Artikkelikuva

Kehitysyhteistyörahat leikkuriin

Sitä mistä rahat leikataan, puidaan elokuussa budjettiriihessä.

Suomi. Hallitus päätti maaliskuun kehysriihessä, että kehitysyhteistyömäärärahoja leikataan. Kehyskauden 2015–2018 aikana säästöt nousevat asteittain noin 50 miljoonasta eurosta yli 100 miljoonaan euroon vuodessa.

Summat ovat merkittäviä, sillä varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahat ovat tänä vuonna 880 miljoonaa euroa. Esimerkiksi humanitaariseen apuun Suomi on varannut 84 miljoonaa euroa.

Kehysriihessä ei otettu kantaa siihen, mistä toiminnoista rahat leikataan. Sitä puidaan elokuussa budjettiriihessä.

Ulkoministeriö antaa valtionvarainministeriölle ehdotuksensa leikkauskohteista toukokuun puolivälissä. Lopulliset ehdotukset säästökohteista elokuun budjettiriihtä varten tehdään valtionvarainministeriössä. Viime kädessä päätöksen tekee eduskunta, kun se hyväksyy valtion ensi vuoden talousarvion joulukuussa.

Kehysriihen säästöistä kertovassa tiedotteessaan hallitus kuitenkin totesi, että Suomi säilyttää aikaisempien sitoumusten mukaisen tavoitteen kehitysyhteistyön määrärahojen korottamisesta pitkällä aikavälillä 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta.