Artikkelikuva
Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta poroilla kuluu runsaasti energiaa ravinnonhankintaan talvisin.

Ilmastonmuutos uhkaa poroa

Talvisin poroa haittaavat suuret säänvaihtelut ja kesäisin kuumuus ja hyönteiset.

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi pohjoiseen luontoon ja sen myötä poron elinalueisiin.

Erityisesti ilmastonmuutoksen tuomat suuret säänvaihtelut uhkaavat porojen ravinnonhankintaa.

Runsaat vesi- tai lumisateet sekä pakkasten ja lauhtumisten vuorottelut voivat johtaa siihen, että hankiin muodostuu jääkerroksia. Poroilla kuluu tällöin runsaasti energiaa syötäväksi kelpaavien kasvien kaivamiseen jään alta.

Aliravitsemus lisää porojen kuolleisuutta ja vähentää lisääntymistä.

Ilmastonmuutos hankaloittaa porojen elämää myös kesäisin. Porot kärsivät helteistä, ja lisäksi lämpeneminen saattaa siirtää joitakin eläintä kiusaavia hyönteislajeja, kuten hirvikärpäsen, pohjoisemmaksi.

Tällä on vaikutusta etenkin vasojen hyvinvointiin: kun hyönteisten kiusaamat vasat eivät saa syödä rauhassa kesällä, se näkyy niiden kunnossa ja painossa syksyllä.

Lisäksi metsärajan siirtyminen pohjoisemmaksi pienentää poroille tärkeitä paljakka-alueita ja vähentää jäkälien määrää. 

Poron kohtalo on myös taloudellinen kysymys. Poronhoito on perinteinen pohjoinen elinkeino ja tärkeä työllistäjä. 

Muutokset uhkaavat erityisesti saamelaisten toimeentuloa, sillä poronhoito on saamelaisille olennainen osa kulttuuria.