Artikkelikuva

Miten voi Suomen kehityspolitiikka?

Tuoreessa kehityspoliittisessa arviossa Suomen toivotaan panostavan enemmän toimintaansa isoissa kansainvälisissä järjestöissä.

Suomi. Ihmisoikeudet kuuluvat Suomen kehitysyhteistyön keskiöön. Ihmisoikeusperustaisuuden toteuttaminen on lähtenyt hyvin käyntiin, todetaan Kehityspoliittisen toimikunnan tuoreessa arviossa. Samalla pitää kuitenkin varautua myös aiheen mukanaan tuomiin ristiriitoihin.

Raportti muistuttaa, että käytännönläheisyys toimii dogmaattisuutta paremmin ihmisoikeuksien kaltaisten vaikeiden asioiden edistämisessä. ”Vuoropuhelun kannalta ei ole hedelmällistä vaatia jääräpäisesti kumppaneita hyväksymään tiettyä näkemystä ihmisoikeuksista vetoamalla niiden yleismaailmallisuuteen”, raportti toteaa. Ihmisoikeuksien edistäminen vaatii syvällistä asiantuntemusta ja analyysia kumppanimaiden tilanteesta.

Arviossa toivotaan Suomen panostavan entistä enemmän toimintaansa isoissa kansainvälisissä järjestöissä ja kehityspankeissa, sillä ne tarjoavat hyvän mahdollisuuden edistää ihmisoikeuksia.

Kansalaisjärjestöjen eduksi mainitaan se, että ne pystyvät toimimaan vaikeissa oloissa.

Kehityspoliittinen toimikunta on valtioneuvoston asettama neuvoa-antava elin. Se seuraa, miten Suomen toiminta vaikuttaa kehitysmaihin sekä arvioi kehitysyhteistyön laatua ja vaikuttavuutta.