Miksi suomalaiset menevät kouluun niin myöhään?

Pisa-tulosten kärkimaa Suomessa koulunkäynti aloitetaan verrattain myöhään. Opetushallituksen hallintojohtaja Matti Lahtinen kertoo miksi.

Suomalaista peruskoulua kehutaan usein ja kova-äänisesti. Kuitenkin suomalaiset aloittavat koulunkäynnin verrattain myöhään. Euroopassa kun opiskelu alkaa usein jo viiden, kuuden vuoden iässä. Miksi suomalaiset menevät kouluun muita vanhempina? Vastaajana Opetushallituksen hallintojohtaja Matti Lahtinen.

”Suomessahan koulunkäynnin aloittaminen perustuu lainsäädäntöön. Oppivelvollisuus alkaa lain mukaan sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän. Tietysti asiasta keskustellaan aika ajoin ja esimerkiksi esiopetus on nyt tänä syksynä muuttunut pakolliseksi, joten käytännössä oppiminen alkaa jo ennen varsinaisen koulunkäynnin alkua.

Toinen asiaan vaikuttava tekijä on, että Suomessa on tehokas varhaiskasvatus, joka on sisällöltään varsin lähellä muiden maiden koulujärjestelmien ensimmäisiä vuosia, vaikka tietysti varsinainen koulunkäynti alkaa Suomessa pääsääntöisesti vasta seitsemän vuoden iässä.

Meillä varhaiskasvatuksessa painotetaan kuitenkin leikin tärkeyttä, siinä missä muissa maissa lapset joutuvat todella nuorina jo koulumaiseen ympäristöön. Tämä on hyväksi todettu suomalainen malli, eikä sen muuttamiselle ole ilmaantunut perusteita.”