Artikkelikuva

Koti siistiksi ilman myrkkyjä

Tampereella toimiva Suola&sitruuna tarjoaa ekosiivousta.

Tampereen keskustassa ja sen liepeillä asustavat ovat jo muutaman vuoden ajan saaneet nauttia omaperäisen siivousfir­ man palveluksista.

Ensinnäkin: siivooja saapuu kotiin pyöräillen tai julkisilla kulkuvälineillä. Käytetyt pesuaineet ovat luonnonmukai­sia. Siivouksessa käytettyä vettä säästel­lään.

Tämä kaikki johtuu siitä, että Suopa&Sitruuna on ekosiivousfirma.

Yritys tarjoaa erilaisia kodinhoitoon ja puhtaanapitoon liittyviä palveluita, esi­merkiksi tekstiilihuoltoa. Kunkin asiak­kaan kanssa laaditaan yksilöllinen pal­velusopimus, joka takaa sen, ettei turhia kustannuksia synny. Sopimuksen voi tehdä niin kertaluontoisesta muuttosiivo­uksesta kuin viikkosiivouksesta.

Tällä hetkellä Suopa&Sitruuna tarjoaa palveluita noin viiden kilometrin säteellä Tampereen keskustasta.

”Tykkään toimia pienesti. Yrityk­semme ei ole laajentumassa muihin kau­punkeihin”, Suopa&Sitruunan omistaja Aino-Maija Leinonen sanoo.

Hintatasoltaan Suopa&Sitruuna on erikoisuudestaan huolimatta Tampereen keskitasoa. Ekologisuus ja huolellisuus ovat yrityksen ehdoton kilpailuvaltti.

”Kieltäydymme tekemästä töitä kama­lalla kiireellä ja tiukoilla aikatauluilla, koska haluamme tehdä hyvää jälkeä”, Lei­nonen kertoo.

Asiakkaat ovat huomanneet yrityksen tasokkuuden, palaute työstä on ollut kan­nustavaa. Maine hyvästä ja huolellisesta työstä tuo uusia asiakkaita ja toisaalta harva vanha asiakas lopettaa.
Siivoukseen Suopa&Sitruuna käyt­ tää suurimmaksi osaksi kotimaisen Ole Hyvä Luonnontuote Oy:n luonnonmukai­sia tuotteita. Tuotteet eivät sisällä keino­ tekoisia väri­ tai hajusteaineita, joten ne sopivat myös allergikkokotien siivouk­seen.