Kaivosyhtiöt pullikoivat veroja vastaan Perussa

Vastustajien joukossa on useita yrityksiä, jotka ovat itse olleet syytteessä vakavista ympäristörikoksista.

Peru. Jo 26 koti- ja ulkomaista kaivosyhtiötä on nostanut Perussa oikeusjutun verosta, jonka avulla valtio haluaa rahoittaa kaivostoiminnan ympäristövaikutusten valvontaa.

Valvontaveron perintä alkoi jo vuonna 2000. Silloin ohjeena oli, ettei valvontaveron suuruus saa ylittää prosenttia yhtiön tuotoista muiden verojen jälkeen. Viime joulukuussa vero leikattiin 0,14 prosenttiin myyntituloista vuosina 2014–2015, ja se laskee 0,13 prosenttiin vuonna 2016.

Kaivosyhtiöiden mielestä kyse on rosvouksesta, koska valtion saama verotulo ylittää ympäristövalvonnan kulut reippaasti. Veron tuotoksi arvioidaan tänä vuonna noin 11 miljoonaa euroa.

Oikeusjuttuja nostaneiden yritysten joukossa on useita, jotka ovat itse olleet syytteessä vakavista ympäristö- ja työsuojelurikoksista.

”Yhtiöt käyvät yhä röyhkeämmiksi”, sanoo ympäristöasioiden apulaisministeri José de Echave. Hänen mukaansa pullikointiin kannustaa poliittinen ilmapiiri, jossa pyritään poistamaan kaikki esteet ulkomaisilta investoinneilta.

Peru on maailman viidenneksi suurin kullan ja toiseksi suurin hopean tuottaja. Kuparin, sinkin ja tinan tuottajana se on kolmantena ja lyijyn osalta neljäntenä. Maan viennistä 60 prosenttia on kaivannaisia. IPS.