Köyhät meillä on aina keskuudessamme

Kent Wilska, Max von Bonsdorff, Matti Lahtinen ja Juha Rekola: Köyhdytetyt – Ihmiskunnan epävirallinen enemmistö. Like 2004. ISBN 952-471-306-3.

 

Kepan peruskivi uudelle Maailmankylän laitamilla -raporttisarjalle on Köyhdytetyt, raportti ihmiskunnan suuresta epävirallisesta enemmistöstä. Tämä enemmistö elää maailman köyhillä alueilla ja osoittaa suunnatonta luovuutta arjessa selviämisessä. Raporttia lukiessaan jääkin usein ihmettelemään – paitsi tämän luovuuden määrää, myös sitä, kuinka moninaisia ja väkivaltaisia keinoja onkaan täytynyt kehittää sen tukahduttamiseksi.

 

Kirja jakautuu kuuteen lukuun, joissa jokaisessa tarkastelun kohteeksi nostetaan yksi ilmiö. Tarkasteltavia ilmiöitä ovat kapitalismi, kaupungin ja maaseudun suhde ja kehitys, omistusoi­keudet sekä taloudelliset ja poliittiset askeleet ja harha-askeleet. Polttopisteessä on kuitenkin koko ajan köyhyys ja siihen liittyvät kysymykset – ja osittain myös ratkaisuyritykset.

Kirja on lähteytetty tarkasti ja kattavasti. Käytetty viitejärjestelmä on onnistunut ja tarjoaa osaltaan mahdollisuuden keskittyneeseen lukukokemukseen. Hieman pulmallisempi on raportin kokonaisrakenneratkaisu, jossa tekstin teoreettiset osuudet ja havainnollisuutta merkittävästi lisäävät kertomukset eri puolilta maailmaa lomittuvat keskenään. Kappaleet ovat lyhyitä ja erottuvat toisistaan sekä tekstityypiltään että palstoitukseltaan. Niiden lomittuminen tekee kokonaisuudesta hieman hajanaisen, etenkin, kun taitollisesti erityyppiset luvut vaihtuvat jopa kesken sivun. Lukemista olisi varmaankin helpottanut teorian ja käytännön esimerkkien sel­keämpi erottaminen toisistaan.

Lievästä sisällöllisestä tautologiasta ja taiton rikkonaisuudesta huolimatta Köyhdytetyt on tärkeä teos, jonka toivoo saavan pian jatkoa. Erityistä arvoa se saa antaessaan selviytyjän äänen niille, joita yleensä tarkastellaan vain avun kohteina.

Ilmestynyt Kumppanissa 4/2004

 

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!