Poliisi suuttui poliisin syrjinnästä ulkomaalaispolitiikan laadinnassa

Poliisivoimat ovat vihaisia siitä, että he eivät päässeet mukaan laatimaan maahanmuutto- ja pakolaispoliittista ohjelmaa. Myös sisäministeriön ylijohtaja Risto Veijalainen jätti mietintöön tammikuussa eriävän mielipiteen, jossa muun muassa arvosteltiin sitä, ettei toimikunnassa ollut poliiseja jäseninä.

Kiinnostavaksi kiistelyn tekee se, että toimikunnalla oli edustaja sisäministeriöstä, toimikunnan sihteeri oli sisäministeriöstä ja itse asiassa koko toimikunta oli sisäministeriön asettama.

Oli poliisien poisjättämisen syy sitten mikä tahansa, Kumppani ei syrjäytä heidän näkemyksiään. Mietintö on ollut lausuntokierroksella, ja poliisilaitokset osallistuivat kiitettävästi lausuntojen antamiseen. Tässä valitut palat.

Oulun poliisi ja turha ihmisoikeustaito

Oulun poliisilaitos toteaa aluksi, että ulkomaalaisasioiden määrä on poliisin osalta kasvanut räjähdysmäisesti. Niinpä poliisilla ei ole mitään sitä vastaan, että turvapaikkahaastattelut siirrettäisiin poliiseilta ulkomaalaisvirastolle, kuten mietinnössä ehdotetaan.
Ehdotuksen perusteluihin oululaispoliisit sen sijaan ottavat kantaa. Mietinnössä todetaan, että turvapaikkahaastatteluja tekevillä poliiseilla ei yleensä ole samantasoista ihmisoikeus- ja lähtömaatietoutta kuin ulkomaalaisviraston virkamiehillä.
Oulun mukaan tämä pitää paikkansa.

”Tosin on vaikea ymmärtää, mitä turvapaikkahaastattelija tällaisella tiedolla tekee. Turvapaikkahaastattelussa on pohjimmiltaan kysymys hakijan olosuhteiden selvittämisestä; aineellisen totuuden selville saamisesta. Haastattelijan tehtävänä on ainoastaan saada hakijalta rehelliset vastaukset esitettyihin kysymyksiin”, lukee poliisipäällikkö Onni Pirttisalon allekirjoittamassa lausunnossa.

Oulun poliisilaitos on käyttänyt lausuntoa hyväkseen myös ulkomaalaisvaltuutetun piikittelyssä. ”Ulkomaalaisvaltuutetun toimivaltaa on esitetty laajennettavaksi. Tällä hetkellä ulkomaalaisvaltuutetun pääasiallinen tehtävä näyttää olevan sensaatiohakuisten lausumien antaminen lehdistölle, ei totuuden etsiminen. Näin ollen ulkomaalaisvaltuutetun toimivaltaa tuskin tarvinnee laajentaa.”

Vauhdikkaassa lausunnossaan Oulun poliisi tekee valitettavan virheen jo alkusanoissa. Lausunnon asiaksi on nimittäin merkitty maastamuutto- ja pakolaispoliittinen mietintö. Kysymys on kuitenkin maahanmuutosta.

Tampereen poliisi ja rehellinen mieli

Turvapaikanhakija ilman asianmukaisia matkustusasiakirjoja on tamperelaispoliisien mielestä huijari. Tampereella arvostetaan asiallisia turvapaikanhakijoita, joilla on paperit kunnossa ja samalla turvan tarpeessa rehellisellä mielellä.

”Poliisilaitos pitää epätodennäköisenä, että ulkomaalainen kykenisi Euroopan ulkopuolisissa maissa matkustelemaan useiden valtioiden kautta ilman matkustusasiakirjoja, joten asiakirjan katoaminen tai sen tuhoaminen osoittaa sen, että turvapaikanhakija ei ole ”rehellisellä” mielellä liikkeellä vaan hänellä on jokin muu motiivi toiminnalleen. Epäiltävissä on, että kyseessä olisi uuden henkilöllisyyden hankkiminen ja siten pyrkimys estää mahdollinen palauttaminen johonkin toiseen valtioon. Näin onkin usein tapahtunut ja kateissa ollut matkustusasiakirja on parin säilössäolovuorokauden aikana löytynyt tuttavalta, jolle se on annettu säilytettäväksi”, lukee poliisipäällikkö Raimo Tannerin ja toimistonjohtaja Vuokko Reinikan allekirjoittamassa lausunnossa.

Vantaan poliisi ja onnelliset parakkieläjät

Vantaan poliisia huolestuttaa sama asia kuin valtiovarainministeriötä. Kun maahanmuutto- ja pakolaispoliittisessa mietinnössä ehdotetaan pakolaiskiintiön nostamista 500 henkilöstä 1 000 vuodessa se tarkoittaa lausunnon allekirjoittaneen rikosylikomisario Göran Bäckroosin mielestä huomattavaa lisäkustannusta. Markkamäärää Bäckroosilla ei ole esittää.

Vantaan rikosylikonstaapeli jättää huomiotta faktan, että jo kolmen viime vuoden ajan pakolaiskiintiö on käytännössä ollut tuo 1 000 henkilöä. Se ei ole Suomen nousukautta pysäyttänyt.
Vantaan poliisivoimissa ei sopivasta pakolaismäärästä olla yksimielisiä. Bäckroosin lausuntoon on liitetty myös poliisipäällikkö Matti Vuorisen lausunto, jossa puolestaan puolestaan kannatetaan 1 000 henkilön vuosittaista pakolaiskiintiötä.
Vantaan poliisista Bäckroos ottaa kiinnostavasti kantaa siihen, mitä on hyvä asuminen.

”Toimikunta ottaa kantaa myös ns. lähetetyn työntekijän asunto-oloihin (parakkimajoitus). Tietty minimitaso täytyy tietysti olla, mutta työhön tuleva henkilö asuu Suomessa varmasti usein paremmissa oloissa kuin kotimaassaan. Moni suomalainen olisi varmasti onnellinen, jos olisi edes parakkimajoitus.”

Turku ja oma linja

Turun poliisilaitoksen mielestä maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen toimikunnan mietinnössä esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat pääsääntöisesti toteuttamisen arvoisia. Monista muista lausunnoista poiketen Turku kannattaa sitä, että selkeästi perusteettomille turvapaikkahakemuksille tarkoitetusta menettelystä luovutaan samoin kuin turvallisten lähtömaiden luettelosta.

Poliisi pitää hyvänä toimikunnan esittämiä muutoksia käytännön työhön.

”Sellaisia ovat status-luokituksen yksinkertaistaminen ja työlupaoikeuden liittäminen automaattisesti A-statukseen. Ulkomaalaisvirasto on ottanut lupien käsittelyajaksi, jopa kuukausiksi, haltuunsa ulkomaalaisen passin. Se on rajoittanut käytännössä hakijan asioiden hoitoa ja liikkumavapautta. Ehdotetuissa tapauksissa passin valokopio voisi olla viranomaiselle riittävä”, lukee apulaispoliisipäällikkö Leo Loukkaanhuhdan ja toimistonjohtaja Ulla Jaakkolan allekirjoittamassa lausunnossa.

Monta poliisia ja monta mielipidettä

Poliisien lausunnoissa yllätti se, että ne olivat keskenäänkin kovin ristiriitaisia.

Yksi poliisi haluaa turvapaikkahaastot pois, toinen haluaa pitää ne itsellään. Vantaalla saman poliisilaitoksen miehet lähettävät erilaisia näkemyksiä kiintiöpakolaisten määristä.
Yhden mukaan ihmisoikeustietämystä ja lähtömaatuntemusta poliiseilta kyllä löytyy, toisen mukaan sitä ei ole eikä ole tarvis ollakaan. Toisaalla myönnetään kakistelematta, että turvapaikkahaastattelut sopisivat paremmin ulkomaalaisvirastolle kuin paikallispoliisille.

Joku on sitä mieltä, että turvapaikanhakijoille pitäisi olla omat tilat säilöönottoa varten vastaanottokeskuksissa, toisen mielestä kaikki rikolliset kuuluvat samaan putkaan.

Yhteinen nimittäjä poliisien lausumissa oli ärsyyntyminen siitä, että poliisilla ei ollut jäsentä toimikunnassa. Nyt poliisien kannattaakin pistää ylijohtaja Veijalainen koville; miksi sisäministeriön mies ei pitänyt poikiensa puolta?

Ministeri Jan-Erik Enestam lupasi tammikuussa, kun mietintö luovutettiin, että ehdotetut lakimuutokset pyritään tekemään kevään kuluessa. Kumppanin mennessä painoon mietintö odotti sopivaa käsittelypäivää hallituksen iltakouluun.

Susanna Niinivaara

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!