovat etänä. WAGGGS on sitoutunut vuosituhattavoitteisiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme kuitenkin suhailleet lentokoneella kokouksesta toiseen, mistä olen kokenut ristiriitaa. Nyt ei tarvitse. Puheenjohtajana tämä myös helpottaa aikataulupaineita ja on kustannustehokasta. Toisaalta keväällä otimme yhteyttä kaikkiin jäsenjärjestöihimme. Korona aiheuttaa jäsenistössämme taloudellisia paineita ja toiminnallisia muutostarpeita. Tässä on uudelleenpohtimisen paikka. Järjestimme kuitenkin virtuaalisen iltanuotion ja lauloimme ja olimme yhdessä. Tämä toimi yllättävän hyvin ja tällaista on pyydetty järjestöltä lisää.

9. Mikä on tärkein oppisi pitkällä partiourallasi?

Ihmisten erilaisuus. Haluan ajatella, että jokainen on partiossa, koska haluaa edistää partion hyvää. Kuitenkin ihmiset ovat niin erilaisia, että ajatuksetkin ovat hyvin erilaisia. Mielestäni onkin huikeaa, kun löytää yhteyden eri kulttuureissa olevien ihmisten kanssa. Maailmaan mahtuu erilaisia mielipiteitä, mutta kuinka osaisi työstää ajatuksia, niin ettei pitäisi mitään täysin väärinä?

10. Työskentelet teologian tutkijana Åbo Akademissa. Mitä yhteistä tutkijan työlläsi ja puheenjohtajuudellasi on?

Alani on teologinen etiikka ja uskonnonfilosofia. Tutkin työkseni paljon kysymyksiä oikeasta ja väärästä sekä maailmaa ylipäätään. On helpottavaa, kun ymmärtää, ettei ole yhtä oikeaa tapaa ajatella. Omaan tutkimusalaani liittyen olen tutkinut paljon rikosten ja riitojen sovittelua. Se perustuu ajatukselle, että aina voidaan tuoda ihmiset yhteen ja aina on kertomisen ja kuuntelemisen avulla mahdollista löytää yhteinen sävel. Koen, että on tästä ollut hyötyä kansainvälisissä yhteyksissä.

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!