Tuloerot kasvaneet Suomessakin

Suomen rikkaimman prosentin keskimääräiset tulot ovat yli kuusinkertaiset suomalaisten keskimääräisiin tuloihin nähden.

Suomi. Vaikka Suomi on pitkään ollut tulonjaoltaan melko tasainen maa, suurituloisin prosentti suomalaisista tienaa moninkertaisesti muita enemmän. Merkittävin ero syntyi vuosien 1995 ja 2005 välillä. Silloin tuloerot kasvoivat Suomessa nopeammin kuin missään muussa teollisuusmaassa ja rikkaimman prosentin tulot lähtivät eriytymään muista.

Jos rikkain prosentti jätetään huomiotta, tuloerot ovat Suomessa vielä melko maltillisia. Varakkain kymmenys tienaa silloin vain vähän yli kaksi kertaa enemmän kuin suomalaiset keskimäärin.

Rikkaimman prosentin keskimääräiset tulot taas ovat yli kuusinkertaiset suomalaisten keskimääräisiin tuloihin nähden. Erot pysyvät suurina myös silloin, jos vertailukohdaksi otetaan tulojen keskiarvon sijaan niiden mediaani. Silloinkin erot ovat lähes viisinkertaiset.

Suurituloisimman prosentin tulot ovat kasvaneet etenkin pääomatulojen ansiosta. Heidän tienesteistään lähes puolet oli omaisuustuloa.

Paljon jyrkemmät erot tulevat esiin, jos tarkastellaan tulojen sijaan varallisuutta. Rikkain kymmenys suomalaisista omistaa lähes puolet kaikesta varallisuudesta.