Meteli häätää puutkin metsästä

Melusaaste ei ole vain ihmisten ja kaupun­kien riesa.

Yhdysvallat. Evoluutioekologi Clinton D. Francis tutkimusryhmineen on havainnut, että meteli voi myös karkottaa puut metsästä. Ainakin männyt viihtyvät hiljaisuudessa.

Muutama vuosi sitten Francisin ryhmä havaitsi, että joidenkin lintulajien – esimerkiksi närhien – populaatio hupenee siellä, missä äänimaisema on ihmisten tuottamaa.

Kun närhet lähtevät, mäntymetsä alkaa muuttua. ”Käpyjä tuottavat männyt tarvitsevat närhi­lintuja kuljettamaan siemeniään”, selittää Francis New York Timesissa.

Kun närhiä ei ole, männyn­siemeniä syövät hiiret. Toisin kuin siemeniä kätkevät ja kadottavat linnut, hiiret syövät yleensä koko talvivarastonsa. Mäntyjen uusiutumiselle närhien piiloihinsa unohtamilla siemenillä onkin ratkaiseva merkitys.

Aiempien tutkimusten mukaan männyistä riippuvaisia lajeja – hyönteisistä nisäkkäisiin – on yhteensä noin tuhat.

Melun vaikutusta tutkittiin Uudessa Meksikossa. Osassa tutkimusalueista kuului vain luonnonääniä, osassa pauhasivat maakaasulähteiden kompressorit.