USA kieltää naisten syrjinnän?

Ihmisoikeus- ja naisjärjestöt toivovat Yhdysvaltojen ratifioivan vihdoin naisten syrjinnän kieltävän kansainvälisen sopimuksen.

Yhdysvallat. Ihmisoikeus- ja naisjärjestöt lisäävät painostustaan Yhdysvalloissa, jotta maa ratifioisi vihdoin naisten syrjinnän kieltävän kansainvälisen sopimuksen (Cedaw). Toiveikkuutta lisää se, että sopimuksen hyväksynnästä päättää Yhdysvaltain satajäseninen senaatti, jossa on nyt ennätysmäärä naisia eli 20.

Cedaw hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa jo 1979, ja sen on ratifioinut 187 valtiota. Sopimuksen ulkopuolella ovat vain Etelä-Sudan, Iran, Palau, Somalia, Sudan, Tonga ja Yhdysvallat.

”Yhdysvaltain senaatissa on nyt enemmän naisia kuin koskaan, ja uskomme, että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus ajaa eteenpäin Cedawia ja naisten oikeuksia”, sanoo June Zeitlin, joka vetää yli sadan järjestön kampanjaa.

Presidentti Barack Obama kannattaa Cedaw-sopimusta, jonka on määrä vahvistaa naisille perusoikeudet ja tasa-arvo kaikkialla maailmassa. Hyväksyntä vaatii senaatissa kahden kolmasosan enemmistön. IPS.