Maa hiertää Vietnamissa

Vietnamilaiset luottavat vähiten liikennepoliisiin ja maan käyttöön liittyvistä luvista vastaaviin virkamiehiin.

Vietnam. Maan käyttöön liittyvistä luvista vastaavat virkamiehet ovat vietnamilaisten mielestä maan toiseksi pahiten korruptoitunut ryhmä. Heitä vähemmän Maailmanpankin teettämässä tutkimuksessa luotettiin vain liikennepoliisien puhtoisuuteen.

Vietnamissa viranomaiset voivat ottaa yksityiskäytössä olevan maan haltuun, jos sitä tarvitaan kehityksen kannalta tärkeisiin hankkeisiin. Arvostelijoiden mielestä maan haltuunottoon liittyvät kriteerit ovat nykyisellään liian löyhät.

Maansa menettäneille maksetut korvaukset on mitoitettu alakanttiin. Maanomistuskysymyksiin liittyvät levottomuudet ja mielenosoitukset ovatkin yleistyneet eri puolilla maata.

Muodollisesti Vietnamissa kaikki maa on valtion omistuksessa. Osa maanviljelijöistä sai kuitenkin vuonna 1993 virallisen maankäyttöoikeuden viljelmäänsä maahan. Oikeudet myönnettiin 20 vuodeksi, joten ne ovat katkolla tänä vuonna. Maankäyttöoikeuksien tulevaisuudesta päätetään toukokuun alussa. Yleisin veikkaus on, että niiden kestoa jatketaan 50 vuodella, kirjoittaa The Economist -lehti.

Pinta-alaltaan vähän Suomea pienemmässä Vietnamissa on asukkaita 89 miljoonaa. Kolme neljäsosaa vietnamilaisista saa elantonsa maataloudesta.