Artikkelikuva
Mellakkapoliisit vartioivat toukokuussa Caja Madrid -pankin konttoria. Caja Madrid ja kuusi pienempää pankkia yhdistyivät vuonna 2010 Bankiaksi. Espanjan valtio kansallisti jättitappioita tehneen Bankian tämän vuoden toukokuussa.

Eettisten pankkien suosio kasvaa

Talouskriisi herätti ihmiset suosimaan eettistä pankkitoimintaa. Sen tavoitteena on kestävä talous, joka edistää sosiaalista hyvinvointia.

”Talouskriisin myötä luottamukseni pankkeja kohtaan romahti. Tahdon tietää, miten pankki rahojani käyttää”, sanoo madridilainen Gustavo Troncoso eettisen Triodos-pankin konttorissa.

Eettinen pankkitoiminta pyrkii rakentamaan siltaa arvojen ja finanssimaailman taloudellisen edun tavoittelun välille. Kunnianhimoinen tavoite on luoda kestävää taloutta, joka edesauttaa inhimillistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Monien espanjalaisten tavoin Troncoso pitää pankkeja talouskriisin pääsyyllisinä. Euroopan unionin niille myöntämä tukipaketti tuntuu arjessa rajuina julkisten palveluiden leikkauksina. Talouskriisin myötä kiinnostus eettistä pankkitoimintaa kohtaan on noussut Espanjan ohella eri puolilla maailmaa.

Tutkijat puhuvat kapitalismin kriisistä: nykyinen taloustilanne on osoittanut sen kestämättömyyden. Sosiaaliset seuraukset kielivät arvotyhjiöstä. Toisaalta finanssikriisi on lisännyt kansalaisten tietoisuutta taloudesta ja saanut etsimään vaihtoehtoja.

Kestävää kehitystä ja läpinäkyvyyttä

Triodos on Euroopan suurin ja yksi maailman merkittävimmistä eettisistä pankeista. Se perustettiin vuonna 1980 Hollannissa.

Nykyisin Triodos toimii Hollannin ja Espanjan lisäksi Saksassa, Belgiassa ja Iso-Britanniassa. Sen lisäksi Euroopassa toimii muitakin pienempiä eettisiä pankkeja kuten Suomessa toimintansa aloittanut tanskalainen Merkur.

Eettiset pankit rahoittavat vain sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä hankkeita sekä kulttuuria. Näitä ovat esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden kehitys, reilun kaupan yritykset tai ekologiset maatilat. Kulttuuri- ja sosiaali­alan pienyritykset ovat tärkeitä asiakkaita.

Eettisten pankkien ohella puhutaan vihreistä, sosiaalisista, yleishyödyllisistä ja vaihtoehtoisista pankeista. Ne sijoittavat poikkeuksetta vain reaalitalouteen.

”Arvioimme lainoittamiamme hankkeita kokonaisvaltaisesti. Analysoimme arvomaailmaa ja tämän jälkeen taloudellista luotettavuutta”, sanoo Triodosin Espanjan tiedotuspäällikkö Sonia Felipe.

Hän muistuttaa eettisen pankinkin olevan pankki eikä hyväntekeväisyysjärjestö. Etiikan asettaminen pankkitoiminnan lähtökohdaksi ei tarkoita tappion tuottamista.

Myös läpinäkyvyys on tärkeää. Asiakkaille annetaan tietoa pankin rahoituskohteista. Ne löytyvät nettisivuilta tai kuukausittain ilmestyvistä asiakaslehdistä.

”Asiakkaat lainaavat rahansa pankeille ja meidän vastuumme on kertoa niiden käytöstä”, Felipe jatkaa.

Avoimuudella eettiset pankit pyrkivät lisäämään tietoisuutta rahankäyttöön liittyvistä vallan mekanismeista. Yksityishenkilötkin voivat vaikuttaa valinnoillaan.

Maailmanlaajuista, monipuolista toimintaa

Triodos kuuluu kansainväliseen Yleishyödyllisten pankkien allianssiin eli Gabv:iin. Se perustettiin viisi vuotta sitten ratkaisumallien etsimiseksi finanssikriisiin.

Allianssiin kuuluu 20 yleishyödyllistä pankkia eri puolilta maailmaa. Ne ovat eettisen pankkitoiminnan tärkeimpiä vaikuttajia. Allianssiin liittymiseksi vaaditaan 50 miljoonan dollarin pääomaa.

Allianssin pankit jakavat arvomaailman kestävästä kehityksestä ja käsityksen rahasta välineenä vaikuttaa tuohon kehitykseen. Maakohtaiset erot vaikuttavat pankkien toimintaan. Esimerkiksi ugandalainen Centenary Bank ja bolivialainen BancoSol ovat tärkeitä mikrolainojen myöntäjiä. Asiak­kaista valtaosa on pienyrittäjiä, joista monet työskentelevät epä­virallisen talouden vyöhykkeellä.

Pankit ovat olleet uranuurtajia tarjotessaan pankkipalveluita maidensa köyhimmälle väestön- osalle. Valtavirtaan lukeutuvien pankkien myöntämät edulliset lainat elinkeinotoiminnan aloittamiseksi ovat heidän ulottumattomissaan.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa monet yleishyödylliset pankit kuten Affinity Credit Union ja Assiniboine Credit Union ovat rahoitusosuuskuntia. Ne ovat pienempien, paikallisten rahoitusosuuskuntien yhteenliittymiä.

Eettisten pankkien kehitys nivoutuukin läheisesti rahoitusosuuskuntien kehitykseen. Ne ovat perinteisesti olleet paikallistason toimijoita, jotka tarjoavat laina- ja pankkipalveluita ainoastaan jäsenilleen. Tämä on taannut sitoutumisen yhteisön etuihin.

Institutionaalisemmasta luonteestaan huolimatta pankit ovat säilyttäneet osuuskuntien keskeisimmät periaatteet. Ne ovat edelleen asiakkaidensa omistamia ja niiden sijoituksissa paikallistason hankkeilla on keskeinen sija. Päätökset tehdään horisontaalisesti useiden paikallistason komiteoiden kautta.

Kasvu tuo vaikutusvaltaa

Yleishyödyllinen pankkitoiminta alkoi Euroopassa 1960-luvulla, mutta sen merkitys on kasvanut talouskriisin vuosina. Vaikka kriisi vaikuttaakin asenteisiin, eettisten pankkien kasvu ei silti johdu vain ulkoisista tekijöistä. Siihen on panostettu myös pankkien sisällä.

”Pieninä toimijoina emme pysty tarjoamaan todellista vaihtoehtoa finanssimaailman sisällä”, Felipe sanoo. ”Suurempi asiakas- ja talletusmäärä tuovat enemmän painoarvoa ja vaikutusvaltaa.”

Monet kehittyvien maiden yleishyödylliset pankit ovat aloittaneet toimintansa mikrolainoihin keskittyneinä kansalaisjärjestöinä. Euroopan eettiset pankit puolestaan olivat pitkään ruohonjuuri­tason toimijoita ja asiakaskunta koostui eri alojen aktivisteista.

Vaikka asiakasmäärät ovat edelleen suhteellisen pieniä, ne ovat nousseet radikaalisti. Esimerkiksi Triodosin asiakkaiden määrä kasvoi viime vuonna 24 prosenttia. Nyt sillä on Euroopassa 395 000 asiakasta.

”Hollannissa kasvubuumi oli jo kolme vuotta sitten, Espanjassa sitä eletään parhaillaan. Ranskaan vasta perustetaan eettistä pankkia”, Felipe sanoo.

Eettisten pankkien suurena haasteena on ennakkoluulojen voittaminen. Usko talouden ja inhimillisten arvojen yhteensopimattomuudesta elää vahvana. Monet uskovat eettisen pankkitoiminnan olevan väistämättä taloudellisesti kannattamatonta, vaikka tutkimukset osoittavat toisin.

Eettiset pankit houkuttelevat arvoilla taloudellisen voiton tavoittelun sijasta. Talletus- ja lainakorot ovat markkinoiden keskiluokkaa, mutta eettiset pankit eivät lähde kilpailemaan niillä. Pankkipalveluiden kehityskin vaikuttaa.

”Pankkien etiikka on arveluttanut pitkään, mutta nykyisin ilman pankkipalveluita on mahdoton elää”, sanoo madridilainen Ana Román.

”Vaihtoehtoja valtavirran pankeille ei kuitenkaan ole ennen ollut”, hän sanoo.

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!