Artikkelikuva
Lakia vastaan äänestivät vain Perussuomalaiset ja yksi aikaisemmin Perussuomalaisiin kuulunut edustaja.

Ilmastolaki hyväksyttiin

Lain uskotaan edistävän ilmastopolitiikan avoimuutta ja suunnitelmallisuutta.

Suomi. Eduskunta hyväksyi maaliskuussa uuden ilmastolain äänin 150–33. Lakia vastaan äänestivät vain Perussuomalaiset ja yksi aikaisemmin Perussuomalaisiin kuulunut edustaja.

Laissa määritellään päästövähennystavoite. Suomen päästöjen tulisi vuoteen 2050 mennessä vähentyä 80 prosenttiin vuoden 1990 tasosta. Jatkossa viranomaisten on laadittava säännöllisin väliajoin suunnitelmia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kansalaisia ja sidosryhmiä tulee kuunnella ilmastopoliittisia suunnitelmia laadittaessa.

Lain uskotaan edistävän ilmastopolitiikan avoimuutta ja suunnitelmallisuutta. Toisaalta lakia on kutsuttu kompromissiksi ja arvosteltu siitä, ettei päästövähennyksille ole asetettu välitavoitteita.

Kymmenet suomalaiset kansalaisjärjestöt kampanjoivat yhdessä ilmastolain puolesta vuodesta 2008 lähtien. Järjestöt toivoivat alun perin laista tiukempaa. lmastolaki tullee voimaan vaalikauden alussa.

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!