Apu heikensi Haitin valtiota

Tammikuun 2010 maanjäristyksen jälkeen Haitiin on virrannut apurahaa yli 4,6 miljardin euron edestä. Suurin osa tuesta on kanavoitu saarelle kansainvälisten toimijoiden kautta.

Haiti. Tuen myötä kansainvälisten järjestöjen ja yksityisten yritysten asema on niin vahva, että niistä on muodostunut rinnakkainen, maan hallitusta vahvempi valtio. Ne ovat rakentaneet oman infrastruktuurinsa sosiaalipalvelujen tuottamiseen, mutta eivät ole toiminnastaan tilivelvollisia haitilaisille. Tähän johtopäätökseen tulee arvostetun Centre for Global Development -ajatushautomon toukokuussa julkaisema raportti.

Heti maanjäristyksen jälkeen annetusta humanitaarisesta avusta Haitin jo ennestään heikon hallinnon kautta kanavoitiin vain yksi prosentti. Myös jälleenrakennusvaiheessa virallinen Haiti on jäänyt vähälle huomiolle: vain noin viidennes avusta on tullut sitä kautta.

Raportti kritisoi kansainvälisiä toimijoita siitä, että suurin osa tutkituista järjestöistä ja yrityksistä ei kerro rahojen käytöstä avoimesti. Kolmannes Haitin saamasta tuesta on tullut Yhdysvalloista. Varsinkin alkuvaiheessa Yhdysvaltain armeijalla oli keskeinen rooli avustustyössä.