Artikkelikuva
Vanhusten turva on Intiassa perinteisesti ollut suvussa. Nyt tämän maailman väkirikkaimman maan kulttuuri on murroksessa.

Vanhainkodit saapuivat Kashmiriin: ”Vanhempien tai iäkkäiden sukulaisten hylkääminen on perheelle suuri häpeä. Asenteet ovat kuitenkin muuttumassa”

Intiassa ikääntyneet ovat perinteisesti asuneet yhdessä lastensa kanssa. Nyt maan kulttuuri on murroksessa. Kansalaisjärjestöt avasivat Kashmiriin kymmenen vanhainkotia. Vanhainkotien tarve on Intiassa vielä pieni, mutta ilmeinen.

Vanhainkotien tarve on Intiassa vielä pieni, mutta ilmeinen. Kashmiriin avatuissa kymmenessä, kansalaisjärjestöjen ylläpitämässä vanhainkodissa asuu Kashmirin hyvinvointijohtaja Mohammad Shafiq Chakin mukaan yhteensä 45 asukasta.

Kashmirissa, kuten Intiassa yleensäkin, vanhukset asuvat lastensa kanssa ja lapset pitävät huolta vanhemmistaan. Laajennettu perhe ja vahvat sukulaissiteet muodostavat ikääntyvien turvaverkon.

Vanhusten pahoinpitelyä ja huonoa kohtelua paheksutaan Intiassa voimakkaasti, mutta niiden yleisyyttä on vaikea arvioida.

Vanhempien tai iäkkäiden sukulaisten hylkääminen on perheelle suuri häpeä. Asenteet ovat kuitenkin muuttumassa. Laajennetun perherakenteen hajoaminen jättää vanhukset alttiiksi laiminlyönneille ja hyväksikäytölle.

Vanhusten pahoinpitelyä ja huonoa kohtelua paheksutaan Intiassa voimakkaasti, mutta niiden yleisyyttä on vaikea arvioida. Pahoinpidellyt vanhemmat jättävät usein kertomatta kokemuksistaan, koska pelkäävät lastensa maineen tahriintuvan.

The Guardianin mukaan vanhainkotien perustaminen on herättänyt paikallisissa vastustusta. Monet pelkäävät, että ne murentavat entisestään perinteisen perhe-elämän perusteita. Toistaiseksi vanhainkotien asukkaat ovat kuitenkin perheensä hylkäämiä, yhteisön ulkopuolelle päätyneitä vanhuksia