Artikkelikuva
Lakia vastaan äänestivät vain Perussuomalaiset ja yksi aikaisemmin Perussuomalaisiin kuulunut edustaja.

Ilmastolaki hyväksyttiin

Lain uskotaan edistävän ilmastopolitiikan avoimuutta ja suunnitelmallisuutta.

Suomi. Eduskunta hyväksyi maaliskuussa uuden ilmastolain äänin 150–33. Lakia vastaan äänestivät vain Perussuomalaiset ja yksi aikaisemmin Perussuomalaisiin kuulunut edustaja.

Laissa määritellään päästövähennystavoite. Suomen päästöjen tulisi vuoteen 2050 mennessä vähentyä 80 prosenttiin vuoden 1990 tasosta. Jatkossa viranomaisten on laadittava säännöllisin väliajoin suunnitelmia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kansalaisia ja sidosryhmiä tulee kuunnella ilmastopoliittisia suunnitelmia laadittaessa.

Lain uskotaan edistävän ilmastopolitiikan avoimuutta ja suunnitelmallisuutta. Toisaalta lakia on kutsuttu kompromissiksi ja arvosteltu siitä, ettei päästövähennyksille ole asetettu välitavoitteita.

Kymmenet suomalaiset kansalaisjärjestöt kampanjoivat yhdessä ilmastolain puolesta vuodesta 2008 lähtien. Järjestöt toivoivat alun perin laista tiukempaa. lmastolaki tullee voimaan vaalikauden alussa.