Mitä suomalaisten eläkevaroilla rahoitetaan?

Suomalaisten eläkevaroilla rahoitetaan kaikenlaista liiketoimintaa.

Seitsemän työeläkeyhtiötä hoitaa tällä hetkellä noin 2,8 miljoonan suomalaisen eläkkeet. Suurimmilla eläkevakuutusyhtiöillä on yli 500 000 eläkevakuutettua. Yhtiöiden sijoituspääomat pyörivät kymmenissä miljardeissa euroissa.

Safergloben ja Finnwatch teettivät kyselyn 31:lle suomalaiselle eläkerahastolle. Tulos on karu: vastanneista yhdeksästä rahastosta kaikki olivat sijoittaneet tupakka-, ase- tai alkoholiteollisuuteen, ympäristö- tai ihmisoikeusrikkomuksia tekeviin yrityksiin, ydinaseisiin, rypälepommeihin tai veroparatiiseihin.

Listalta löytyy kotimaisia harmittomalta kuulostavia yrityksiä, kuten Olvi, joka valmistaa merkittävän osan suomalaisten virvokkeista. Listalta löytyy myös konepajateollisuuden pörssiyhtiö Wärtsilä, joka on ollut mukana useissa kansain­välisiin kauppoihin liittyvissä lahjusoikeuden­käynneissä.

Niinikään eläkerahastot ovat sijoittaneet maailman suurimpaan kaivosyhtiö Rio Tintoon, jonka johtaja on saanut Kiinassa lahjustuomion. Rio Tinton toimintaa on kritisoitu laajasti myös sen tekemistä luonnonsuojelurikoksista. Myös öljy-yhtiö Chevron löytyy listalta. Sitä taas on syytetty ihmisoikeus- ja luonnonsuojelurikoksista kolmella eri mantereella.

Osa eläkerahastoista ilmoittaa pyrkivänsä eettiseen sijoittamiseen. Eläke-Fennia kertoo huomioi­vansa sijoitustoiminnassaan ympäristönsuojelun edistämisen, vastuullisen henkilöstöpolitiikan ja tasa-arvon. Osa yhtiöistä ei käytä lainkaan eettisen sijoittamisen käsitettä tai on korvannut sen käsitteellä vastuullinen sijoittaminen. Esimerkiksi eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ei halua sitoutua termiin eettinen sijoittaminen, koska siinä ”sijoittajan omat arvot ovat tärkeämmässä asemassa kuin odotettu tuotto”.

Osa suomalaisista eläkerahastoista kertoo vetäneensä sijoituksia pois yrityksistä, joiden toiminnan ovat kokeneet epäeettisiksi. Yleisradion Eläke­säätiö on julkisesti kertonut yhtiöiden nimiä ja syitä sille, miksei niitä enää kelpuuteta sijoituskohteiksi. Boikotoituihin yrityksiin lukeutuu muun muassa Fortum. Nordean eläkerahasto taas on ilmoittanut luopuneensa BP:n sijoituksista yhtiön­ tahrattua maineensa Meksikonlahden öljykriisin vuoksi.

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!