Näkökulmat

Herkkä tasapaino järkkyy

Ajat ovat synkistyneet. Kulttuurijärjestöjen sijaan viranomaiset huutavat apuun uskonnollisia järjestöjä. Taide on väistynyt turvallisuuden tieltä, Husein Muhammed sanoo.

Maahanmuuton juhlapuheissa korostetaan toistuvasti maahanmuuttajien omaa roolia ja osallistumista heitä koskeviin päätöksiin. Maahanmuuttohallinto perää yksityissektorilta ja kansalaisjärjestöiltä maahanmuuttajien ottamista mukaan.

Saarnaajat eivät kuitenkaan itse kanna korttaan kekoon. Yksityissektorin asenteellisuudesta huolimatta valtava määrä maahanmuuttajia työllistyy aloille, joilla työvoimalle on tarvetta. Myös järjestöt ovat ottaneet tulijat melko hyvin vastaan.

Julkinen sektori on kuitenkin hyvin varjeltu maahanmuuttajilta, etenkin valtion työpaikat. Jopa ja ennen kaikkea viranomaistahot, joissa päätetään maahanmuutto- ja kotouttamisasioista.

Tämä siitä huolimatta, että muun osaamisen ohella muuttajilla on omaa kokemusta siitä, mitä palveluja muuttaja tarvitsee ja kuinka sopeutua uuteen ympäristöön.

Kokemusasiantuntijoiden osaaminen kelpaa onneksi välillä viranomaisille, vaikkakin ilmaiseksi. Aiemmin viranomaiset hyödynsivät ja tukivatkin maahanmuuttajien kulttuurijärjestöjä.

Pääpaino oli paitsi muuttajien kokemuksilla, myös taiteella ja tanssilla. Mukana oli annos valoa ja lämpöä Pohjolan pimeyteen tai pakkasiin.

Ajat ovat synkistyneet. Kulttuurijärjestöjen sijaan viranomaiset huutavat apuun uskonnollisia järjestöjä. Taide on väistynyt turvallisuuden tieltä.

Myös moni uskonnollinen järjestö tekee toki tärkeää työtä auttaakseen tulijoita. Uskonnollisten järjestöjen kotouttamistyötä kuvaava tuore selvitys osoittaa, että moni maahanmuuttaja saa järjestöjen kautta neuvoja.

Viranomaiset pyrkivät saamaan uskonnollisten järjestöjen kautta myös vihiä turvallisuusuhkista. Esimerkiksi siitä, suunnitteleeko joku lähtöä ulkomaille taistelemaan uskonnon nimissä.

Uskonnolliset järjestöt ovat tärkeitä ja niiden tukea maahanmuuttajille ja viranomaisille on syytä hyödyntää.

On kuitenkin varottava tasapainon järkkymistä; vaarana on uskonnollisten järjestöjen vahvistaminen muiden järjestöjen kustannuksella, jos viranomaistuki kanavoidaan etupäässä uskonnollisille järjestöille. Vaarana on myös kaikkien ongelmien selittäminen uskonnolla.

Esimerkiksi Syyriaan taistelemaan lähteviä pidetään itsestään selvästi vahvasti uskovaisina. Uskonnollisilla järjestöillä kuvitellaan olevan valtaa heihin. Mutta kuten äskettäin Suojelupoliisin päällikkö totesi YLE:n uutisille: lähtijöistä moni ei välttämättä ole koskaan käynyt esimerkiksi moskeijassa.