Artikkelikuva
Äidit ja lapset odottivat aliravitsemus tarkastusta Dogon kylän terveysklinikalla lokakuussa 2018.

Väestöräjähdys uhkaa Nigerin vakautta

Nigerissä on maailman korkein syntyvyys. Maata saattaa lähivuosina uhata vakava humanitaarinen kriisi, ellei väestönkasvua saada hidastumaan.

Suomessa hämmästellään vuosi vuodelta alenevaa syntyvyyttä, mutta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tilanne on toinen. Syntyvyyslukujen mukaan väritetyllä maailmankartalla Afrikka erottuu täysin poikkeuksellisena alueena. 30 suurimman syntyvyyden maan joukossa on 28 Afrikan maata.

Kaikkein suurimmat syntyvyysluvut ovat Nigerissä. Kuvaavaa on vertailu Suomeen 50 viime vuoden ajalta. Vuonna 1970 Suomessa oli 4,6 miljoonaa ihmistä ja Nigerissä hieman vähemmän, noin 4,2 miljoonaa. Nyt suomalaisia on 5,5 miljoonaa, mutta nigeriläisiä jo yli 20 miljoonaa. Ja kasvu jatkuu: vuonna 2050 nigeriläisiä ennustetaan olevan yli 60 miljoonaa.

Räjähdysmäinen väestönkasvu on yhteiskunnalle vakava ongelma. Pelkästään kasvavan väestön ruokkiminen tuottaa vaikeuksia. Niger joutuu jo nyt turvautumaan kansainväliseen ruoka-apuun. Vaikka Niger on suuri maa, suurin osa sen alueesta on viljelyskelvotonta aavikkoa, ja ilmastonmuutos uhkaa heikentää olemassaolevia viljelyalueita.

Lisäksi poikkeuksellisen nuori väestö – lähes puolet nigeriläisistä on alle 15-vuotiaita – yhdistettynä taloudelliseen epävarmuuteen on räjähdysherkkä yhdistelmä, joka voi johtaa yhteiskunnallisiin levottomuuksiin.

Tutkijat pelkäävätkin, että Nigeriä samoin kuin vastaavien ongelmien kanssa painivia naapurimaita uhkaa lähitulevaisuudessa vakava humanitaarinen kriisi, ellei väestönkasvua saada hidastumaan.

Nigerin presidentti Mahamadou Issoufou on toistuvasti korostanut asian tärkeyttä, ja kehitysjärjestöt ovat pyrkineet edistämään perhesuunnittelua. 

Valistus ja ilmaiset ehkäisyvälineet eivät kuitenkaan auta, jos ihmisten omat ajatukset kulkevat toiseen suuntaan. Iso lapsiluku on Nigerissä normi, ja monet perheet haluavatkin paljon lapsia. Kolme neljästä nigeriläistytöstä naitetaan alle 18-vuotiaina, ja lastenhankinta alkaa saman tien.

2010-luvun alussa Nigerin hallitus yritti käynnistää sukupuolivalistusta kouluissa, mutta joutui perääntymään, kun vaikutusvaltaiset islamilaiset järjestöt protestoivat voimakkaasti. Konservatiiviset imaamit ja saarnaajat julistavat, että syntyvyyden säännöstely on syntiä.

Naisten koulutustason nostaminen on usein paras keino pienentää syntyvyyttä. Siinä olisikin tehtävää, sillä Nigerissä tyttöjn koulunkäynti jääkin tyypillisesti vain muutamaan vuoteen.
Ei ole yllätys, että Niger sijoittuu monen muunkin tilaston väärään päähän: maassa on maailman alhaisin lukutaitoaste, yksi korkeimmista lapsikuolleisuusasteista, ja YK:n tuoreimmassa inhimillisen kehityksen indeksissä se on listauksen vihoviimeinen maa.