Kehitysapua vai -yhteistyötä?

Jos järjestöihmiselle lipsauttaa sanan "kehitysapu", korjaa tämä todennäköisesti hyvin nopeasti, että kyseessä on "kehitysyhteistyö". Mitä eroa näillä kahdella oikein on? Vastaajina kehityspoliittiset asiantuntijat Outi Hakkarainen ja Pauliina Saares Kepasta.

”Kehitysyhteistyölle ja -avulle ei ole olemassa erillisiä määritelmiä. Aikaisemmin puhuttiin avusta, mutta se vaihtui yhteistyöksi 1980-lopun aikoihin. Silloin alettiin ajatella, että avun pitäisi olla vuorovaikutuksellista.

Termeillä tarkoitetaan yleensä samaa asiaa. Avusta puhuminen on sujuvampaa. Englanniksikin development aid on sujuvampi ilmaus kuin development cooperation.

1980-luvulla kehitysapu oli lähempänä perinteistä apua: annetaan kohteeseen jotain, muttei kysellä mitä siellä tarvittaisiin. Yhteistyö on sanana merkittävä, koska se kuvaa miten työtä olisi järkevintä tehdä. Sen ei pitäisi olla yksipuolista, antajan itsensä määrittelemää. Apu-sanaan liittyy valta-asetelma.

Toisaalta sama ongelma liittyy pohjoisen avunantajamaissa käytettävään kumppanuus-termiin. Apua saavissa etelän maissa puhutaan pohjoisen maista kumppaneiden sijaan donoreina eli avunantajina. Siinä on kaksi eri ymmärrystä samasta suhteesta.

Monet tutkijat käyttävät termiä kehitysapu myös kritiikkinä. Olisi jeesustelua puhua yhteistyöstä, jos se ei sitä oikeasti ole.”