Lyhyet palat

Naiset valtaan Ruandassa. Brasiliassa puututaan perheväkivaltaan. Ruokakriisi hyödyttää Paraguayta. Harvinainen okapi näyttäytyi kameroille. Jne. jne.

Poliitikot reputtivat Koraani-kokeessa

Indonesia. Koraanin-lukuläksyt olivat jääneet tekemättä niiltä 81 Indonesian Acehin provinssin alueparlamenttivaalin ehdokkaalta, jotka karsiutuivat vaalista jo ennen varsinaista äänestystä. He näet epäonnistuivat Koraanin tuntemusta mittaavassa kokeessa.

Lähes 1 400 ehdokasta osallistui Acehin itsenäisen vaalikomission järjestämään kokeeseen.

”Kaikki epäonnistuneet ehdokkaat ovat kansallisista puolueista, kun taas kaikki kuuden paikallispuolueen ehdokkaat läpäisivät kokeen”, Yarwin Adi Dharma Acehin itsenäisestä vaalikomissiosta kertoi Jakarta Postille syyskuussa.

Vaalikomissio pitää mahdollisena, että ehdokkaiden hylkäämisen vuoksi nostetaan oikeusjuttuja. Dharma toteaa kuitenkin, ettei tätä ole vielä tapahtunut, ja arvelee syyksi puolueiden pelkoa leimautua epäislamilaisiksi.

Naiset vahvistavat valtaansa Ruandassa

Ruanda. Naiset ovat ottaneet enemmistön Ruandan parlamentissa. Ruandan kansallisen vaalikomission alustavien tietojen mukaan naiset saivat syyskuun vaaleissa 44 paikkaa maan parlamentista. Kaikkiaan Ruandan parlamentissa on 80 paikkaa, joten naisten osuus on 55 prosenttia.

Ruandassa naisten osuus parlamentissa on tähänkin asti ollut maailman suurin – 49 prosenttia. Nyt Ruandasta tulee ainoa maa maailmassa, jossa yli puolet kansanedustajista on naisia.

Ruandan perustuslaki takaa 30 prosenttia parlamenttipaikoista naisille. Kiintiöpaikkoihin pyrkivät naiset eivät saa edustaa mitään poliittista puoluetta. Ruandan perustuslaki määrää myös, että kaksi paikkaa parlamentista on varattava nuorison edustajille ja yksi vammaiselle kansanedustajalle.

Vaalikomission mukaan 55 prosenttia Ruandan 4,7 miljoonasta äänestäjästä on naisia. Naisten näkyvyys politiikassa johtuu myös siitä, että monet miehet saivat surmansa vuoden 1994 kansanmurhassa.

Ruandassa järjestettiin nyt toiset parlamenttivaalit kansan­murhan jälkeen. Presidentti Paul Kagamen johtama hallituskoalitio voitti vaalit lähes 80 prosentin ääni­osuudella.

Mwangassa tulvii keskellä kuivaa kautta

Tansania. Kuivalla ja karulla Mwangan alueella Tansaniassa tulvii. Pellot täyttyvät vedestä, teitä on sortunut, ja Mtindin lähde on nykyään järvi. Järven pohjassa lähde pumppaa lisää vettä.

Mwangan tulvat eivät aiheudu sateista. Alueella sataa harvoin edes sadekaudella, ja nyt eletään kuivaa kautta. Vesi valuu Mwangaan Kilimanjarolta, jonka jäähuippu sulaa hurjaa vauhtia. Vedentulo sinänsä ei ole poikkeuksellista, mutta tulevan veden määrä on. Ja lisää on odotettavissa kuivan kauden edetessä ja lämpötilan noustessa.

Myös pohjavedet ovat Mwangassa korkealla. Aiemmin pohja­veteen käsiksi päästäkseen piti porata viisi metriä syvä reikä, nyt riittää puolitoista metriä. Pohjaveden nousu ja Kilimanjaron jäiden sulaminen yhtä aikaa tuottavat pelottavan vision: jos pinta- ja pohjavedet yhtyvät, entisen tasangon paikalla kimaltelee järvi.

Ympärileikkauksista turvallisempia Ugandassa

Uganda. Ugandan hallitus ja Makereren yliopisto patistavat yhteis­voimin ugandalaisia käyttämään entistä turvallisempia ja hygienisempia keinoja miesten ympärileikkauksissa.

Perinteisesti työskentelevät kirurgit tekevät usein monen miehen ympärileikkauksen samalla sterilisoimattomalla veitsellä eivätkä välttämättä pese käsiään ennen toimenpidettä. Tämä altistaa potilaan tulehduksille ja tartuntataudeille.

Hallituksen ja yliopiston yhteishanke on aloittanut valistustoiminnan Bugisun alueella. Tiedotustyötä tehdään muun muassa radiossa ja paikallisissa yhteisötapaamisissa.

Elokuussa Ugandan viranomaiset aloittivat myös kampanjan kannustaakseen miehiä ympärileikattaviksi. Kampanja on osa Ugandan hiv/aidsin ehkäisypolitiikkaa. Tutkimuksissa on todettu, että ympäri­leik­kaus vähentää miehen hiv-tartuntariskiä noin 50-60 prosenttia.

Brasilian naiset avasivat suunsa kotiväkivallasta

Brasilia. Naisiin kohdistuvaa perhe­väkivaltaa kokevien ilmoitusten määrä lisääntyi Brasiliassa kuluvan vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana yli 100 prosenttia edellis­vuoteen verrattuna.

Brasilian naisten palvelukeskus kirjasi vuoden 2008 puolikkaan aikana yli 120 000 asiakaskontaktia, joista suurin osa koski naisten kokemaa fyysistä väkivaltaa.

Ilmoitusten määrän lisääntymisen taustalla on kaksi vuotta sitten säädetty, perheensisäisen väkivallan kieltävä laki. Luvut paljastavat, että laki on tuttu yhä useammalle väkivallan uhrille.

Uusi laki edellyttää valtiolta myös suojan ja neuvonnan tarjoamista väkivallan uhriksi joutuneille tai sen uhan alla eläville naisille. Brasilian hallitus onkin tänä vuonna sijoittanut kymmenen miljoonaa realia eli yli neljä miljoonaa euroa uusien oikeusistuinten perustamiseen ja naisille suunnattujen oikeusturvakeskusten toimintaan. Turvakotien ja muiden palveluiden luomiseen Brasiliassa sijoitetaan tänä vuonna seitsemän miljoonaa realia.

Hindut ja kristityt napit vastakkain Orissassa

Intia. Hindujohtaja Swami Laxmanananda Saraswatin ja neljän hänen seurueensa jäsenen murha on nostattanut hindut katolisia vastaan Orissan osavaltiossa Intian itäosassa. Väkivaltaisuuksissa on surmattu jo kymmeniä ihmisiä. Hinduryhmät ovat polttaneet maan tasalle kirkkoja ja luostareita sekä hyökänneet poliisiasemalle.

Viranomaisten mukaan Saraswatin murhan takana ovat maolaiskapinalliset, mutta jotkut hinduryhmät syyttävät veriteosta kristittyjä.

Yhteenottojen taustalla on ryhmien välejä jo pitkään kärjistänyt kiista: hindut syyttävät kristittyjä pappeja etnisten vähemmistöjen ja alhaisiin kasteihin kuuluvien hindujen käännyttämisestä lahjomalla. Kristityt ovat vastanneet syytöksiin sanomalla, että alakastiset hindut kääntyvät mielellään päästäkseen eroon kastijärjestelmästä.

Intian katoliset koulut protestoivat Orissan levottomuuksia sulkemalla maan kaikki 25 000 katolista koulua yhdeksi päiväksi.

Ruoan hinnannousu vaurastuttaa Paraguayta

Paraguay. Paraguay on hyötynyt maailmaa koetelleesta ruokakriisistä, raportoi kansainvälinen valuuttarahasto IMF. Sen mukaan ruoan hinnannousu on parantanut Paraguayn kauppatasetta enemmän kuin minkään muun maan. Paraguay siis ansaitsee yhä enemmän rahaa viemillään maataloustuotteilla.

Erityisesti soijapavun viljely tuottaa vaurautta Paraguaylle. Maailman neljänneksi suurin soijapavun viejä on lähes kaksinkertaistunut tuotannon kahden viime vuoden aikana. Viime vuonna vienti kasvoi lähes 80 prosenttia. Myös muun muassa maissin ja vehnän tuotantoa on lisätty.

Toisaalta ruoan hinnannousu on vaikeuttanut Paraguayn köy­hien elämää. Viime vuonna ruoan hinta nousi Paraguayssa 40 prosenttia. YK-järjestöjen mukaan hinnannousu ajoi lähes 300 000 paraguaylaista äärimmäiseen köyhyyteen vuonna 2007. Tämä tapahtui siitäkin huolimatta, että samana vuonna Paraguayn bruttokansantuote kasvoi 6,4 prosenttia. Luku on korkein kahteenkymmeneen vuoteen.

Ruandan orvot masentuvat

Ruanda. Yli puolet Ruandan orvoista kärsii masennuksesta, selviää yhdysvaltalais-ruandalaisesta kyselytutkimuksesta. Tulanen yliopiston ja Ruandan kansanterveystutkimuslaitoksen tutkimus julkaistiin The Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine -aikakauslehdessä elokuussa.

Ruandassa suuri osa orvoista joutuu elämään omillaan ja pitämään huolta nuoremmista sisaruksistaan ilman aikuisen tukea. Ugandassa, Tansaniassa ja Zimbabwessa aiemmin tehtyjen tutkimusten mukaan perheenpäänä toimivat orvot masentuvat kuusi kertaa todennäköisemmin kuin muut lapset.

53 prosenttia nyt tehtyyn kyselytutkimukseen osallistuneista orvoista täytti masennuksen kriteerit psykiatrisella arviointiasteikolla. Noin neljäkymmentä prosenttia orvoista koki elämän merkityksettömäksi. Vain joka neljännellä oli läheinen ystävä. Lisäksi lähes 80 prosenttia orvoista sanoi, että heidän yhteisönsä hyljeksii orpoja.

Tutkimuksessa haastateltiin 539 orpoa Ruandan maaseudulla. Valtaosa orvoista harjoitti kotitarveviljelyä, mutta lähes puolet oli kyselyä edeltäneen viikon aikana syönyt vain yhden aterian päivässä. 93 prosenttia vastanneista oli käynyt koulua alle kuusi vuotta.

Ruandan viranomaisten mukaan maassa on lähes 300 000 orpoa. Suuri määrä johtuu Ruandan vuoden 1994 kansanmurhasta ja maata riepottelevasta hiv-epidemiasta.

Syöpä tappaa Afrikassa

Afrikka. Yhä useampi afrikkalainen kuolee syöpään, Maailman terveysjärjestö WHO raportoi. WHO arvioi, että vuoteen 2020 mennessä Afrikassa todetaan vuosittain noin miljoona syöpätapausta.

Erityisesti miesten eturauhassyövät ja naisten rintasyövät ovat lisääntyneet. Syöpään sairastutaan yhä nuorempana, ja sairaus diagnosoidaan yhä myöhemmässä vaiheessa. Asiasta kertoi eteläafrikkalainen Mail & Guardian -sanomalehti syyskuussa.

WHO:n mukaan syövän yleistyminen Afrikan maissa johtuu väes­tön ikääntymisestä, tupakoinnin yleisyydestä ja ravitsemuksen huonosta laadusta. Myös saasteet aiheuttavat syöpää. Maailman­pankin vuonna 2007 rahoittaman tutkimuksen mukaan ilmansaasteet aiheuttavat esimerkiksi Burkina Fason pääkaupungissa Ougadougous­sa kaksisataa uutta syöpätapausta vuosittain.

Myös taloudellisen kehityksen arvellaan lisäävän syöpäriskiä. Ihmiset omaksuvat länsimaisen elämäntavan, syövät entistä enemmän rasvaista ruokaa ja liikkuvat entistä vähemmän.

Vain 21:ssä Afrikan 53 maasta on tarjolla syövän hoitoon käytettävää sädehoitoa. Monet afrikkalaiset kuolevat syöpään, vaikka tauti voitaisiin hoitaa. Useassa Afrikan maassa todennäköisyys selvitä syövästä onkin puolet pienempi kuin rikkaissa maissa.

Kapusiiniapinat osaavat myötäelämisen taidon

Maailma. Moni inhimillisenä pidetty ominaisuus on osoittautunut useille eläinlajeille yhteiseksi. Nyt kyseenalaistuu käsitys empatiasta erityisesti inhimillisenä piirteenä.

Yhdysvaltalaistutkijat perehtyivät kapusiiniapinoiden myötäelämisen kykyyn tarjoamalla apinoille mahdollisuuden saada ruokaa joko vain itselleen tai sekä itselleen että kaverilleen. Apinat valitsivat järjestelmällisesti jälkimmäisen vaihtoehdon, jos ne tunsivat ja näkivät lajikumppaninsa ja jos kumppaneista kumpikin sai saman verran ruokaa.

Tutkijoiden mukaan kyseinen myönteistä sosiaalisuutta osoittava käyttäytyminen osoittaa apinoiden saaneen iloa tai tyydytystä siitä, että niiden kumppanit saivat syödäkseen. Tutkijat uskovat käytöksen kumpuavan apinoiden kokemasta empatiasta.

Arka okapi näyttäytyi kameroille

Kongo. Eläintieteilijät ovat nähneet erittäin harvinaisen okapin viidakossa ensimmäistä kertaa viiteen­kymmeneen vuoteen. Lontoon eläintieteellinen seura onnistui kuvaamaan okapin luonnossa Virungan kansallispuistossa Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Okapia uhkaavat sekä Kongon sisällissota että salametsästäjät. Okapin lihaa myydään kansallispuiston lähellä sijaitsevassa kylässä.

Okapi on kirahvin sukulainen, mutta sen kaula on lyhyempi. Se näyttääkin ehkä enemmän seepralta kuin kirahvilta – okapilla on nimittäin seepramaiset raidat jaloissaan. Lisäksi okapilla on musta, pitkä kieli, ja se pystyy puhdistamaan kielellään jopa korvansa.

Okapeja on eläintarhoissa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta luonnossa okapeja on havaittu vain harvoin. Vuonna 2006 Maailman luonnonsäätiön WWF:n työntekijät löysivät okapien jalanjälkiä Virungan kansallispuistosta.

Edellinen virallinen näköhavainto luonnonvaraisesta okapista tehtiin vuonna 1959. Okapin havainnoimista vaikeuttaa se, että eläin on erittäin arka.

Muslimiopiskelijat vapautettiin koulupukupakosta

Kambodzha. Kambodzhan hallitus on pääministerinsä Hun Senin johtamana ilmoittanut, että muslimi­opiskelijat saavat lukukauden alkaessa lokakuussa pukeutua uskonnollisen vakaumuksensa edellyttämällä tavalla.

Kaikille samanlaisen kouluasun pakollisuus on tähän saakka vaikeuttanut etenkin khmer-musliminaisten opiskeluja.

Monissa kouluissa koulupukusäännöstä on kuitenkin joustettu jo aiemmin sen verran, että tytöt ovat saaneet peittää päänsä huivilla. Nyt muslimi­tytöt voivat pukeutua sinisten koulu­housujen sijasta pitkään mekkoon ja taiteltuun huiviin.

Kambodzhan opetusministeriön edustajan mukaan jousto pukeutumiskoodista juontaa maan perustuslaista. Laki kieltää syrjinnän muun muassa etnisin ja uskonnollisin perustein.

Muiden kuin muslimiopiskeli­joi­den on myös tulevaisuudessa pukeuduttava opetusministeriön määrittelemään kouluasuun eli valkoisiin paitoihin ja sinisiin housuihin.

Nainen didgeridoon varressa rikkoo tabun

Australia. Tytöille suunnattu didgeridoon soittoon opastava kirja herättää pahennusta Australian alkuperäisasukkaiden johtohenkilöissä. Heidän mielestään perinnepuhallin on miesten soitin, ja nainen didgeridoon soittajana rikkoo tabun.

Pitkä, puinen didgeridoo tulkitaan alkuperäiskulttuureissa yleensä miehiseksi seremoniainstrumentiksi. Joidenkin mukaan jo pelkästään se, että nainen koskettaa puhallinta, voi tuottaa suunnatonta onnettomuutta, jopa hedelmättömyyttä.

Kirjan kustantaja Harper Collins kertoo olleensa tietämätön soittimeen liittyvästä tabusta ja pahoittelee, jos on loukannut jotakuta. Kustantamo kuitenkin puolustautuu toteamalla, että mielipiteitä tyttöjen didgeridoo-harrastuksesta on monenlaisia.

Pääministeri tupakkalakkoon?

Intia. Intian terveysministeri Anbumani Ramadoss kehotti syyskuussa Länsi-Bengalin osavaltion pää­ministeriä Buddhadeb Bhattacharyaa lopettamaan tupakoinnin. Länsi-Bengal näet menettää miljoonien Yhdysvaltain dollarien avustusrahat Bhattacharyan tupakoinnin vuoksi.

Tupakoinnin vähentämiseen pyr­kiviä hankkeita kehitysmaissa rahoittava Bloomberg Initiative on useaan otteeseen hylännyt Länsi-Bengalin pääkaupungin Kolkatan rahoitushakemukset. Syy on yksinkertainen: pääministeri Bhattacharya tupakoi avoimesti julkisilla paikoilla. Delhi, Chandigarh ja Mumbai ovat kukin saaneet Bloomberg Initiativelta miljoona Yhdysvaltain dollaria tupakanvastaiseen työhön.

Länsi-Bengalissa tupakoidaan eniten kaikista Intian osavaltioista. Siellä yli 70 prosenttia miehistä ja melkein 16 prosenttia naisista sauhuttelee.

Paraguay vetää tukensa Taiwanilta

Paraguay. Paraguay on ilmoittanut, ettei maa enää tue Taiwania YK:n yleiskokouksessa. Kyseessä on historiallinen muutos, sillä Paraguay on tukenut Taiwanin itsenäistymispyrkimyksiä vuodesta 1957 saakka.

Muutoksesta ilmoitti Paraguayn huhtikuussa valittu presi­dentti, vasem­mistotaustainen Fernando Lugo. Hänen valintansa päätti Paraguayn konservatiivien 61 vuotta kestäneen valtakauden. Presidentti kertoi pyrkivänsä normalisoimaan Paraguayn suhteet Kiinaan, joka on viime vuosina lisännyt merkittävästi sekä diplomaattista että taloudellista toimintaansa Etelä- ja Väli-Amerikassa.

Siitä, miten päätös vaikuttaa Paraguayn Taiwanilta saamaan kehitysapuun, ei ole tietoa. Taiwan on palkinnut uskollisen liittolaisensa lahjoittamalla miljoonia Yhdysvaltain dollareita köyhyyden poistamiseen ja maaseudun kehittämiseen. Parhaillaan Paraguayn hallitus käsittelee 71 miljoonan dollarin lahjoitusta Taiwanilta.

Tyhmä kysymys: Kuka määrittelee köyhyyden

Palstalla kysytään kysymyksiä, jotka mietityttävät, mutta joita ei muualla kehtaisi esittää.

Äärimmäisen köyhyyden rajana pidetään milloin yhden, milloin kahden Yhdysvaltain dollarin päivittäisiä tuloja. Kuka äärimmäisestä köyhyysrajasta on päättänyt, ja miksi raja on vedetty juuri yhteen tai kahteen dollariin?

Helsingin kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen professori Pertti Haaparanta vastaa:

”Köyhyyden määrittelemisen lähtökohta on yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa, joissa on määritelty ihmisen välttämättä tarvitsema ravintotaso ja siihen liittyvät kustannukset. Tutkimuksissa on laskettu, että yhdellä, kahdella dollarilla ihminen pystyy vielä tyydyttämään ravinnontarpeensa niin, että pysyy hengissä. Tutkimuksista määritelmä on levinnyt esimerkiksi Maailmanpankin käyttöön.

Köyhyysrajana käytetty dollari on ostovoimakorjattu. Määritelmässä on siis otettu huomioon se, että eri elintarvikkeet maksavat eri maissa eri verran. Lisäksi määritelmä on maakohtainen sikäli, että se perustuu kulutuskoriin, joka kussakin maassa koostuu eri ruoka-aineista. Nimenomaan ruoka-aineiden ravintotaso on ratkaiseva.

Köyhyysraja on epämääräinen, ja sitä tarkennetaan jatkuvasti.”
 

Kuukauden kamppis: Soita kelloa!

Vaikuttamistyö on järjestömaailman uusi hitti. Minkä kaiken puolesta maailmalla kampanjoidaan?

Pling plong. ”Olisiko maitoa?”

Niin yksinkertaisesti se käy, kotiväkivaltaan puuttuminen. Soitat vain naapurin ovikelloa ja pyydät maitoa. Tai mitä tahansa muuta, kunhan puutut asiaan, kannustaa Intiassa ja Yhdysvalloissa toimiva Breakthrough-ihmisoikeusjärjestö.

Breakthrough´n kotiväkivallan vastaisen kampanjan nimi on Bell bajao, Soita kelloa. Sen tavoitteena on kannustaa ihmisiä – ennen kaikkea miehiä – puhumaan kotiväkivallasta ja puuttumaan siihen arkisin keinoin. Tärkeintä on, että ihmiset heräävät muuttamaan asennettaan, jonka mukaan ”asia ei kuulu minulle”, järjestö kirjoittaa verkkosivuillaan.

Mutta miksi nimenomaan miesten pitäisi puhua kotiväkivallasta? Breakthrough’n mukaan ennen kaikkea siksi, että yksi tehokkaimmista tavoista kotien väkivallan vähentämiseksi on muuttaa miehisiä käyttäytymismalleja.

Muistetaan siis, että myös mies voi lainata naapurilta maitoa.

* www.bellbajao.org

Julkaistu Kumppani-lehdessä 10/2008

Nyt kun olet täällä...

... meillä on pieni pyyntö. Olemme laittaneet kaikki juttumme ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan korkealuokkaisesta journalismista. Lisätulot auttaisivat meitä kuitenkin tekemään entistä parempaa lehteä. Pyydämmekin, että tilaisit Maailman Kuvalehden printtiversion. Lehti on edullinen, ja samalla tuet tärkeää työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jos printti ahdistaa siksi, että maksullinen lehti on aina pakko lukea kannesta kanteen tai että sen takia pitää kaataa puita, laita läpykkä kiertoon mahdollisimman monelle ystävälle, sukulaiselle, tuntemattomalle. Pidemmittä puheitta, siirry tilaussivulle. Kiitos!