Artikkelikuva

Uhkauksista tekoihin: EU-Turkki-sopimus petti

EU:n ja Turkin välit kiristyivät maaliskuussa, kun Turkki toteutti pitkään toistellun uhkauksensa ja avasi rajansa Eurooppaan pyrkiville pakolaisille ja siirtolaisille.

Rajojen sulun taustalla vaikutti vuonna 2016 solmittu EU-Turkki-sopimus, joka tähtäsi Turkista saapuvien maahanmuuttajien määrän rajoittamiseen. Sopimus luotiin väliaikaisratkaisuksi vuoden 2015 ”pakolaiskriisiin”.

Sopimuksen mukaan Turkista EU:hun pyrkivät siirtolaiset ja turvapaikanhakijat palautettiin Turkkiin.

astineeksi jokaisesta palautetusta EU:n tuli ottaa vastaan yksi syyrialainen Turkista. Lisäksi EU lupasi Turkille  yhteensä kuusi miljardia euroa, sitoutui edistämään turkkilaisten viisumivapautta ja Turkin EU-jäsenyysneuvotteluja.

Tilanteen kärjistyminen ei sinänsä ole yllätys. Taustalla vaikuttavat pitkäaikaiset konfliktit, joita ei ole kyetty ratkaisemaan. Kansalaisjärjestöt ovat alusta asti kritisoineet sopimusta, joka on kansainvälisen oikeuden näkökulmasta ongelmallinen. Jokaisella ihmisellä on oikeus hakea turvapaikkaa.

Myöskin taloudellisen tuen riittävyyttä on kritisoitu. Viimeisen luotettavan tilaston mukaan Turkissa asuu seitsemännes koko maailman pakolaisista. 

Lähteet: UNHCR, Euroopan komissio, Pakolaisapu

Kaikista kotiseuduiltaan paenneista vain 0,04 prosenttia asuu Suomessa: 41,3% kotimaan sisällä, 5,4% EU-alueella. Vain kolmasosalla maailman paenneista on virallinen pakolaisstatus: 25,9 miljoonaa pakolaista, 3,5 miljoonaa turvapaikanhakijoita. Maailman pakolaisista neljä viidestä elää kehittyvissä maissa. Turkissa heistä elää 4,1 miljoona.
Maailmassa on 70,8 miljoonaa kotiseudultaan
pakenemaan joutunutta ihmistä.