Toimittajat rasistisia tiedostamattaan

Pentti Raittila (toim.) Etnisyys ja rasismi journalismissa Suomen Journalistiliitto Mediakriittinen julkaisusarja 6 Tampere University Press

Etnisyys ja rasismi journalismissa- teoksen mukaan suomalaisessa journalismissa ei ole tietoista rasistista kielenkäyttöä. Ongelma piilee journalistien tiedostamattomissa sanavalinnoissa ja rutiineissa.

Rasismi on kietoutunut yhteiskunnan rakenteisiin, ja siksi sitä ei juuri huomata. Kirjan yksi päätehtävistä onkin tuoda esiin journalistien pinnan alla olevat työkäytännöt. Teos tarjoaa ajattelemisen aihetta niin juttuja tehtaileville journalisteille kuin juttuja kuluttaville rivikansalaisillekin.

Toisaalta tutkimustulosten pilkun tarkka esittely ja analysointi saattaa helposti puuduttaa tavallisen lukijan. Kirjassa käydään paikoin sana sanalta läpi lehtijuttujen ja tv-juttujen sisältöjä. Hiusten halkomiselta tuntuva erittely ei ole kuitenkaan turhaa, koska sillä pyritään osoittamaan sanavalintojen tärkeys. Kirjassa pohditaan esimerkiksi, kuinka oikeutettua on käyttää jutussa sanoja tulva, virta tai ryntäys, jos on kyse muutamista kymmenistä turvapaikanhakijoista.

Etnisyyttä ja rasismia käsittelevät jutut ovat lisääntyneet suomalaisessa journalismissa huomattavasti sitten 1990-luvun alun. Kuitenkin aito vuoropuhelu puuttuu etnisten vähemmistöjen ja valtaväestön väliltä. Usein vähemmistön edustajaa ei päästetä ääneen jutussa, vaan hänen puolestaan puhuu esimerkiksi viranomainen. Poliitikkojen kannanotot loistavat myös poissaolollaan.

Teoksen luvut urheilujournalismista ja Internetissä pesivästä rasismista ovat hyvin valaisevaa luettavaa. Mielellään olisi lukenut myös ns. kansanlehtien, kuten Seuran tai 7 Päivää – lehden analyysiä. Kirjan kirjoittajat vaativat lisää taustoittavia juttuja, lisää dialogia ja lisää väriä suomalaiseen journalismiin. Valinta on toimittajan.

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!