Luvassa laihoja vuosia

Finanssikriisin liikkeelle saattama myllerrys maailmantaloudessa tulee jatkumaan pitkään. Aivan varmana pidetään sitä, että edessä on nyt laihojen vuosien jakso. Sen, onko jakso raamatullinen, seitsemän laihan vuoden mittainen, näyttää tulevaisuus. Ja ennustaminenhan on vaikeaa, etenkin tulevaisuuden.

Kristallipalloa ei sen sijaan tarvita siihen, että voi sanoa köyhien maiden kärsivän kriisistä pian ja pitkään. Kun rikkaiden avunantajien talous on vakavissa ongelmissa, apu hiipuu. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon arvioi syyskuun puolivälissä, heti Wall Streetin kaaoksen jälkeen, että talouskriisi vaikuttanee vuosituhattavoitteiden toteutumiseen.

Kehitysmaiden talouksiin finanssikriisi saattaa iskeä todella lujaa. Teollistunut maail­ma on kärsinyt jo pitkään talouden ala­kulosta, mutta kehitysmaissa talouskasvu on ollut kovaa. Kuluvan vuoden aikana teollisuusmaiden talouskasvu on ollut reilun prosentin luokkaa, kun taas kehitysmaissa on porskutettu kuuden prosentin kasvun turvin. YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi Unctad varoittikin syyskuun alussa kehitysmaita kasvun jatkuvuuden harhasta. Unctadin mukaan kehitysmaiden tulee pyrkiä vakauttamaan tulevaa talouskehitystä. Yhtenä tienä ovat tuotannon monipuolistaminen ja pitkälle jalostettujen tuotteiden myynti.

Latinalaisen Amerikan luvut ovat kuvaavia. YK:n alueellisen talouskomission mukaan Perun talouden arvioitiin kasvavan kuluvan vuoden aikana yli kahdeksan prosentin vauhtia, Panaman arvio oli tasan kahdeksan ja Argentiinan prosenttiyksikön vähemmän. Sen sijaan Meksikon talouskasvun ennuste oli kahden ja puolen prosentin luokkaa. Selitys heikolle ennusteelle löytyi viennin suunnasta. Jopa 90 prosenttia Meksikon viennistä menee laman uhkaamiin Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Ja nämä ennusteet oli siis tehty ennen finanssikriisiä.

Kaikkein köyhimmille kehitysmaiden asukkaille muutamia vuosia jatkunut talouskasvu ei kuitenkaan ole onnea tuonut. Jos kasvu on syntynyt esimerkiksi vain öljystä, kasvuprosentit eivät ole muuttuneet riisiksi ruokakupissa. Riisikekoa on pienentänyt myös se, että ruoan hinta on noussut viime aikoina jyrkästi.

Kaikkein köyhimpien hätää ei ole helpottanut sekään, että maailman virallinen kehitys­apu on selvästi vähentynyt 2000-luvun jälkipuoliskolla. Viime vuonna kehitysapu putosi noin seitsemän miljardia euroa vuoden 2006 tasosta. Teollisuusmaiden OECD-järjestön jäsenmaiden kehitysapu yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta on painunut jo 0,28 prosentin pintaan. Näillä luvuin köyhyys ei puolitu YK:n vuosituhattavoitteiden mukaisesti vuoteen 2015 mennessä.

Kun teollistuneiden maiden taloudet lamaantuvat, kehitysmaista lähteneiden talous heikkenee, mikä lisää kotiin jääneiden sukulaisten ahdinkoa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa työskentelevien siirtolaisten tulo­tason pudotus riipaisee Keski-Amerikkaa. Kun maan bruttokansantuotteesta jopa kolmannes tulee ulkomailla työskentelevien rahalähetyksistä, yhtälö on murskaava. Useiden Keski-Amerikan pienten valtioiden talous sukeltaa rahalähetys­virtojen tyrehtyessä.

Meidän teollistuneissa maissa elävien pitäisi nyt oman talouskasvumme hiipues­sa kaivaa naftaliinista vanha kunnon solidaarisuus. Lisätään tukea kehitysmaille, samalla vyön kiristämisellä se menee.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 10/2008

Eettisyyttä kilohintaan

Kuluttajat luulevat olevansa eettisempiä kuin ovatkaan. Siinäpä dilemma yrityksille.

Suomalaiset ajattelevat eettisesti, mutta menevät kuitenkin kauppaan ostamaan halpaa. Tämä on kärjistetysti ilmaistuna se, mitä vuoden alussa julkaistusta Terhi-Anna Wilskan kuluttajatutkimuksesta ilmenee.

Kuluttajat arvostelevat kulutuskeskeisyyttä, mutta hakevat silti nautintoa kuluttamisesta. Eettinen valveutuneisuus ja tietoisuus kuluttamisen ympäristövaikutuksista ovat lisääntyneet. Silti vain kolmannes meistä on valmis alentamaan elin­tasoaan ympäristön vuoksi, ja vasta joka viides pohtii tuotantoketjun eettisyyttä tuotetta ostaes­saan, tutkimus kertoo.

Jos kuluttajien toiminta on näin risti­riitaista, mitä voidaan odottaa yrityksiltä?

Akatemiatutkija Minna Halme Helsingin kauppakorkeakoulusta ei usko pelkkään eettisyyteen tuotteen myyntikriteerinä.

”Eettisyys voi olla tuki brändille. Vasta kun muut asiat ovat kunnossa, se saattaa kääntää kuluttajan puolelleen.”

Halme kuitenkin myöntää, että yrityksen rooli on haastava, kun asiakkaiden asenteet ja toiminta ovat ristiriidassa. Yrityksen on löydettävä ne eettiset näkökulmat, jotka juuri kyseisen tuotteen kuluttajat kokevat merkittäviksi. Markkinointi on rakennettava tälle tiedolle.

Malttia kritiikkiin

Kuluttajat horjuvat valinnoissaan, mutta tämä ei oikeuta kyynistä asennoitumista yrityksiltä.

”Eettisyys voi olla yritykselle uhka, mutta myös mahdollisuus. Toimimalla oikein ja kertomalla siitä selkeästi yritys voi saavuttaa vastuullisuudellaan kilpailuedun”, sanoo Omatuntotalous-kirjan kirjoittaja Leena Aavameri.

Aavamerta ärsyttää Björn Wahlroosin toteamus, että yrityksillä ei ole muuta yhteiskuntavastuuta kuin voiton tuottaminen. ”Laillisesti näin on, mutta laki sanoo myös, että yhtiöjärjestys voi määrätä toisinkin.”

Aavameri kyseenalaistaa myös ajatuksen, jonka mukaan eettisyys olisi automaattisesti tavallista kalliimpaa.

Esimerkiksi investointipakki Goldman Sachsin tutkimus osoitti, että vastuullisiksi luokiteltujen yritysten osakekurssit nousivat kahden vuoden aikana jopa 25 prosenttia enemmän kuin muiden pörssiyhtiöiden. Pitkällä aikavälillä investoinnit voivat myös tuottaa muuta kuin taloudellista tulosta, jonka avulla taas voidaan saada materiaalista tuottoa.

Minna Halme puolestaan toivoo kriitikoilta malttia silloin, kun yritykset pyrkivät parempaan onnistumatta heti täydellisesti.

Esimerkiksi Neste Oil -jahdista hän on tuohtunut. Neste Oilia on arvosteltu siitä, että se käyttää palmuöljyä biodieselin raaka-aineena. Palmuöljyplantaasit vievät ruokakasveilta viljelypinta-alaa ja vaikuttavat haitallisesti muun muassa suosademetsiin. Kumppania julkaisevalla Kepalla on kampanja nykyisiä biopolttoaineita vastaan.

Halme myöntää, että nykyiset ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet ovat ongelmallisia eikä niiden käytön pitäisi missään nimessä olla tulevaisuuden ratkaisu.

”Nesteessä tehdään parhaillaan tuotekehittelytyötä kolmannen sukupolven biopolttoaineen kehittämiseksi. Vielä tässä vaiheessa ei ole olemassa tarpeeksi metsien korjuutähteistä peräisin olevaa raaka-ainetta, mutta Neste työskentelee sitä kohti. Sen on kuitenkin samaan aikaan pystyttävä rakentamaan markkinat biopolttoaineelle, jotta kysyntä ja jakeluketju ovat valmiita sitten, kun uudet tehtaat ja laitteisto alkavat tuottaa kolmannen sukupolven biopolttoainetta. ”

Halme pelkää, että Neste Oilin sisällä innovaatioita vastustavat haluavat biopoltto­aineiden arvostelun vuoksi luopua koko hankkeesta ja palata vanhaan. Siitä ympäristö ei ainakaan hyötyisi.

Tehostusta tiedotukseen

Aavameri ei sysäisi kaikkea vastuuta myöskään kuluttajalle. ”Eettinen kuluttaminen on vaikeaa. Tuotteita ja palveluita ei välttämättä ole tarjolla. Eettinen suklaapatukka saattaa olla kaksi kertaa kalliimpi kuin tavallinen.”

Yhtenä ongelmana Aavameri pitää viestintää. ”Me suomalaiset voitamme paljon raporttikisoja. Eettiset teot pitää osata kaivaa esille vuosikertomuksista ja selvityksistä. Niitä ei tuoda esille helpossa muodossa kuluttajalle. ”

Halme pitääkin monia suomalaisia yrityksiä mainettaan parempina.

”Esimerkiksi Kesko on tehnyt kovasti töitä ympäristöasioiden ja sosiaalisen vastuun eteen jo 1990-luvun alusta. Se voisi viestiä teoistaan enemmän kuluttajien suuntaan.”

Halmeen mukaan Kesko on tarttunut myös haastavana pidettyyn alihankintaketjun hallintaan ja pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että tehtaiden olosuhteet paranisivat. Halme muistuttaa, että kansainvälisesti Kesko on hyvin pieni toimija, joten sille asioi­hin vaikuttaminen on vielä haastavampaa kuin jättiyrityksille.

Toimitusketjun vastuullisuuden hallinta on Halmeen mielestä suomalaisyritysten isoin ongelma.

”Vaatekaupassa saa olla 007, jotta saa selville, missä tuote on valmistettu ja kuka sen on tehnyt”, myös Aavameri toteaa.

Kun Aavameri yhdessä Jaana Haapalan kanssa kirjoitti kirjaa yritysten yhteiskuntavastuusta, kirjoittajat törmäsivät moniin sertifikaatteihin, joista eivät aiemmin tienneet mitään.

”Sertifikaattien moninaisuus tekee niistä vaikeasti hahmotettavia. Jos painotetaan sosiaalista vastuuta, jääkö ympäristönäkökulma huomiotta?”

Yritysten mukaan tietoa tuotantoprosessista on mahdoton saada, koska tuote tehdään osissa ja eri osat saatetaan tuottaa eri maissa.

Minna Halmeen mielestä tämä vastaus ei kuitenkaan enää ole tyydyttävä. Hän ottaa esimerkiksi Anttiloissakin myytävän Switcher-vaatemalliston, josta on saatavilla tuotteen DNA. Se on kirjainkoodiyhdistelmä, jonka voi syöttää yrityksen nettisivuille. Koodin avulla kuluttaja saa tietää esimerkiksi tehtaan, jossa kangas on kudottu ja vaate ommeltu.

Voitto on sivutuote

Välillä vaikuttaa jopa siltä, että yritykset ovat eettisessä ajattelussa paljon kuluttajia edellä.

Ympäristökeskustelussa tapahtui murros pari vuotta sitten, kun huippujohtajat alkoivat käyttää kovempia sanoja kuin aktivistit konsanaan. Al Goren vanavedessä muun muassa Shellin ja Nokian hallitusten puheenjohtaja Jorma Ollila ilmaisi vahvasti kantansa ekologisuuden puolesta.

Whole Foods -yrityksen perustaja John Mackey uskoo tilanteeseen, jossa kaikki voittavat.

”Yritysten on tultava tietoisiksi siitä, että niillä on syvempi tarkoitus. Ajattelemme helposti, että liike-elämän tarkoitus on maksimoida voitto ja osakkeiden arvo, mutta tämä on suurimmaksi osaksi myytti”, Mackey sanoi taannoin Time-lehden huippu­johtajien paneelissa.

Mackeyn mukaan yrityksen pääasiallinen tarkoitus tulisi olla intohimo tuottaa hyviä tuotteita tai palveluita kestävästi ja siten, että tuotannosta hyötyvät kaikki osapuolet. Taloudellinen voitto on vain mukava sivutuote.

Uskoopa Mackeyn vilpittömyyteen tai ei, lohduttautua voi sillä, että motiiveilla ei ole merkitystä, jos teot ovat kestäviä.

Eettinen kuluttaminen voi tarkoittaa milloin mitäkin

* Reilun kaupan merkki takaa oikeudenmukaisen korvauksen kehitysmaiden viljelijöille ja työntekijöille. Osa tuloista käytetään elinolojen parantamiseen. Lapsityövoima on kielletty, kaikkien tuotteiden alkuperä tiedetään ja tuotannossa noudatetaan tiukkoja ympäristömääräyksiä.

* Luonnonmukaisessa maataloustuotannossa suositaan uusiutuvia raaka-aineita ja kierrätystä. Siinä pidättäydytään käyttämästä synteettisiä torjunta-aineita, väkilannoitteita, hormoneja, antibiootteja ja geenimuuntelua. Erityistä huomiota kiinnitetään eläinten lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistamiseen, eläinten hyvinvointiin ja luonnollisten, lajinmukaisten rehujen käyttöön.

* Lähiruoalla tarkoitetaan ruokaa, jonka tuotannossa käytetään oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia ja näin edistetään aluetalouden toimintaa ja työllisyyttä.

* Eläinoikeusjärjestö Animalia on luonut standardin eläinkokeettomille kosmetiikka- ja kodinkemikaalituotteille. Standardin noudattajat sitoutuvat siihen, ettei yritys osta ainesosia, valmistusreseptejä eikä tuotteita toimittajilta, jotka ovat olleet osallisena eläinkokeissa. Lista yrityksistä on saatavilla Animalian verkko­sivuilla.

* Usein eettiset valinnat myös tukevat toisiaan. Spiegel-verkkolehdessä julkaistun Foodwatch-järjestön taulukon mukaan luomuvegaaniruokaa syövä ihminen tuottaa vuodessa saman verran kasvihuonepäästöjä kuin auto, jolla on ajettu 281 kilometriä. Sen sijaan tavallista sekaruokaa syövän vuotuiset päästöt vastaavat 4 758 :aa autolla huristeltua kilometriä.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 10/2008

Pesupähkinät

Ei enää pesujauhetahroja mustissa puseroissa, ei keinotekoista raikkauden hajua vaatteissa! Ekokauppojen mainosten mukaan intialaiset pesupähkinät nimittäin pesevät pyykin ilman ihmisen keksimiä kemikaaleja, hajusteita tai muita lisäaineita.

Tarkalleen ottaen pesupähkinät, Sapindus mukurossi -puun hedelmät, eivät tosin ole pähkinöitä vaan kirsikan kaltaisia luumarjoja. Ne sopivat siis myös pähkinäallergikoille. Marjat kasvavat Pohjois-Intiassa ja Nepalissa, ja ne sisältävät saponiinia, luonnon omaa puhdistusainetta.

Saponiinia liukenee pesupähkinän kuoresta yli 30 celsiusasteen lämpöisessä vedessä.

Koneelliseen tarvitaan korkeintaan kahdeksan kuoren puolikasta. Loppuunpestyt kuoret kelpaavat kompostoitaviksi.

Varoituksen sanana mainittakoon kuitenkin, että pesupähkinät eivät pese pyykkiä keinoaineiden tavoin ”syväpuhtaaksi”. Luonnollinen puhtaus riittää.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 10/2008

Nykyinen maailmanjärjestys ei vastaa aikamme haasteisiin

Viime vuosien tapahtumien keskinäinen vuorovaikutus määrittää nykyistä maailmantilaa.

Luonnonkatastrofit, kuten Aasian tsunami, El Niño -sääilmiö ja hirmumyrsky Katrina, käynnistivät tiukan keskustelun ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Myös poliittisia mullistuksia on riittänyt: Afrikan sisällissodat, Balkanin epävakaus ja väkivalta, veriset aseelliset konfliktit eräissä entisissä neuvostotasavalloissa, Andeilla, Burmassa, Thaimaassa, Länsi-Afrikassa ja Keski-Aasiassa.

Terrorismi uhkaa muun muassa Irakissa, Afganistanissa ja Pohjois-Afrikan maissa. Öljy- ja rahoitusmarkkinoiden kriisit ovat kiihdyttäneet inflaatiota, johon on lisäksi vaikuttanut maailmanlaajuinen ruokakriisi.

Nämä kehityskulut haastavat osoittamaan, että on olemassa kansainvälinen yhteisö, joka heijastaa yleistä hyvää ja yleistä etua, sekä yhteinen globaali visio, joka rakentuu yleismaailmallisille arvoille.

Kylmän sodan päättyminen muutti suoran sodan uhkan kivikovaksi kilpailuksi. Uudet valtiot ja kehitysmaat jatkavat kamppailua asemansa vahvistamiseksi. Muutamat – kuten Kiina, Intia ja Brasilia – ovat onnistuneet vahvistamaan poliittista ja taloudellista mahtiaan ja etsivät nyt paikkaansa suhteessa kylmän sodan aikaisiin suurvaltoihin. YK:n valtarakenteita ei kuitenkaan ole kyetty uudistamaan maailman muutoksen tahdissa.

Uusien valtioiden ja kehitysmaiden luonnonvaroja ja työvoimaa on historiallisesti pidetty teollisuusmaiden yhteisenä omaisuutena. Neuvottelut kaupasta ja sijoituksista eivät ota huomioon ammottavaa kuilua osapuolten teollistumisen, markkinoiden ja tiedon tasoissa.

YK:n vuonna 2007 julkaiseman Inhimillisen kehityksen raportin mukaan köyhin 40 prosenttia maailman väestöstä saa viisi prosenttia kaikista tuloista. Rikkain viidennes kahmii kolme neljäsosaa.

Raportti määrittelee ilmastonmuutoksen 2000-luvun inhimillisen kehityksen suurimmaksi haasteeksi. Ellei muutosta hillitä nopeasti ja kattavasti, se kumoaa ponnistelut köyhyyden vähentämiseksi. Uudet valtiot ja kehitysmaat eivät ole aiheuttaneet ilmastonmuutosta, joten hiilinielujen luomisen ja päästövähennysten raskasta taakkaa ei tule kaataa niiden niskaan.

Kuluvan vuosisadan haasteeksi on myös otettava lain suojan ulottaminen kaikille. Laki koskee monissa maissa kaikkia, mutta suojelee vain harvoja. Sama pätee kansainväliseen oikeuteen, joka suojelee vain vahvoja valtioita.

Esimerkiksi kehitysmaissa laki ei kata valtaosaa työtä tekevistä, koska nämä uurastavat epävirallisessa taloudessa, kuten pienteollisuudessa, palveluissa tai kotitarve­viljelyssä. Tiedetään, että työntekijät ovat olemassa, mutta mikään laki ei turvaa heidän oikeuksiaan.

YK:n vuoden 2007 Inhimillisen kehityksen raportti arvioi, että 27 miljoonaa ihmistä elää orjuudessa. Yksi kuudesta 5-17-vuo­tiaasta on lapsityöläinen. Naiset tekevät kaksi kolmasosaa kaikista työtunneista ja tuottavat puolet maailman ruoasta, mutta ansaitsevat vain kymmenesosan tuloista ja omistavat alle sadasosan omaisuudesta. Laki ei selvästikään suojele naisia ja lapsia riittävästi.

Kehitysmaat eivät alun perin olleet mu­kana luomassa kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita, vaan ne ovat järjestelmän pakotettuja perillisiä. Alan peruskallio on Bretton Woodsin järjestelmä, jonka muodostavat muun muassa Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto. Rakenteet luotiin jo ennen siirtomaiden itsenäistymistä.

Kansainvälistä järjestelmää on yritetty viime aikoina uudistaa siten, että uudet valtiot ja kehitysmaat saisivat lisää sananvaltaa. Kehitysmaiden mukanaolo ja oma panos ovat ratkaisevia.

Pohjoisen pallonpuoliskon teollisuus­maita koettelevalla rahoitus­kriisillä ei ole suurta vaikutusta vähiten kehittyneisiin maihin, koska kytkentöjä on hyvin vähän. Tästä ei kuitenkaan kannata riemuita, koska globalisaation saneleman integraation ja vuorovaikutuksen vauhtia ei sovi ali­arvioida. IPS

Kirjoittaja on Tansanian entinen presidentti ja kehitysmaiden hallitustenvälisen ajatushautomon South Centren puheenjohtaja.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 10/2008

Hengissä jätteiden turvin

TOMAS STARGARDTER

teem23.jpgJätteet ovat elinkeino sadoille ihmisille Nicaraguan pääkaupungissa Managuassa. La Chureca -kaatopaikalla voi ansaita noin neljä euroa päivässä keräämällä jätteitä.

Jokseenkin tällaiseksi olen kuvitellut helvetin. Jätevuoria silmänkantamattomiin, taivaalla mustanaan liitäviä korppikotkia. Ihon sisimpiin kerroksiin asti tunkeutuva lemu ja painostava hiljaisuus. Ihmisiä, lehmiä, hevosia ja koiria syömässä roskia ja pilaantunutta ruokaa.

Yön sade on tehnyt jätevuorten päällä mutkittelevista teistä mutaisia. Kaikkein korkeimman kasan laella sadat ihmiset erottelevat puisilla koukkukepeillä jätteitä. Joillakin heistä on pään ja suun peitteenä riepuja, lialta suojaavia hansikkaita ei ole kenelläkään.

He kaikki ovat tekemässä työtä. Kierrätettävän jätteen keräämisestä ja lajittelusta on tullut heidän elinkeinonsa. Päivä päivältä lajittelu on kuitenkin vaikeampaa, sillä niin sanottua laatujätettä tulee kaatopaikalle yhä vähemmän. Nicaraguan köyhyys ja kiristynyt poliittinen tilanne heijastuvat suorimmin juuri La Churecan kaltaisissa yhteisöissä, köyhistä köyhimpien keskuudessa.

Viidakon lait: vahvin voittaa

La Churecan väki myy keräämänsä ja lajittelemansa jätteet kaatopaikalle saapuville jälleenmyyjille. Jätteiden hinta määräytyy painon mukaan. Esimerkiksi muovijätteestä maksetaan yksi córdoba eli kolmisen senttiä libralta. Yksi libra on reilut 450 grammaa.

Franscisco Flores, 40, on kavunnut La Churecan laitamilla sijaitsevasta naapurustosta jätekasan päälle aamuviideltä. Hänel­lä on puolillaan olevassa säkissä toimisto­paperisilppua ja kouluvihkojen osia. Saalis on tänään ollut huono.

”Pitkään aikaan täältä ei ole löytynyt juuri mitään. Paperin lisäksi kerään alumiinia, muovipulloja, savea ja peltiä”, hän sanoo.

Flores tienaa päivässä keskimäärin 120 córdobaa eli noin 4 euroa, joka on nicaragua­laisen minimipalkka. Ennen kaatopaikalla työskentelyään mies sanoo olleensa sotilas ja sen jälkeen tehneensä mitä tahansa tielleen osuneita hanttihommia. Kotona on elätettävänä vaimo ja 8-vuotias poika.

”Vaimo tulee joskus mukaani, mutta poikaani en tänne halua. Täällä on liian rankkaa. Täällä on voimassa viidakon ja vankilan lait – vahvin voittaa.”

Kaatopaikalla asuu eniten nuoria ja lapsia

42 hehtaarin kokoisella kaatopaikalla oli alkuvuodesta 120 paperista ja muovista kyhättyä asumusta. Nyt niitä on jo lähes kaksisataa. Katoksissa asuu kokonaisia perheitä, mutta usein myös yksinäisiä. La Churecan asukkaista kolme neljännestä on lapsia tai nuoria.

Yksi yksinäisistä on Yasmil, 20, joka on saanut tänään kokoon puoli säkillistä muovipulloja. Viisi vuotta kaatopaikalla asuneen pojan katse on sekoitus epäluuloa, hätää, surua, turhautumista ja toivottomuutta. Jätteen erottelun lomassa hän vastaa kysymyksiin haluttomasti.

Erimaalaisten kansalais- ja hyvänteke­väisyysjärjestöjen edustajat ovat tuttuja vieraita La Churecalla. Kaatopaikan ihmisten olojen kohentamiseksi työskentelee tällä hetkellä 13 järjestöä, uusimpana espanja­lainen AECI. Järjestön tavoitteena on raken­taa kaatopaikan tilalle kierrätys­keskus. Keskuksen odotetaan tulevaisuudessa tarjoavan työtä 700 ihmiselle, ennen kaikkea alueella nyt asuville.

Kierrätettävästä jätteestä syttyi riita

La Churecalle saapuu päivittäin 1 200 tonnia jätettä. Tästä noin 900 tonnia on orgaanista jätettä, kuten ruoantähteitä. Loppu on epäorgaanista, kierrätettävää materiaalia.

Kierrätettävästä materiaalista on tullut yli tuhannen kaatopaikalla asuvan jätteenkerääjän ja noin sadan Managuan kaupungin roskakuskin riidan aihe.

Kysymys kierrätyksestä ja kaupungin jätehuollosta politisoitui maaliskuun jälkeen, kun La Churecan väki järjestäytyi. Jätteenkerääjät syyttivät kaupungin roskakuskeja siitä, että nämä vievät kerääjien elinkeinon valikoimalla roskien seasta laatujätteen ennen sen tuomista kaatopaikalle.

Managuan jätehuolto oli rempallaan yli kuukauden, kun La Churecan väki esti kaupungin jäteautojen pääsyn kaatopaikalle. Sulun aikana kaupungin jätehuolto toimi vajaalla teholla. Osa roskista kuskattiin kaupungin ympäristön pienille kaatopaikoille, mutta suuri osa jätteistä lojui viikko­kaupalla katujen varsilla.

La Churecan väki vaati Managuan kaupunkia lupaamaan, etteivät kaupungin roskakuskit anasta rahan arvoista tavaraa itselleen, vaan jättävät laadukkaan jätteen heidän kierrätettäväkseen.

Varapormestari Nery Orochena ei suostunut ehtoihin: ”Meillä ei ole mitään velvoitteita viedä kaatopaikalle laatujätettä.”

Epätoivo lisääntyy päivä päivältä

Kesäkuussa kiista kierrätettävästä jätteestä sai uuden käänteen. Kaupungin palveluksessa työskenteleville roskakuskeille luvattiin palkankorotus, mikäli he suostuisivat jättämään roskat rauhaan.

Palkat saatiin korotettua, mutta laatu­jätettä ei La Churecalle tule vieläkään.

Kello lähestyy puoltapäivää. Aurinko kaatopaikan yllä on armoton – niin kuin epätoivokin.

”Meitä ei ole olemassa, kukaan ei tosissaan välitä. Jumala ei ole täällä. Yritämme sinnitellä hengissä. Kun lähden täältä tä­nään, ryöstän ehkä jonkun”, latelee Manuel Angel Suárez, 55.

Mies roikottaa käsissään päivän saa­listaan: kassia, jossa on neljä kalan päätä. Siitä saa kalakeiton koko perheelle.

”Olen ammatiltani hitsaaja. Töitä ei ole ollut vuosiin. Minulla on seitsemän lasta. Näyttää siltä, että vielä vanhoilla päivilläni minun täytyy ryhtyä rikolliseksi.”

Suárez huutaa ilmaan kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia.

”Miljoonia valtion rahoista taskuihinsa laittaneet poliitikot kulkevat vapaina. Mutta kun köyhä varastaa nälkäänsä, hän saa virua linnassa vuosikausia. Miksi?”

Julkaistu Kumppani-lehdessä 10/2008

Kilpailu futiksesta

Viviane Espinoza, 28, viestintäasiantuntija, Washington, Yhdysvallat

”Meillä brasilialaisilla on eniten ennakkoluuloja argentiinalaisia, meidän vihatuimpia naapureitamme kohtaan. Joillakin on tapana vitsailla, että ’mikä saa argentiinalaisen surulliseksi, ei välttämättä tuo kyyneleitä brasilialaisen silmiin’. Brasilia­laiset eivät itse asiassa vihaa argentiinalaisia. Kyse on enemmän jatkuvasta kilpailusta kaikissa mahdollisissa asioissa. Me brasilia­laiset luulemme, että meillä on parempaa lihaa, parempia peltoja, parempia rantoja ja parempaa yerba mate -teetä ja että me tietysti pelaamme paremmin jalkapalloa!

Brasilialaisten mielestä argentiinalaiset ovat ylimielisiä. He ahtautuvat meidän rannoillemme kesäisin ja luulevat omistavansa paikat. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Olen jopa tavannut kivoja argentiinalaisia!”

Paolo Regis, 30, yliopistolehtori,
Suzhou, Kiina

”Argentiinalaisten mielestä brasilialaiset ovat ystävällisiä ja iloisia – kuten argentiinalaisetkin. Sen lisäksi brasilialaiset osaavat bailata. Maailman parhaat bileet ovat Riossa, ja argentiinalaiset haluaisivat mielellään kokea bilemenoa brasilialaisittain.

Argentiinalaisten mielestä brasilialaisilla on iso ego, joka sopii hyvin heidän tapaansa puhua maastaan ’parhaana maana maailmassa’. Sen voi ymmärtää, sillä Brasiliassa on kauniita naisia, aurinko paistaa läpi vuoden ja täydellisillä rannoilla voi rentoutua caipirinhan ääressä.

Brasilialaiset ovat meidän luonnollisia kilpailijoitamme jalkapallossa. Kun MM-kisat lähestyvät, haluamme pyyhkiä heidät pois maailmankartalta!”

Julkaistu Kumppani-lehdessä 10/2008

Muut Kumppani-lehden linkit

 

Kuukauden kirja: Salaperäisesti katoavat

Syvällinen, mielikuvituksen ääri­rajoille matkaava tarinankerronta on kuin mummon omenapiirakka: se syntyy tarkoin varjellusta reseptistä – eikä sittenkään. Vaikka noudattaisi ohjeita tunnollisesti, lopputulos on omissa käsissä toinen. Mummon omenapiirakan voi tehdä täydellisesti vain mummo. Sellainen, jonka näpeissä on hippunen taikaa.

Turkkilaisen Hasan Ali Toptasin romaani Varjottomat on meheväksi leivottu maaginen kokonaisuus. Siinä on aineksia ikuisista saduista ja rehevästä toritodellisuudesta.

Varjottomat johdattaa lukijansa pieneen turkkilaiseen maalaiskylään, jossa tapahtuu kummia. Kylän asukkaita katoaa salaperäisesti: Ensin perheellinen mies Hely-Nuri, jonka sielu kutistuu, ja hän vain lähtee. Sitten kylän kaunein tyttö Kyyhky, siipiään räpytellen. Pian katoaa parturin oppipoika, joka lähtee ostamaan Giletten partateriä, ja parturi häviää hänen perässään.

Kaiken katoavan keskellä seikkailee viisas kylänvanhin ja koettaa selvittää mysteeriä. Mihin maa, henki – kuka lie – nielee ihmiset ja heidän elämänsä? Entä millaista on, kun kylässä asuva Eedenin poika katoaa mihinkään lähtemättä, muuttuu saavuttamattomaksi ja olemattomaksi hulluutensa partaalla?

Hasan Ali Toptas on Turkin merkittävimpiä nykykirjailijoita. Varjottomien alkuperäisteos Gölgesitzer julkaistiin vuonna 1995. Se on Toptasin neljäs julkaistu teos.

Toptasin surrealistista tuotantoa on palkittu kirjailijan kotimaassa lukuisin palkinnoin. Turkin ulkopuolella kirjallinen valloitustyö on aluillaan. Varjottomat käännettiin ensin saksaksi ja seuraavaksi tänä syksynä Tuula Kajon hienona käännöstyönä suomeksi. Se on kulttuuriteko, josta voi olla syystä ylpeä.

Toptas on nerokas satusetä. Varjottomat onnistuu yllättämään jatkuvasti. Ajan, paikan, kertojaäänien ja erilaisten todellisuudentasojen vyyhti on niin moninainen, että välillä on pudota kyydistä.

Ja juuri kun on putoamaisillaan, lukija haluaakin jatkaa yhteistä matkaa. Jopa niin intensiivisesti, että on vaivalloista pitää silmät auki – tekisi mieli sulkea ne ja hypätä teoksen unenomaiseen todellisuuteen, joka on erittäin visuaalinen ja rikas. Jossa kontrollilla ei ole sijaa.

Taidokkaaseen satusetään voi luottaa, siinä piilee jutun juju. Toptasin hienostunut kyky kuljettaa tarinaa, tarkat sanavalinnat ja tekstiin upotetut elämänviisaudet pitävät romaanin visusti koossa, silloinkin kun sen kuvaama todellisuus laajenee absurdiksi.

Varjottomat on harvinaisuus. Kuin lapsuuden omenapiirakka, varjeltu iltapäiväkahvien kohokohta. Aina hieman erilainen, hämmentävällä tavalla edellistä piirakkaa maistuvampi. Varjottomat antaa aikuisellekin luvan uskoa uskomattomaan.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 10/2008

Muut Kumppani-lehden linkit

 

Uljas toimittaja tekeytyy turistiksi

Jos luet tätä kolumnia, olen ehkä kusessa.

Samalla kun Suomessa vielä puhutaan siitä, onko poliisin sopivaa tekeytyä toimittajaksi – vaikka pelastaakseen ihmishengen – minä aion toimittajan ominaisuudessa tekeytyä turistiksi, miettimättä hetkeäkään, onko se oikein. Suojellakseni omaa henkeäni.

Tätä kirjoittaessani on viikko siihen, kun lähden työkeikalle Harareen, Zimbabwen pääkaupunkiin. Sinne ei länsilehdistöä virallisesti päästetä. Äiti ja tyttöystävä ovat asiaankuuluvalla tavalla huolissaan. Tyhjennän läppärin muistin työasioista, vaihdan kameraan pienemmän linssin ja hankin turistiviisumin. Suomalainen matkailuyrittäjä hakee minut kentältä, majoitun vanhan tuttavan kotiin ja aion haastatella vain hänen ystäviään ja ennalta sovittuja järjestökontakteja.

Raskain mielin jätän Heidi Hollandin loistavan Dinner with Mugabe -kirjan kotiin, sillä valtapuolue ei siitä tykkää. Sovin Kumppanin kanssa kirjoittavani tällaisen varakolumnin siltä varalta, etten saa Hararesta kolumnia Suomeen ennen lehden painoon menoa.

Tuttavani kehotuksesta ostan mukaan ruokaöljyä, kahvia, riisiä, juustoa, suolakeksejä ja viskiä. Siksi, että pärjäisin, vaikkei siellä nälkään kuulemma kuolekaan – jos on taskut täynnä dollareita.

***

En tietenkään usko, että Zimbabwessa on niin vaarallista kuin Afrikkaa dramatisoivat tiedotusvälineet ja todellisuutta kauhistelevat suurlähetystöt antavat ymmärtää. Samalla kun viralliset tahot suosittelevat välttämään kaikkea muuta kuin aivan välttämätöntä matkustamista Zimbabween, minua neljä vuotta nuorempi irlantilaisnainen käy siellä kuukausittain Maputosta tarkastamassa Trôcaire-järjestön hankkeita.

”Ihan iisiä, Sparista saa melkein kaikkea ja ravintoloissa on ruokaa”, hän totesi hiljattain.

Todellinen syy, miksen välttämättä saa kolumnia aikaiseksi, on se, etten keksi mitään kunnollista sanottavaa. Mutta se ei kuulosta tarpeeksi dramaattiselta. Eli jos luet tätä, olen todennäköisesti vankilassa. Likaisessa sellissä ilman ruokaa.

Minä, vapaan tiedonvälityksen airut. Uskon, että kirjoittamani virkkeet tuovat maailmaan parannusta. Ehei, syy Harareen menemiselle ei ole egoa hivelevä tietoisuus siitä, että sieltäpä ei ole vähään aikaan moni suomalainen kirjoitellut. Kuvitelma siitä, että tavallista useampi ihminen lukee muka-intellektuelleja höpinöitäni ei ole minulle suurikaan motiivi. Minä olen hyvällä asialla.

***

Ja koska luotan siihen, että kaikki menee kuitenkin hyvin, voin jo nyt luvata, että seuraavassa Kumppanissa on vähintäänkin aukeama Hararen nykypäivästä.

Sitä odotellessa taidan ostaa vielä vähän säilykkeitä ja etsiä sen toisen muistikortin kameraan. Siltä varalta, että ensimmäinen takavarikoidaan.

Kirjoittaja toimii Kepan kehityspoliittisena tiedottajana Mosambikissa.

Julkaistu Kumppani-lehdessä 10/2008

Muovia, piirilevyjä ja piisiruja

Jätteet eivät kaunistele historiaa. Koko olemassaolonsa ajan ihmiset ovat jättäneet jälkeensä roskaa, ja käsityksemme varhaishistoriasta muodostuu sangen pitkälle niistä tulkinnoista, joita arkeologit menneitten sukupolvien jätteistä tekevät.

Mitä meidän jätteitämme tonkiva, oman aikansa muinaishistoriaa tutkiva tulevaisuuden arkeologi sitten saa esivanhemmistaan selville?

Ainakin sen, että muovia on käytetty paljon ja moneen tarkoitukseen. Kaivauksissa paljastuu kerrostuma kerrostumalta muovia, joka on pussitettu muoviin.

Uteliaisuutta tutkijassa herättänevät muovivuoratut kertakäyttövaipat ja kuukautissuojat. Ehkä muoviin siististi rullatut, muovipussiin pakatut ihmisten ulosteet saavat tutkijan kehittelemään teorian suunnattomasta kultista, jonka jäsenet uhrasivat jumalilleen vertaan ja aineenvaihduntansa tuotteita. Tai kenties ihmisten uskotaan tavoitelleen jonkin sortin ikuista elämää säilömällä jätteitänsä hajoamattomaan mate­riaa­liin.

Nykyhetkestä kertovasta kerrostumasta tutkija löytää myös kasapäin erivärisiin ja erikokoisiin kuoriin pakattuja piisiruja ja piirilevyjä, muovikuorisia mp3-soittimia, puhelimia, videoita, televisioita ja atk-laitteita, leipäkoneita ja jalkaporekylpyaltaita, espressokeittimiä ja epilaattoreita. Niiden käyttötarkoituksissa riittänee spekuloitavaa toviksi jos toiseksikin.

”Elektroniikkaa vaihdetaan tiuhasti. Vanha tuote päätyy usein roskiin ja sitä myöten kaatopaikalle. Kännykän kuoret eivät tietenkään ole yhtä paha juttu kuin akku, joka on ongelmajätettä”, pääkaupunki­seudun yhteistyövaltuuskunnan YTV:n ympäristöasiantuntija Olli Linsiö kertoo.

Jätekerrostumissa näkyvät nousut ja laskut

Kaikkiaan me jätämme tulevien arkeologien ruodittavaksi ennennäkemättömän runsaan perinnön. Kenties esimerkiksi New Yorkin Fresh Kills -kaatopaikka on jonakin päivänä samanlainen muinaisen sivilisaation kukoistuksesta ja rappiosta kertova turistikohde kuin inkakaupunki Machu Picchu tai kambodzhalainen Angkor Watin temppeli nykyään. 1 200 hehtaarin alueelle levinneen Fresh Killsin sanotaan olevan massiivisinta, mitä ihminen on maapallolle luonut.

Fresh Killsin yli 100 miljoonan tonnin massa on suurempi kuin Kiinan muurin, ja siihen verrattuna Gizan mahtava pyramidi on kuin mutakakku hiekkalaatikon nurkassa. Kun Fresh Kills suljettiin vuonna 2001, kaatopaikan korkein huippu kohosi 25 metriä korkeammalle kuin Vapaudenpatsas.

Newyorkilaiseen mammuttitunkioon verrattuna YTV:n Ämmässuon kaatopaikka Espoossa on vielä nuori ja pieni. Ämmässuo perustettiin vuonna 1987, minkä jälkeen kaatopaikalle on kuskattu 14 miljoonaa tonnia jätettä. Ja lisää kuskataan: tuore tutkimus kertoo, että jokainen pääkaupunkiseudun asukas tuottaa keskimäärin 336 kiloa kotitalousjätettä vuodessa.

Jätevuorten kerrostumien määrästä ja laadusta tulevaisuuden arkeologi voi lukea meidän aikamme nousu- ja laskukaudet.

”Kaatopaikkajätteistä voi hyvinkin seurata yhteiskunnan taloudellista kehitystä. Esimerkiksi 1990-luvun lama näkyi kaatopaikoilla selvästi”, Olli Linsiö vahvistaa.

1980-luvun nousukauden aikana kaatopaikoille päätyi huonekaluja, kodinkoneita ja muuta kallista roinaa. Laman aikana ihmiset myivät tarpeettomat – ja joskus tarpeellisetkin – tavaransa kirpputoreilla. Vauraat vuodet näkyvät kaatopaikoilla runsaina ja paksuina arvotavaroiden sedimentteinä, huonojen aikojen kerrostumat ovat ohuemmat ja niiden sisältö on vaatimattomampi.

Muovi ei mätäne

Kaikkea roskaa ei kuitenkaan kipata kaatopaikalle. Paperi on kiertänyt Suomessa vilkkaasti jo 1950-luvulta alkaen, ja nykyisin päänkaupunkiseudun paperista kiertoon saadaan 80 prosenttia. Myös lasia pullonpalautukseen tottuneet suomalaiset kierrättävät paljon.

Lajittelematonta kotitalousjätettä keskiverron pääkaupunkiseutulaisen kuonakuormaan kertyy kierrätyksestä huolimatta 165 kiloa vuodessa.

”Yli puolet on vielä karsimisen varaa”, Linsiö huomauttaa. Erityisesti karsia voisi biojätteestä, joka kattaa keskiverron pääkaupunkiseutulaisen jätekuormasta 67 kiloa vuodessa. Kaatopaikalla mädätessään biojäte tuottaa metaania, kasvihuonekaasuista pahinta.

Kaatopaikkojen määrä Suomessa on vähentynyt uusien säädösten takia. Ny­kyään kaatopaikkoja on Suomessa noin 170, vain reilu kolmannes vuoden 1995 määrästä. Myös sadat suljetut kaatopaikat kuitenkin tuhnuttavat metaania ilmakehään vielä ainakin sata vuotta.

Tunnollisimmankin lajittelijan roska-astia täyttyy lopulta, jollei muusta niin muovista. Ämmässuolle muovia päätyy joka vuosi noin 25 kiloa YTV-alueen asukasta kohden. Olli Linsiön mielestä muovilla on kuitenkin huonojen puolten lisäksi myös hyviä ominaisuuksia.

”Siitä ei synny metaania. Muovi vain on – satoja vuosia, ehkä jopa tuhansia”, Linsiö kuvaa. Hänen mielestään muovin kestävyys olisi syytä ottaa huomioon arkikulutuksessa.

”Muovipussi on kätevä esine, jota voi käyttää moneen kertaan. Muovi on kestokäyttöinen, ei kertakäyttöinen materiaali.”

Muovivuoret maisemoidaan

Niin Fresh Killsin kuin Ämmässuonkin kaatopaikalta löytyy kohtia, joiden kaiveleminen voi tuottaa tulevaisuuden arkeologille päänvaivoja.

Fresh Kills avattiin vuoden 2001 sulkemispäivän jälkeen vielä kerran. Sinne kuljetettiin World Trade Centerin rauniot. 1,2 miljoonaa tonnia materiaalia lajiteltiin ja haudattiin länsikukkulaan. Kenties arkeologit joskus ihmettelevät, miksi kaiken muovin, metallin ja roskan keskelle on puhdistettujen maakerrosten väliin haudattu tuhkaa.

Ämmässuon kaivausten arkeologi puolestaan voi kummastella hyvin säilynyttä kestopuuta tai asbestikasoja, joista molemmat on haudattu siististi omille alueilleen. Aikanaan hyödyllisiksi ajattelut materiaalit ovat sittemmin paljastuneet ihmisten terveydelle siinä määrin haitallisiksi, että ne täytyy nykyään kaatopaikallakin erotella tavallisesta jätteestä.

Kaatopaikatkaan eivät ole ikuisia, eivät ainakaan kaatopaikkoina. Fresh Killsistä suunnitellaan vuoteen 2030 mennessä New Yorkin suurinta puistoa, lähes kolme kertaa suurempaa kuin kuuluisa Central Park. Jätevuoret aiotaan peitellä kumpuileviksi teletappimaisemiksi, ja jo reilun parinkymmenen vuoden kuluttua metropolin asukkaat voinevat nauttia Fresh Killsin neljän jätekukkulan vehreästä keitaasta.

Ämmässuollakin maisemoidaan jo. Vuonna 1987 käyttöön otettu alue on täynnä, ja 40 metriä korkeaa roskavuorta muutetaan paraikaa vihreäksi kukkulaksi. Seuraava täyttöalue on jo avattu.

Lähde: Jussi-Pekka Taavitsainen: ”Roska ei valehtele: Nuoret ajat ja arkeologia” (julkaistu Tieteessä tapahtuu -lehdessä 5/2005).

Julkaistu Kumppani-lehdessä 10/2008

Internet-isäntä maailman huipulta

 

HANNELE OKKONEN

sankari.jpg

 

Lobsang Tashi on internet-isäntä.

 

Lobsang Tashin vasemman käden sormiin on tatuoitu päivämäärä 18.11.1992. Se on päivä, jolloin kiinalaiset pidättivät hänet Tiibetissä. Nyt Tashi työskentelee internetkahvilassa pohjoisintialaisessa Dharamsalan kaupungissa. Matka sinne ei ole ollut helppo.

 

”Rikokseni oli ’vastavallankumouksellinen toiminta’ ”, Tashi kertoo.

Tashi oli aikoinaan munkkina Dumbu Chokor -luostarissa lähellä Tiibetin pääkaupunkia Lhasaa. Munkkitovereineen hän kiinnitti paikallisen poliisiaseman ulkopuolelle julisteita, jotka puolustivat vapaata Tiibetiä ja toivottivat Dalai-lamalle pitkää ikää. Ne toivat miehille neljän vuoden vankeustuomion.

Vapauduttuaan Tashi yritti mennä takaisin luostariin, mutta paluu ei onnistunut. ”Kiinalaiset viranomaiset uhkasivat, että jos luostari hyväksyy entisiä vankeja takaisin, siitä seuraa heille rangaistus.” Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä Tiibetistä.

Nyt Tashin työpaikan ovessa lukee All who come are most welcome to our lovely Cyber Cafe. Keskipäivälläkin internet­kahvila on täynnä, koneiden äärellä istuu punakaapuisia munkkeja.

Dharamsalassa pitävät majaansa sekä Tiibetin pakolaishallitus että Dalai-lama, ja siksi monet tiibetiläiset pakolaisetkin asettuvat kaupunkiin. Myös Tashi, vaikka alku olikin hankala. Hän yritti päästä jatkamaan opintojaan eri luostarikouluihin, mutta turhaan.

”Lukukausi oli jo käynnissä, ja minun olisi pitänyt odottaa vuosi.”

Mies halusi aloittaa uuden elämänsä heti. Hän päätti luopua munkinkaavustaan ja ryhtyä opiskelemaan englantia ja myöhemmin tietokonealaa. ”Ehkä karmani munkkina olemiseen oli kulunut loppuun”, hän pohtii.

Sitä paitsi internetkahvilassa Tashi pystyy edistämään ihanteitaan. Paikkaa isännöi Tiibetin pakolaishallituksen terveysjaosto, ja tulot menevät entisten poliittisten vankien hyväksi. Kun asiakkaita ei ole, Tashi yrittää päästä kiinalaisille chat-sivustoille keskustelemaan Tiibetistä.

Myös vapaa-aikanaan Tashi on poliittisesti aktiivinen. Hän osallistuu mielenosoituksiin ja käy puhumassa vankila-ajastaan erilaisissa tilaisuuksissa. Hän joutuu silloin palauttamaan mieleensä vaikeita kokemuksia – mutta siitä huolimatta hän on valmis työskentelemään maansa puolesta.

”Nuori sukupolvi ei tiedä mitään elämästä Tiibetissä.”

Julkaistu Kumppani-lehdessä 10/2008