Artikkelikuva
Hijab-huivista on tullut Iranin alistuksen sekä vastarinnan symboli. Kaksi kuukautta jatkuneissa mielenosoituksissa on kuitenkin kyse hyvin paljon muustakin.

Huntukiellosta huntupakkoon – nyt Iranin naiset vaativat vapaata elämää

Iranin mielenosoitusten taustalla vaikuttaa liike, joka on ajanut kansalaisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa jo vuosia rauhanomaisella aktivismilla. Vaikka hunnusta on tullut vastarinnan välikappale, liike ei vastusta uskontoa, kirjoittavat Zahra Edalati ja Majid Imani AntroBlogin uutiskommentissa.

22-vuotias Mahsa Amini kuoli syyskuussa Iranin siveyspoliisin pidätettyä hänet epäsopivan vaatetuksen vuoksi. Tapahtuma aloitti maassa mielenosoitusten aallon, joka on jatkunut yli kahden kuukauden ajan hallinnon kovista otteista huolimatta.

Iranissa naisten toimintaa on pitkään pyritty hallitsemaan politiikalla, jossa hijab-huntua käytetään rajoittamaan naisten itsemääräämisoikeutta.

Hijab onkin ollut kiivaan keskustelun kohteena siitä asti, kun šaahi Reza Pahlavi määräsi hunnusta luopumisen pakolliseksi 1936. Tämä vaatimus oli osa Pahlavin modernisaatioprosessia.

Huntukielto sulki ne naiset koteihinsa, joiden kulttuuriset ja uskonnolliset arvot olivat ristiriidassa hunnuttomuuden kanssa.

Islamilaisen vallankumouksen aikaan vuonna 1979 Iranin uusi hallitus vuorostaan pakotti kaikki naiset soveltamaan islamin oppeja julkisessa pukeutumisessaan. Huntulaki astui voimaan vaikka yli 100 000 iranilaista osoitti mieltä hijabin käyttöpakkoa vastaan.

Huntulain tueksi Iranin islamilainen tasavalta perusti 1990-luvulla siveyspoliisin, jonka tehtäväksi tuli naisten pukeutumisen valvominen. Tällä hetkellä Iran on yksi harvoista valtioista, joka edellyttää pakollista hunnun käyttöä ja valvoo sitä lailla.

Aina, kun Iranin naiset vaativat oikeuksiaan, patriarkaatti syyttää heidän toimivan islamin uskoa vastaan. 

Vastareaktiona naiset ovat alkaneet vaatia oikeuksiaan ja sukupuolten tasa-arvoa rauhanomaisella ruohonjuuritason aktivismilla.

Naisten liikehdintä on tehnyt hunnusta vastarinnan välikappaleen. He ovat sytyttäneet huntujansa tuleen ja vaatineet itsemääräämisoikeutta kehoihinsa.

Toiminnan alkupisteenä pidetään Vida Movahedin mielenilmausta joulukuussa 2017. Tuolloin hän seisoi hunnutta Teheranin Enghelab-kadulla ja nosti valkoisen huivinsa protestiksi huntulakia vastaan.

Mahsa Amini oli kurdi, eli hän kuului yhteen maan sorretuista etnisistä vähemmistöistä. Ei olekaan yllättävää, että liikkeen näkyvimmäksi sloganiksi muodostui kurdien naisliikkeen vuonna 2006 luoma iskulause “nainen, elämä, vapaus”, eli kurdin kielellä: Jin Jiyan Azadi.

Nämä kolme sanaa ilmentävät liikkeen tavoitteita, joita ovat naisten valinnanvapaus, ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus. Iskulause viittaa Mahsan kuolemaan, mutta kirjaimellisesti vaatii vastakkaista: elämää ja vapaata yhteiseloa yhteiskunnan moninaisille ryhmille.

Naisten tasa-arvoliike ei vastusta uskontoa vaan vaatii vakaumuksellista vapautta. Siitä huolimatta aina, kun Iranin naiset vaativat oikeuksiaan, patriarkaatti syyttää heidän toimivan islamin uskoa vastaan. 

Jotkut oppositioryhmät myös väittävät mielenosoittajien toivovan paluuta šaahi Pahlavin monarkiaan, sillä he vastustavat huivipakkoa. Tämä ei pidä paikkaansa. Sen sijaan he toivovat itsevaltaisen teokratian loppua.

Naisten oikeuksien loukkaaminen on maailmanlaajuinen ongelma.

Iranilaisnaisten yksinkertainen vaatimus kunnioittaa kaikkien kansalaisten valinnanvapautta heijastelee naisten kamppailuja muualla maailmassa Yhdysvaltojen aborttioikeuden kaventamisesta joidenkin Euroopan maiden säätämiin hunnun käyttöä koskeviin rajoituksiin.

Naisten oikeuksien loukkaaminen on maailmanlaajuinen ongelma.

Iranin naiset ovat onnistuneet ilmaisemaan vaatimuksiaan globaalisti ja siten heidän voidaan ajatella jo voittaneen.

Samaan aikaan radikaalit ja patriarkaaliset tulkinnat pyrkivät hajottamaan kansanliikkeen ja valtakoneisto jatkaa aktivistien, journalistien ja mielenosoittajien pidätyksiä ja tappamista. 

Siitä huolimatta naisten tasa-arvoliike jatkaa ponnistelujaan kohti poliittisia päämääriään.

Kirjoittajat:

Zahra Edalati on väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksessa. Hän on erikoistunut naisten oikeuksien ylikansalliseen aktivismiin Iranissa. Maisterin tutkinnossaan hän tarkasteli malleja, strategioita ja kollektiivisia toimia, joiden avulla naiset ovat vastustaneet ja muokanneet iranilaista yhteiskuntaa. Lisäksi Zahralla on maisterin tutkinto journalistiikasta. Ennen Suomeen muuttoaan hän toimi journalistina Iranissa.

Majid Imani on sosiaaliantropologian väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy iranilaisten digitaaliseen aktivismiin ja maahanmuuttajayhteisöön Suomessa. Majid on Suomen ensimmäisen persiankielisen uutissivuston perustaja. Hänen viestinnän ja journalistiikan maisterin tutkintonsa käsitteli mediajohtamista ja poliittista kriisiä Iranissa.

Kääntäjä (englanti-suomi): Niina Ahola

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!