Artikkelikuva

Joka sadas on pakkomuuttaja

72 miljoonaa maailman asukkaista on joutunut muuttamaan kotoaan pakon edessä.

Maailma. Kaikista maailman asukkaista 72 miljoonaa on joutunut muuttamaan kotoaan pakon edessä, todetaan Punaisen Ristin kansainvälisen liiton lokakuussa ilmestyneessä Maailman katastrofiraportissa.

Pakon edessä muuttavat muodostavat vain pienen osan maailman kasvussa olevasta muuttoliikkeestä. Kaikki pakon edessä muuttajat eivät kuitenkaan ole pakolaisia, eivät edes maan sisäisiä pakolaisia, raportti muistuttaa.

Ihmisiä ajavat kotoaan muutkin syyt kuin luonnonkatastrofit ja aseelliset konfliktit. Entistä useampi joutuu muuttamaan pakon edessä erilaisten kehityshankkeiden tieltä. Näihin kuuluvat esimerkiksi patoaltaat, kaupunkialueiden laajennus ja luonnonsuojelualueiden perustaminen. Viime vuosina yleistynyt laajojen maa-alueiden vuokraus ulkomaisille yrityksille etenkin Afrikassa on pakottanut monet etsimään itselleen uuden kodin.

Yksi tulevaisuuden suurista kysymyksistä on, mihin päätyvät ne ihmiset, joiden elämä kotiseudulla käy mahdottomaksi ilmastonmuutoksen takia. Yksinkertaisia ratkaisuja raportti ei tarjoa, mutta muistuttaa, että valtioilla on velvollisuus suojella kaikkia suojelun tarpeessa olevia.