Alkuperäiskansat yksissä kansissa

Kirja avaa maailman alkuperäiskansojen oikeuksia, koulutusta, säädöksiä ja lakeja suhteessa heihin kohdistuviin ennakkoluuloihin.

Pirjo Kristiina Virtasen, Lea Kantosen ja Irja Seurujärvi-Karin toimittama kirja Alkuperäiskansat tämän päivän maailmassa on juuri sitä, mitä nimi lupaa.

Teos lähtee tutkimaan ja purkamaan sitä todellisuutta, jonka tärkeä osa ovat ne 370 miljoonaa ihmistä, jotka kokevat kuuluvansa johonkin alkuperäiskansaan, mutta joutuvat elämään epätasa-arvossa suhteessa valtaenemmistöihin.

Kirjoitukset avaavat maailman alkuperäiskansojen oikeuksia, koulutusta, säädöksiä ja lakeja suhteessa heihin kohdistuviin ennakkoluuloihin. Myös alkuperäiskansojen määrittelyä ja niiden alkuperäisyyteen liittyviä mielikuvia puretaan.

Nide pyrkii vastaamaan kipeään tarpeeseen, joka on päässyt syntymään alkuperäiskansoja käsittelevän opetusmateriaalin suhteen.

Kirjoittajat, tutkijoista tohtoreihin ja aktivisteihin, käsittelevät eri alkuperäiskansoja lähes jokaiselta mantereelta. Muodostuu kattava kuva alkuperäiskansojen asemasta modernissa maailmassa – ja tulevaisuudessa.

Pirjo Kristiina Virtanen, Lea Kantonen ja Irja Seurujärvi-Kari (toim.): Alkuperäiskansat tämän päivän maailmassa. SKS 2014.