Artikkelikuva
Waterfinns r.y:n työntekijät Heimo ja Lauri esittelevät toimintaansa Maailma Kylässä-festivaalilla.

Puhdasta vettä kehitysmaihin

WaterFinns ry edistää vesialan ammattitaitoa kehittyvissä ja siirtymätalouksien maissa.

Puhtaampi vesi, sen helpompi saatavuus ja tietoisuuden lisääminen”, luettelee WaterFinns ry:n puheenjohtaja Jarkko Karjalainen järjestön tavoitteet.

WaterFinns ry toimii vapaaehtoisvoimin. Ulkoministeriö rahoittaa 85 prosenttia hankkeiden kokonaiskustannuksista. Loput katetaan vapaaehtoistyöllä ja joukkorahoituksella.

Järjestön projekteissa keskiössä ovat vesihuolto, vesivarat, vesiympäristö, sanitaatio ja hygienia, jätevedet sekä kastelu ja maatalous.
Tärkeä osa toimintaa on siirtää osaamista järjestön konkarijäseniltä vasta-alkajille. Projekteissa nuorempi jäsen osallistuu projektisuunnitteluun ja on vastuuhenkilö toteutusvaiheen aikana.

”Haluamme auttaa nuoria suomalaisia ammattilaisia kartuttamaan kokemusta kansainvälisistä hankkeista. Hankeissamme on myös tehty monia graduja ja opinnäytetöitä ”, Karjalainen sanoo.

Hankkeet suunnitellaan paikallisten kumppanuusjärjestöjen kanssa, jotka vastaavat projektien toteutuksesta. Projektien hallinta ja seuranta tapahtuu pääosin Suomesta käsin.
Tällä hetkellä järjestöllä on meneillään kolmivuotinen hanke Lao Caissa, joka on yksi Vietnamin köyhimmistä maakunnista. Hanke sisältää vedenjakelujärjestelmien rakentamista ja kunnostamista sekä veden laadun seurantaa.

WaterFinns ry

Perustettu 2008 edistämään vesialan ammattitaitoa ja osaamista kehitysmaissa.

Motto ”Puhdas vesi
kuuluu kaikille.”

Jos järjestö olisi eläin, se olisi norsu. Norsuilla on empatiakykyä ja taito löytää vettä kuivinakin aikoina. Tähän pyrkii myös WaterFinns ry.