Artikkelikuva
Ennusteen mukaan työikäisten määrä kasvaa Nigeriassa. Ryhmä nuoria naisia Nigerian pääkaupungissa Abujassa.

Mediaani-iän ääripäissä merkittävä määrä väestöstä on huollettavia

Japanissa väestön mediaani-ikä on korkein maailmassa ja Nigeriassa taas alhaisin. Molemmissa maissa merkittävä määrä väestöstä sijoittuu työikäisen väestön ulkopuolelle. Japanissa huollettavat ovat pääosin ikäihmisiä, kun taas Nigeriassa suurin osa huollettavista on lapsia.

Mediaani-ikä on väestön ikäjakauman keskipiste. Mediaani-ikää nuorempia on saman verran kuin sitä vanhempia. Vuonna 2015 maailman ihmisten mediaani-ikä oli 29,8 vuotta. Mediaani-iän ääripäät löytyivät Japanista ja Nigeriasta. Korkein se oli Japanissa, 46,3 vuotta ja alin Nigeriassa, 14,9 vuotta.

Japanissa alle viisitoistavuotiaiden ikäryhmään kuului 2015 vain 13 prosenttia väestöstä. Vielä vuonna 1950 alle viisitoistavuotiaita oli ollut 55 prosenttia. Ikäpyramidi oli kääntynyt kärjelleen ja 65 vuotta täyttäneitä oli 26 prosenttia väestöstä, kun heidän osuutensa vuonna 1950 oli ollut alle viisi prosenttia.

Nigerialaisista vuonna 2015 lapsia eli alle viisitoistavuotiaita oli 44 prosenttia, ja yli 65-vuotiaita ainoastaan kolme prosenttia väestöstä.

Demografinen osinko voi antaa Nigerialle mahdollisuuksia taloudelliseen kehitykseen.

Sekä Japanissa että Nigeriassa merkittävä määrä väestöstä on työikäisen väestön ulkopuolella. Japanissa huollettavat ovat pääsääntöisesti ikäihmisiä: 65 vuottaan täyttäneitä on yli kaksi kertaa enemmän kuin alle 15-vuotiaita. Suunta ei ole muuttumassa.

Nigeriassa huollettavista 95 prosenttia on alle viisitoistavuotiaita ja työikäisen väestön määrä kasvaa ennusteen mukaan koko kuluvan vuosisadan ajan. Samalla huollettavan väestönosan suhteellinen osuus vähenee. Demografinen osinko voi antaa Nigerialle mahdollisuuksia taloudelliseen kehitykseen.


Väestön ikärakenne, Japani

Väestön ikärakenne, Nigeria

Lähde: Our World in Data