Rakkaus tuo Suomeen

Tilastokeskuksen mukaan tärkein syy tulla Suomeen on perhe.

Suomi. Suurin osa ulkomaalaisista tulee Suomeen perhesyistä, kertoo Tilastokeskus. Viime vuonna Suomessa asuneista ulkomaalaistaustaisista henkilöistä yli puolella muuton syy liittyi perheeseen.

Perhesyiden takia muuttaneista selvästi suurempi osa oli naisia.

Viidennes on muuttanut Suomeen työn vuoksi ja joka kymmenes opiskelun vuoksi.

Vaikka pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat julkisuudessa eniten puhuttu ryhmä, heitä oli Suomeen muuttaneista viime vuonna vain joka kymmenes. Tilastokeskuksen luvuissa ei ole otettu huomioon tänä vuonna saapuneita turvapaikanhakijoita.

Kahdeksan prosenttia vastaajista ilmoitti Suomeen muuttoon ”muun syyn”. Useimmiten he ovat inkeriläisiä paluumuuttajia, mutta joukossa on myös niitä, jotka ovat ihastuneet ilmastoon, kaivanneet vaihtelua tai halunneet tutustua suomalaisiin juuriinsa.

Tiedot koottiin vuonna 2014 vakituisesti Suomessa asuneiden ulkomailla syntyneiden henkilöiden haastatteluista.