Artikkelikuva

Muuttoliike ei pysähdy aidoilla

Siirtolaisuustutkijat ovat jo pitkään olleet yhtä mieltä siitä, että rajavalvonnan lisääminen, turvapaikkapolitiikan kiristäminen ja muu maiden välisen liikkumisen vaikeuttaminen ei pysäytä luvatonta maahanmuuttoa – siksi kannattaisi panostaa laillisiin reitteihin. 

YK:n kehitysohjelman UNDP:n koostama, Afrikasta Eurooppaan suun-tautunutta siirtolaisuutta käsittelevä raportti tukee viestiä. Siihen haastatelluista vajaasta kahdesta tuhannesta eri puolilta Afrikkaa Eurooppaan tulleesta siirtolaisesta yli kaksi kolmasosaa sanoi haastattelussa, ettei ole mitään syytä, mikä olisi saanut heidät jäämään kotimaahansa. Edes se, että matkan hengenvaarallisuus olisi etukäteen tiedossa, ei olisi vaikuttanut kuin murto-osaan lähteneistä. 

60 prosenttia vastaajista kertoi, että työn löytäminen ja rahan lähettäminen perheelle oli heille tärkein syy tulla Eurooppaan. Eniten lähtöhaluja Afrikasta vähentäisikin parempi taloudellinen tilanne ja vakaampi hallinto. Juuri niihin myös kehitysyhteistyöllä pyritään puuttumaan. 
 

Parempi taloustilanne (24%), Ei mikään henkilökohtainen syy (6%), Parempi hallinto ja palvelut lähtömaassa (15%), Tieto siitä, kuinka vaarallinen matka on (2%), Tieto siitä, millaita elämä Euroopassa on (1%), Ei mikään (41%), Muut syyt (5%), En osaa sanoa (10%)
"Mikä on saanut sinut muuttamaan mielesi Eurooppaan lähtemisestä?"
Lähde: Scaling Fences: Voices of Irregular African Migrants to Europe