Haitissa harjoitellaan kompostointia

Haitissa, Cite Solein tilapäisleirissä asuvien ihmisten tuottama käymäläjäte on kompostoivien käymälöiden myötä muuttunut riesasta rikkaudeksi.

City Solein asukkaiden lisäksi noin 20 000 haitilaista käyttää paikallisen hyväntekeväisyysjärjestön SOIL:in ekokäymälöitä.

Al Jazeera kuvaa SOIL:in ekokäymälää helpoksi pystyttää ja hoitaa. Säiliöihin kertyvän jätteen hakee järjestön oma huoltotiimi, joka toimittaa sen kompostoitumaan maan ensimmäiseen ja ainoaan jätteidenkäsittely­laitokseen. Käsittelyprosessin tuloksena syntyvä muheva multa on köyhälle maaperälle tervetullut rikastuttaja.

Leirien, kuten slummienkin, surkeat tai kokonaan puuttuvat viemärijärjestelmät ohjaavat ihmisten virtsan ja ulosteet mihin sattuu. Usein ne päätyvät suoraan katuojiin, huuhtoutuvat sateen kuljettamina vesistöihin ja aiheut­tavat ripulisairauksia.

Huonon sanitaation vuoksi vesiin kulkeutuva bakteeripitoinen jäte ei uhkaa ainoastaan ihmisten juomavettä ja terveyttä. Se tuhoaa kokonaisia ekosysteemejä, kun se tukahduttaa järviä ja jokia happikatoon. Jo nyt monet Haitin joet ja kanavat täyttää vihreä levä­puuro.

Sadattuhannet haitilaiset elävät tilapäisleireissä, ja maan infrastruktuuri on tammikuun 2010 maanjäristyksen jäljiltä surkeassa jamassa.