Pahimpia juoppoja ovat autot

Alkoholia kuluu enemmän polttoaineina kuin juomina.

Kuinka suuri osa maailman ruuasta jalostetaan alkoholiksi?

Tarkkoja arvioita on mahdoton sanoa, koska alkoholiteollisuuden käyttämien raaka-aineiden määrät ovat liikesalaisuuksia. Se kuitenkin tiedetään, kuinka paljon tuotetusta alkoholista päätyy autojen tankkeihin: paljon enemmän kuin ihmisten suihin.

Ilmastonmuutosta vastaan taistelevat maat korvaavat innokkaasti fossiilisia polttoaineita biopolttoaineilla. Erityisen nopeasti kasvaa bioetanolin käyttö. Ilmiö näkyi vastikään Suomessakin, kun vanha E95-bensiini korvattiin 10 prosenttia etanolia sisältävällä E10-bensiinillä. Kyseessä on sama etanoli, jota alkoholijuomatkin sisältävät.

Maailman bioetanolin tuotanto on lähes viisinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Alkoholia kuluu maailmassa jo selvästi enemmän polttoaineena kuin juomina: bioetanolia tuotetaan maailmassa yli 10 litraa asukasta kohden, kun taas vastaavaa puhdasta alkoholia juodaan WHO:n arvion mukaan alle 5 litraa asukasta kohden.

Eniten bioetanolia kulutetaan Yhdysvalloissa, jossa 80 prosenttia käytetystä polttoaineesta sisältää alkoholia. Maa käyttää vuosittain lähes 8 miljardia dollaria etanolin tuotannon tukemiseen. Pisimmälle bioetanolin käyttö on kehittynyt Brasiliassa, jossa alkoholia kuluu autojen polttoaineena jo enemmän kuin fossiilista bensiiniä.

Ongelma bioetanolin käytössä on se, että sitä valmistetaan samoista viljelykasveista, jotka voitaisiin käyttää ravinnoksi. Yhdysvalloissa etanoli tuotetaan pääsääntöisesti maissista, Brasiliassa sokeriruo’osta ja Euroopassa viljakasveista.

Investointipankki Goldman Sachsin analyytikot arvioivat, että Yhdysvaltain etanoliteollisuus käytti 41 prosenttia maan maissituotannosta vuonna 2010. Koko maailman maissista 15 prosenttia päätyi polttoaineena käytetyksi alkoholiksi.

Ruoka kallistuu, kun laidunmaat hupenevat

Ravinnoksi kelpaavien viljelykasvien jalostus etanoliksi vähentää ruuan tarjontaa, ja nostaa siten sen hintaa. Arviot bioetanolin vaikutuksesta ruuan hintoihin vaihtelevat: etanoliteollisuuden mukaan vaikutus on vain vähäinen, kun taas järjestöjätti Oxfamin arvion mukaan jopa yli kolmannes viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneesta ruuan hinnan noususta johtuisi biopolttoaineiden käytön kasvusta.

Maailmanpankin vuonna 2010 julkaiseman raportin mukaan bioetanolin tuotannon kasvu aiheuttaa merkittäviä siirtymiä maankäytössä: metsä- ja laidunmaat vähenevät, kun niitä muutetaan viljelymaiksi.

Kriitikot väittävätkin, että bioetanolin käyttö ilmastonmuutoksen torjunnassa voikin olla vain rikkaiden maiden hyvän omantunnon ostamista ilman, että sillä on lopulta myönteisiä ympäristövaikutuksia. Kärsijöiksi joutuisivat kehittyvien maiden ihmiset, joiden ruoka kallistuu.

Bioetanolin tuotannon aiheuttamille ongelmille haetaan nyt ratkaisua kehittämällä sen valmistusmenetelmiä. Etanolia voidaan valmistaa sellaisista kasvinosista, jotka eivät kelpaa ruuaksi, kuten lehdistä, kasvien varsista ja siementen kuorista. Näin tuotettuna se ei enää häiritse ruokahuoltoa eikä kilpaile viljelysmaista. Samalla kasvihuonepäästöjä voitaisiin vähentää merkittävästi tavanomaisen bioetanolin käyttöön verrattuna.

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!