Artikkelikuva

Todistuksessa näkyy pänttääminen, ei perimä

Opettajia lienee siis uskominen, sillä tutkitusti panostus opiskeluun näkyy parempina tuloksina.

Yhdysvallat-Kiina. Yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset tutkijat ovat selvittäneet miksi aasialaista alkuperää olevat lapset ja nuoret menestyvät yhdysvaltalaiskoulussa paremmin kuin amerikkalaiset ikätoverinsa.

Newyorkilainen Queens College sekä Michiganin ja Pekingin yliopistot tekivät metatutkimuksen kahden laajan tutkimuksen tuloksista. Tutkimukseen osallistui tuhansia amerikkalaisia ja aasialais-amerikkalaisia lapsia, joiden menestystä oli seurattu päiväkodista yläkoulun loppuun. Tuloksista raportoi tiedesivusto PNAS.

Aasialais-amerikkalaiset lapset aloittavat koulun ilman erityistä osaamisetumatkaa. Viidennellä luokalla, noin kymmenvuotiaina, he suoriutuvat koulunkäynnistään huomattavasti amerikkalaislapsia paremmin. Suurimmillaan erot ovat yläkoulun lopussa 15–16-vuotiaina.

Tutkijoiden johtopäätös on, että erot suoriutumisessa johtuvat aasialaista syntyperää olevien lasten panostuksesta opiskeluun. Myös heidän vanhempiensa vaatimustaso on korkea.

Toisaalta aasialaisamerikkalaiset nuoret olivat tyytymättömämpiä itseensä kuin vertailuryhmään kuuluvat. He myös riitelivät enemmän vanhempiensa kanssa.