Ukrainan tapahtumien taustat 90-luvulla

”Perimmäisen alkusyyn Ukrainan tapahtumiin näen perestroikan keskeytymisessä ja Neuvostoliiton harkitsemattomassa ja varomattomassa hajottamisessa. Suurimman vastuun tästä kantaa Venäjän silloinen johto. Sen toiminta vahvisti keskipakoisia tendenssejä liittovaltiossa.”

Neuvostoliiton entinen presidentti Mihail Gorbatsov, Le Monde Diplomatique & Novaja Gazeta 5/2014. Gorbatsov on yksi venäjänkielisen Novaja Gazetan vähemmistöosakkaista.