Maailma harmaantuu – faktaa vanhuudesta

Väestö ikääntyy kaikkialla maailmassa. Kehittyneissä maissa yli 60-vuotiaiden osuus väestöstä kasvoi nuorten osuutta suuremmaksi 1990-luvun lopulla. Myös kehitysmaissa eletään entistä vanhemmaksi. Vanhusten suhteellinen osuus väestöstä kasvaa nopeasti silloin, kun syntyvyys vähenee. Hyvän terveydenhuollon ansiosta vanhuusikä on entistä pidempi: yli 80-vuotiaiden osuus väestöstä on tasaisessa kasvussa.

Yli 60-vuotiaiden osuus väestöstä

Argentiina: 14 %
Sambia: 5 %
Suomi: 21 %
Thaimaa: 10 %

Kuinka pitkään elämme?

Jos tilastoihin on uskominen, on nelikymppinen suomalaisnainen vasta elämänsä puolivälissä. Saman ikäiseksi ehtinyt sambialaisnainen on jo pysynyt hengissä pidempään kuin elinajanodote antaisi odottaa.

Näin suoraviivainen tilastojen tulkinta saisi tilastonikkarin pään särkemään. Mutkia oiottaessa unohtuu, että elinajanodotetta painaa pahiten alas lapsikuolleisuus. Kun elämän kriittisimmistä viidestä vuodesta – niistä ensimmäisistä – on selvinnyt, paranee elinajanodote.

Elinajanodote kertoo, kuinka monta elinvuotta tänään syntyvällä lapsella on keskimäärin odotettavissa. Naisten elinajanodote on yleensä pidempi kuin miesten. Eteläisessä Afrikassa elinajanodote on aids-epidemian myötä kääntynyt laskuun.

Elinajanodote, koko väestö:

Argentiina: 74 vuotta
Sambia: 37 vuotta
Suomi: 78 vuotta
Thaimaa: 70 vuotta

 

 

Lähde: United Nations, DESA, Population Division: World Population Chart 2004, ja World Population Ageing 1950-2050.

 

Asiaa eläkejärjestelmistä

Argentiina. Argentiinassa naisten eläkeikä on 60 vuotta, miesten 65. Eläkettä saadakseen on kuitenkin oltava takana vähintään 35 työvuotta. Ne yli 70-vuotiaat, joilla ehto ei täyty, saavat valtion vanhuusavustusta, joka on määrältään eläkettä pienempi. Eläkkeen ja vanhuusavustuksen saajat kuuluvat sairausvakuutuksen piiriin.

Sambia. Sambiassa eläkeikä on 55 vuotta. Sambian eläkejärjestelmä koostuu yksityisen ja julkisen sektorin eläkerahastoista, joiden rakenne, ehdot ja korvaussummat vaihtelevat. Yleensä eläke maksetaan kertakorvauksena, mutta maksu viivästyy usein varsinkin julkisella sektorilla. Valtio ei osallistu eläkkeiden maksamiseen. Valtaosa sambialaisista työskentelee epävirallisella sektorilla. Myös he voivat halutessaan liittyä eläkejärjestelmiin, mutta harva tekee niin.

Suomi. Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää, ansioeläke ja kansaneläke. Ansioeläke kertyy tietyn prosenttiluvun mukaan työvuosilta, ja sitä täydennetään tarvittaessa valtion kustantamalla kansaneläkkeellä. Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä  63-68 -vuotiaana. Lisäksi Suomessa on olemassa muun muassa työkyvyttömyyseläke, työttömyyseläke ja yksilöllinen varhaiseläke, sekä yksityisiä eläkevakuutuksia.

Thaimaa. Thaimaassa ei ole kansaneläkejärjestelmää ja tavallisesti lapset pitävät huolta vanhemmistaan. Valtion palveluksessa työskennelleet saavat pientä valtion eläkettä, jonka suuruus riippuu työvuosien määrästä.

 
Julkaistu Kumppani-lehdessä 4/2006